Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Kenmerken Marges Perioden Vertrouwen in andere mensen (%) Vertrouwen in organisaties Kerken (%) Vertrouwen in organisaties Rechters (%) Vertrouwen in organisaties Politie (%) Vertrouwen in organisaties Leger (%) Vertrouwen in organisaties Gezondheidszorg (%) Vertrouwen in organisaties Pers (%) Vertrouwen in organisaties Ambtenaren (%) Vertrouwen in organisaties Politici (%) Vertrouwen in organisaties Gemeenteraad (%) Vertrouwen in organisaties Tweede Kamer (%) Vertrouwen in organisaties Europese Unie (%) Vertrouwen in organisaties Banken (%) Vertrouwen in organisaties Grote bedrijven (%)
Totaal Waarde 2012 58,3 31,0 68,8 67,7 59,3 . 30,9 44,3 . . 36,3 39,2 41,6 45,3
Totaal Waarde 2013 58,3 28,7 69,0 67,5 61,7 . 31,8 40,8 . . 31,5 34,3 34,3 40,3
Totaal Waarde 2014 57,9 29,4 68,0 67,9 62,2 . 31,3 41,9 . . 34,6 36,4 36,6 40,1
Totaal Waarde 2015 59,7 30,3 69,0 68,8 64,8 . 30,3 42,3 . . 34,4 35,8 35,4 39,2
Totaal Waarde 2016 59,9 30,4 71,5 70,3 64,9 . 31,2 42,6 27,5 . 36,8 36,0 36,3 37,4
Totaal Waarde 2017 62,2 31,2 72,9 74,5 64,8 . 31,9 45,5 31,6 . 40,8 43,1 39,9 39,4
Totaal Waarde 2018 61,7 29,5 72,6 74,8 63,5 . 36,0 46,6 32,1 . 42,0 45,2 42,8 39,7
Totaal Waarde 2019 61,8 28,2 73,6 75,3 66,9 . 36,1 46,3 30,0 . 40,0 45,7 41,5 37,5
Totaal Waarde 2020 63,0 30,9 77,3 78,1 71,8 . 39,3 49,7 39,7 55,1 53,2 48,1 46,6 39,1
Totaal Waarde 2021 66,3 29,2 79,2 79,3 72,0 83,9 45,9 46,2 33,3 . 42,3 53,4 48,7 39,2
Totaal Waarde 2022 66,0 29,6 76,6 77,0 63,7 78,3 39,8 42,5 23,8 50,6 30,4 48,7 48,5 35,8
Totaal Waarde 2023 66,7 29,6 77,5 77,4 67,3 74,5 36,6 43,9 23,8 51,5 29,0 47,1 50,0 35,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de mate waarin de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder vertrouwen heeft in willekeurige andere mensen. Dit vertrouwen in de medemens is vastgesteld door te vragen of andere mensen over het algemeen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen. In de tabel wordt het aandeel getoond dat andere mensen over het algemeen te vertrouwen vindt. Daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven, omdat zij het antwoord niet weten of niet willen zeggen, buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast bevat de tabel gegevens over het vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: kerken, leger, rechters, pers, de politie, de Tweede Kamer, politici, de gemeenteraad, ambtenaren, de gezondheidszorg, banken, grote bedrijven en de Europese Unie. Er is gevraagd of de respondent hier heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen vertrouwen in heeft. De tabel geeft het aandeel dat heel veel of tamelijk veel vertrouwen in deze organisaties heeft. Ook daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 mei 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Vertrouwen in andere mensen
Aandeel personen van 15 jaar en ouder dat de meeste mensen over het algemeen te vertrouwen vindt.
Vertrouwen in organisaties
Aandeel personen van 15 jaar en ouder dat ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen heeft in diverse organisaties en hun functioneren.
Kerken
Rechters
Politie
Leger
Gezondheidszorg
Pers
Ambtenaren
Politici
Gemeenteraad
Tweede Kamer
Europese Unie
Banken
Grote bedrijven