Werknemers; uurloon en beroep

Werknemers; uurloon en beroep

Beroep Perioden Werknemer (x 1 000) Bruto uurloon 50e percentiel (mediaan) (euro)
Totaal 2022 8.009 22,20
01 Pedagogische beroepen 2022 638 25,30
011 Docenten 2022 437 30,40
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2022 71 34,10
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2022 38 29,60
0113 Docenten algemene vakken secunda... 2022 105 31,50
0114 Leerkrachten basisonderwijs 2022 151 28,90
0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2022 71 30,30
012 Sportinstructeurs 2022 33 16,30
0121 Beroepsgroep sportinstructeurs 2022 33 16,30
013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2022 169 18,80
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2022 169 18,80
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 113 23,80
021 Auteurs en kunstenaars 2022 58 26,90
0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2022 8 .
0212 Auteurs en taalkundigen 2022 13 .
0213 Journalisten 2022 20 .
0214 Beeldend kunstenaars 2022 1 .
0215 Uitvoerend kunstenaars 2022 16 .
022 Vakspecialisten op artistiek en ... 2022 55 20,90
0221 Grafisch vormgevers en producton... 2022 43 22,30
0222 Fotografen en interieurontwerpers 2022 12 .
03 Commerciële beroepen 2022 906 17,00
031 Adviseurs marketing, public relat... 2022 197 28,20
0311 Adviseurs marketing, public rela... 2022 197 28,20
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 153 27,40
0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 153 27,40
033 Verkopers 2022 556 13,80
0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2022 70 17,00
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2022 287 13,20
0333 Kassamedewerkers 2022 86 9,00
0334 Callcentermedewerkers outbound... 2022 113 17,20
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 1.651 23,30
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2022 522 32,00
0411 Accountants 2022 103 33,10
0412 Financieel specialisten en economen 2022 79 31,30
0413 Bedrijfskundigen en organisatie... 2022 155 32,40
0414 Beleidsadviseurs 2022 83 35,10
0415 Specialisten personeels- en loop... 2022 103 27,60
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022 313 23,90
0421 Boekhouders 2022 119 24,50
0422 Zakelijke dienstverleners 2022 66 25,60
0423 Directiesecretaresses 2022 129 23,40
043 Administratief personeel 2022 815 20,10
0431 Administratief medewerkers 2022 224 19,40
0432 Secretaresses 2022 46 21,30
0433 Receptionisten en telefonisten 2022 183 18,30
0434 Boekhoudkundig medewerkers 2022 144 21,20
0435 Transportplanners en logistiek... 2022 219 20,90
05 Managers 2022 342 38,00
051 Algemeen directeuren 2022 12 .
0511 Algemeen directeuren 2022 12 .
052 Managers op administratief en com... 2022 120 41,10
0521 Managers zakelijke en administra... 2022 64 40,70
0522 Managers verkoop en marketing 2022 56 41,40
053 Managers productie en gespecialis... 2022 149 38,90
0531 Managers productie 2022 37 38,70
0532 Managers logistiek 2022 20 .
0533 Managers ICT 2022 25 .
0534 Managers zorginstellingen 2022 27 .
0535 Managers onderwijs 2022 20 .
0536 Managers gespecialiseerde dienst... 2022 19 .
054 Managers horeca, detailhandel en... 2022 52 23,10
0541 Managers horeca 2022 11 .
0542 Managers detail- en groothandel 2022 32 24,70
0543 Managers commerciële en persoonl... 2022 9 .
055 Managers z.n.d. 2022 9 .
0551 Managers z.n.d. 2022 9 .
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2022 305 26,50
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022 113 28,40
0611 Overheidsbestuurders 2022 29 .
0612 Overheidsambtenaren 2022 84 26,50
062 Juristen 2022 51 33,80
0621 Juristen 2022 51 33,80
063 Beveiligingswerkers 2022 141 22,60
0631 Politie-inspecteurs 2022 14 .
0632 Politie en brandweer 2022 45 26,00
0633 Beveiligingspersoneel 2022 54 19,60
0634 Militaire beroepen 2022 28 .
07 Technische beroepen 2022 1.041 22,30
071 Ingenieurs en onderzoekers wis... 2022 272 28,50
0711 Biologen en natuurwetenschappers 2022 55 27,10
0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2022 157 29,00
0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2022 18 .
0714 Architecten 2022 42 29,90
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022 193 26,10
0721 Technici bouwkunde en natuur 2022 118 24,60
0722 Productieleiders industrie en bouw 2022 54 27,40
0723 Procesoperators 2022 20 .
073 Bouwarbeiders 2022 130 21,00
0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2022 32 19,90
0732 Timmerlieden 2022 42 21,30
0733 Bouwarbeiders afbouw 2022 18 .
0734 Loodgieters en pijpfitters 2022 20 .
0735 Schilders en metaalspuiters 2022 18 .
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022 133 20,40
0741 Metaalbewerkers en constructiewe... 2022 26 .
0742 Lassers en plaatwerkers 2022 20 .
0743 Automonteurs 2022 44 18,10
0744 Machinemonteurs 2022 44 21,50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de bruto uurlonen en aantallen van werknemers van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in de tabel worden hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polisadministratie. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2023 verschijnen in juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Bruto uurloon
Per werknemer wordt het uurloon berekend door het brutoloon te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur.
Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.
Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
50e percentiel (mediaan)
Het 50e percentiel, oftewel de mediaan, is gelijk aan het middelste uurloon indien de uurlonen van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.