Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder

Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder

Leeftijd van de moeder (op 31 december) Herkomstland moeder Geboorteland moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal)
Totaal Totaal Moeder geboren in Nederland 2021 143.808
Totaal Totaal Moeder geboren in Nederland 2023 129.480
Totaal Totaal Moeder geboren buiten Nederland 2021 35.633
Totaal Totaal Moeder geboren buiten Nederland 2023 35.007
Totaal Nederland Moeder geboren in Nederland 2021 119.953
Totaal Nederland Moeder geboren in Nederland 2023 106.958
Totaal Nederland Moeder geboren buiten Nederland 2021
Totaal Nederland Moeder geboren buiten Nederland 2023
Totaal Europa (exclusief Nederland) Moeder geboren in Nederland 2021 3.880
Totaal Europa (exclusief Nederland) Moeder geboren in Nederland 2023 3.582
Totaal Europa (exclusief Nederland) Moeder geboren buiten Nederland 2021 12.437
Totaal Europa (exclusief Nederland) Moeder geboren buiten Nederland 2023 11.885
Totaal Indonesië Moeder geboren in Nederland 2021 2.202
Totaal Indonesië Moeder geboren in Nederland 2023 1.675
Totaal Indonesië Moeder geboren buiten Nederland 2021 366
Totaal Indonesië Moeder geboren buiten Nederland 2023 304
Totaal Marokko Moeder geboren in Nederland 2021 4.809
Totaal Marokko Moeder geboren in Nederland 2023 4.805
Totaal Marokko Moeder geboren buiten Nederland 2021 2.589
Totaal Marokko Moeder geboren buiten Nederland 2023 2.213
Totaal Nederlandse Cariben Moeder geboren in Nederland 2021 1.254
Totaal Nederlandse Cariben Moeder geboren in Nederland 2023 1.199
Totaal Nederlandse Cariben Moeder geboren buiten Nederland 2021 1.295
Totaal Nederlandse Cariben Moeder geboren buiten Nederland 2023 1.342
Totaal Suriname Moeder geboren in Nederland 2021 3.367
Totaal Suriname Moeder geboren in Nederland 2023 3.191
Totaal Suriname Moeder geboren buiten Nederland 2021 1.061
Totaal Suriname Moeder geboren buiten Nederland 2023 902
Totaal Turkije Moeder geboren in Nederland 2021 4.415
Totaal Turkije Moeder geboren in Nederland 2023 4.146
Totaal Turkije Moeder geboren buiten Nederland 2021 1.846
Totaal Turkije Moeder geboren buiten Nederland 2023 1.677
Totaal Afrika (exclusief Marokko) Moeder geboren in Nederland 2021 1.244
Totaal Afrika (exclusief Marokko) Moeder geboren in Nederland 2023 1.236
Totaal Afrika (exclusief Marokko) Moeder geboren buiten Nederland 2021 4.472
Totaal Afrika (exclusief Marokko) Moeder geboren buiten Nederland 2023 4.469
Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Moeder geboren in Nederland 2021 1.307
Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Moeder geboren in Nederland 2023 1.219
Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Moeder geboren buiten Nederland 2021 2.572
Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Moeder geboren buiten Nederland 2023 2.555
Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Moeder geboren in Nederland 2021 1.377
Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Moeder geboren in Nederland 2023 1.469
Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Moeder geboren buiten Nederland 2021 8.995
Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Moeder geboren buiten Nederland 2023 9.660
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over levend geboren kinderen naar kenmerken van de moeder (herkomstland, geboorteland en leeftijd).
Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 5 juli 2024:
Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 5 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Deze tabel vervangt tabel 'Levend geboren kind; migratieachtergrond en leeftijd moeder; 1996-2022' die is stopgezet. Een link naar deze tabel is opgenomen in paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond moeder’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
- Het tabblad 'Generatie moeder' is vervangen door 'Geboorteland moeder';
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2021 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2020 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in ongeveer 0,5% van alle geboorten.