Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden Warmtepompen In gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Uit gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Opgestelde warmtepompen einde van jaar (aantal) Thermisch vermogen van warmtepompen In gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Uit gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Opgesteld thermisch vermogen einde jaar (megawatt) Energiestromen Bruto warmteproductie warmtepompen (TJ) Energiestromen Verbruik van elektriciteit en aardgas (TJ) Energiestromen Bruto eindverbruik (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ) Vermeden emissie kooldioxide (CO2) (mln kg)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2021 368.142 5.494 1.470.614 2.095 81 10.420 24.924 8.723 16.201 7.095 267
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2022* 418.914 5.278 1.884.249 2.638 109 12.949 31.708 11.247 20.462 8.617 313
Warmtepompen; totaal Woningen 2021 322.450 4.613 1.063.324 1.558 26 5.411 12.988 4.636 8.353 3.463 124
Warmtepompen; totaal Woningen 2022* 392.830 4.342 1.451.812 1.947 25 7.333 17.688 6.390 11.298 4.506 155
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 45.692 881 407.290 537 55 5.008 11.936 4.088 7.848 3.632 143
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 26.084 936 432.437 692 84 5.616 14.020 4.857 9.164 4.110 158
Warmtepompen bodem; totaal Totaal gebouwen 2021 21.792 3.446 106.264 215 78 1.865 7.384 1.864 5.520 3.637 176
Warmtepompen bodem; totaal Totaal gebouwen 2022* 24.857 3.583 127.538 263 104 2.024 8.014 2.020 5.994 3.948 191
Warmtepompen bodem; totaal Woningen 2021 21.300 2.565 96.992 139 23 771 3.053 769 2.284 1.505 73
Warmtepompen bodem; totaal Woningen 2022* 23.219 2.687 117.524 122 23 871 3.447 868 2.580 1.701 82
Warmtepompen bodem; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 492 881 9.272 77 55 1.094 4.331 1.095 3.236 2.132 103
Warmtepompen bodem; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 1.638 896 10.014 141 82 1.153 4.567 1.153 3.414 2.246 109
Warmtepompen bodem; wv hybride Totaal gebouwen 2021 . . . . . . . . . . .
Warmtepompen bodem; wv hybride Totaal gebouwen 2022* 0 . . 0 . . . . . . .
Warmtepompen bodem; wv hybride Woningen 2021 . . . . . . . . . . .
Warmtepompen bodem; wv hybride Woningen 2022* 0 . . 0 . . . . . . .
Warmtepompen bodem; wv hybride Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 . . . . . . . . . . .
Warmtepompen bodem; wv hybride Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 0 . . 0 . . . . . . .
Warmtepompen buitenlucht; totaal Totaal gebouwen 2021 346.350 2.048 1.364.349 1.880 3 8.555 17.541 6.860 10.681 3.458 91
Warmtepompen buitenlucht; totaal Totaal gebouwen 2022* 394.057 1.695 1.756.711 2.375 5 10.925 23.694 9.227 14.467 4.669 122
Warmtepompen buitenlucht; totaal Woningen 2021 301.150 2.048 966.332 1.420 3 4.640 9.936 3.867 6.069 1.958 51
Warmtepompen buitenlucht; totaal Woningen 2022* 369.611 1.655 1.334.288 1.824 2 6.462 14.241 5.523 8.718 2.805 73
Warmtepompen buitenlucht; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 45.200 0 398.017 460 0 3.915 7.605 2.993 4.612 1.500 40
Warmtepompen buitenlucht; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 24.446 40 422.423 550 2 4.462 9.453 3.704 5.749 1.864 49
Warmtepompen buitenlucht-lucht Totaal gebouwen 2021 296.584 0 1.143.210 1.493 0 6.767 6.982 2.686 4.296 1.374 35
Warmtepompen buitenlucht-lucht Totaal gebouwen 2022* 303.514 0 1.446.724 1.624 0 8.390 8.730 3.359 5.371 1.718 44
Warmtepompen buitenlucht-lucht Woningen 2021 253.185 0 760.434 1.148 0 3.495 3.175 1.221 1.954 625 16
Warmtepompen buitenlucht-lucht Woningen 2022* 285.532 0 1.045.966 1.290 0 4.786 4.342 1.670 2.672 855 22
Warmtepompen buitenlucht-lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 43.399 0 382.776 345 0 3.271 3.807 1.465 2.342 749 19
Warmtepompen buitenlucht-lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 17.982 0 400.758 333 0 3.604 4.387 1.688 2.699 864 22
Warmtepompen buitenlucht-water; totaal Totaal gebouwen 2021 49.766 2.048 221.139 387 3 1.788 10.558 4.173 6.385 2.084 55
Warmtepompen buitenlucht-water; totaal Totaal gebouwen 2022* 90.543 1.695 309.987 751 5 2.535 14.964 5.868 9.096 2.951 78
Warmtepompen buitenlucht-water; totaal Woningen 2021 47.965 2.048 205.898 271 3 1.145 6.761 2.646 4.115 1.333 35
Warmtepompen buitenlucht-water; totaal Woningen 2022* 84.079 1.655 288.322 534 2 1.677 9.898 3.852 6.046 1.950 51
Warmtepompen buitenlucht-water; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 1.801 0 15.241 115 0 643 3.798 1.528 2.270 751 20
Warmtepompen buitenlucht-water; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 6.464 40 21.665 217 2 858 5.066 2.016 3.050 1.000 27
Warmtepomp buitenlucht-water; wv hybride Totaal gebouwen 2021 . . . . . . . . . . .
Warmtepomp buitenlucht-water; wv hybride Totaal gebouwen 2022* 22.096 . . 127 . . . . . . .
Warmtepomp buitenlucht-water; wv hybride Woningen 2021 . . . . . . . . . . .
Warmtepomp buitenlucht-water; wv hybride Woningen 2022* 22.029 . . 125 . . . . . . .
Warmtepomp buitenlucht-water; wv hybride Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 . . . . . . . . . . .
Warmtepomp buitenlucht-water; wv hybride Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2022* 67 . . 2 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).
Vanaf 2022 wordt voor de buitenluchtwarmte-water- en bodemwarmtewarmtepompen het aantal hybride systemen getoond. Met hybride wordt bedoeld een warmtepomp die in combinatie met een aardgasketel werkt. De aardgasketel wordt actief wanneer de warmtevraag niet meer door de warmtepomp alleen kan worden geleverd. Bij het samenstellen van de informatie is gevraagd naar de verkochte warmtepompen waarvan men zeker wist dat deze als hybride worden ingezet. In werkelijkheid kan het aantal hybride warmtepompen hierdoor hoger liggen dan wat er in deze tabel wordt getoond.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per 19 april 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van "Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen, 1994-2021". Zie paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in april.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Warmtepompen
Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte op een lage temperatuur door toevoer van hulp-energie (vaak elektriciteit) wordt omgezet in warmte bij hoge temperatuur.

De werking komt overeen met die van een koelkast. Ook daar wordt warmte van lage temperatuur (in de koelkast) omgezet naar warmte van hoge temperatuur (buiten de koelkast). Daarbij wordt warmte van binnen de koelkast verplaatst naar buiten de koelkast.

Over het aantal warmtepompen zijn drie soorten gegevens beschikbaar:
1. Het aantal in gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
2. Het aantal uit gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
3. Het aantal warmtepompen opgesteld aan het eind van een bepaald jaar.
In gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde warmtepompen einde van jaar
Het aantal warmtepompen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Thermisch vermogen van warmtepompen
Maximale warmteproductie per tijdseenheid

Voor thermisch vermogen wordt als eenheid Megawatt gebruikt.
In gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld thermisch vermogen einde jaar
Het thermisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Energiestromen
Bij warmtepompen zijn drie energiestromen relevant;
1. de bruto productie van warmte (uitgaande energie)
2. het eigen verbruik van elektriciteit en aardgas (ingaande energie) en
3. de onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht (ingaande energie).
De ingaande stromen zijn gelijk aan de uitgaande stroom.

Voor energiestromen wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto warmteproductie warmtepompen
Totale warmteproductie van de warmtepompen.
Verbruik van elektriciteit en aardgas
Eigen verbruik van elektriciteit en aardgas door warmtepompen.
Bruto eindverbruik
Bruto eindverbruik

Het bruto eindverbruik van warmtepompen is gedefinieerd als de hoeveelheid onttrokken warmete uit de bodem of buitenlucht voor nuttige toepassing. De hoeveelheid onttrokken warmte uit de bodem of buitenlucht wordt doorgaans berekend uit de totale warmteproductie van de warmtepomp minus het eigen verbruik van elektriciteit of aardgas door de warmtepomp.
Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Vermeden emissie kooldioxide (CO2)
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron. De hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen gebruik zou zijn gemaakt van de betreffende hernieuwbare energiebron. Gerekend is met referentietechnologieën die gedefinieerd zijn in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015). Het gaat hierbij om de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. De import van groene stroom telt niet mee.
Bij de berekening van de vermeden emissies kooldioxide wordt alleen gekeken naar de vermeden emissies bij de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. Er wordt niet gekeken naar de verschillen tussen hernieuwbare en fossiele energie bij de winning en omzetting van brandstoffen en bij het maken van installaties voor de productie van elektriciteit, warmte en gas.

CO2: kooldioxide. 1 kton = 1 000 ton = 1 miljoen kg.
De CO2-emissiecijfers zijn voorlopig.