Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

Geslacht Leeftijd Perioden Regio's Bevolking (aantal) Onderwijsniveau 5 categorieën 11 Basisonderwijs (%) Onderwijsniveau 5 categorieën 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 (%) Onderwijsniveau 5 categorieën 21 Havo, vwo, mbo2-4 (%) Onderwijsniveau 5 categorieën 31 Hbo-, wo-bachelor (%) Onderwijsniveau 5 categorieën 32 Hbo-, wo-master, doctor (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Nederland 13.419.100 8,6 17,6 41,7 20,1 11,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Noord-Nederland (LD) 1.320.800 7,7 18,3 46,8 19,2 8,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Oost-Nederland (LD) 2.821.900 8,3 18,4 44,0 19,8 9,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* West-Nederland (LD) 6.438.200 8,8 16,8 39,4 20,4 14,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Zuid-Nederland (LD) 2.838.200 9,1 18,5 42,5 20,0 9,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Groningen (PV) 459.000 7,4 16,5 45,3 19,9 10,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Fryslân (PV) 489.600 7,5 19,4 47,7 19,3 6,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Drenthe (PV) 372.200 8,3 19,0 47,4 18,1 7,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Overijssel (PV) 886.000 8,4 18,3 45,2 19,9 8,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Flevoland (PV) 336.500 8,5 18,8 46,2 19,0 7,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Gelderland (PV) 1.599.400 8,2 18,4 42,8 19,9 10,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Utrecht (PV) 1.041.300 7,4 15,3 36,7 22,2 18,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Noord-Holland (PV) 2.248.600 8,2 15,8 38,2 21,4 16,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Zuid-Holland (PV) 2.861.200 9,8 17,7 40,4 19,3 12,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Zeeland (PV) 287.000 8,1 20,2 47,8 17,5 6,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Noord-Brabant (PV) 1.982.900 8,7 18,3 42,0 20,6 10,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2022* Limburg (PV) 855.200 10,0 19,1 43,6 18,7 8,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau van mensen van 15 tot 75 jaar die op 1 oktober van het verslagjaar in een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. In de tabel zijn de drie-, vijf- en achtdeling voor onderwijsniveau opgenomen en kunnen uitsplitsingen gemaakt worden naar geslacht, leeftijd en regio.

Voor de totale bevolking van 15 tot 75 jaar zijn aantallen opgenomen, voor het hoogstbehaalde onderwijsniveau gaat het om percentages.

Deze tabel is gebaseerd op het Opleidingsniveaubestand. De cijfers in de tabel kunnen afwijken van de cijfers waar in paragraaf 3 naar verwezen wordt en die gebaseerd zijn op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Dit heeft te maken met de verschillen tussen beide bronnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste beschikbare verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2024:
De voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks in het vierde kwartaal geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Onderwijsniveau 5 categorieën
11 Basisonderwijs
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is basisonderwijs.
Dit omvat groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs
12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1. Dit omvat de eerste 3 leerjaren van havo/vwo, alle leerwegen van het vmbo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).
21 Havo, vwo, mbo2-4
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs.
Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).
31 Hbo-, wo-bachelor
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is hbo-, wo-bachelor.
Dit omvat de associate degree, de hbo- en wo-bachelors en 4-jarige hbo-opleidingen.
32 Hbo-, wo-master, doctor
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is hbo-, wo-master, doctor.
Dit omvat de hbo- en wo-masters en wo-doctorsopleidingen.