Werknemersbanen en reisafstand; woon- en werkregio

Werknemersbanen en reisafstand; woon- en werkregio

Woonregio's Werkregio's Perioden Banen van werknemers (x 1 000) Woon-werkafstand (km)
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021 december* 8.697,6 19,9
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022 december* 8.941,8 19,8
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland 2021 december* 8.679,6 19,9
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland 2022 december* 8.921,6 19,8
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 1.862,7 19,4
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 1.910,2 18,6
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Overijssel (PV) 2021 december* 588,6 18,1
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Overijssel (PV) 2022 december* 605,5 17,9
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 december* 42,7 18,0
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 december* 44,1 18,0
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Haarlemmermeer 2021 december* 167,0 29,8
Nederland, Buitenland, Niet in te delen Haarlemmermeer 2022 december* 177,1 30,7
Nederland Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021 december* 8.402,9 19,4
Nederland Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022 december* 8.630,7 19,4
Nederland Nederland 2021 december* 8.393,6 19,4
Nederland Nederland 2022 december* 8.621,1 19,4
Nederland Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 1.751,3 18,5
Nederland Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 1.795,0 18,0
Nederland Overijssel (PV) 2021 december* 573,9 17,8
Nederland Overijssel (PV) 2022 december* 589,7 17,6
Nederland Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 december* 39,9 16,0
Nederland Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 december* 41,3 16,7
Nederland Haarlemmermeer 2021 december* 161,8 29,1
Nederland Haarlemmermeer 2022 december* 170,8 30,1
Zuid-Nederland (LD) Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021 december* 1.785,6 19,3
Zuid-Nederland (LD) Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022 december* 1.835,5 19,2
Zuid-Nederland (LD) Nederland 2021 december* 1.783,3 19,3
Zuid-Nederland (LD) Nederland 2022 december* 1.835,5 19,2
Zuid-Nederland (LD) Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 1.604,2 12,8
Zuid-Nederland (LD) Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 1.648,5 12,5
Zuid-Nederland (LD) Overijssel (PV) 2021 december* 4,5 153,6
Zuid-Nederland (LD) Overijssel (PV) 2022 december* 4,6 154,5
Zuid-Nederland (LD) Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 december* 0,8 112,1
Zuid-Nederland (LD) Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 december* 0,8 122,8
Zuid-Nederland (LD) Haarlemmermeer 2021 december* 3,8 119,3
Zuid-Nederland (LD) Haarlemmermeer 2022 december* 4,5 120,8
Overijssel (PV) Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021 december* 581,9 20,1
Overijssel (PV) Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022 december* 597,8 20,2
Overijssel (PV) Nederland 2021 december* 581,4 20,1
Overijssel (PV) Nederland 2022 december* 597,3 20,2
Overijssel (PV) Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 5,4 153,1
Overijssel (PV) Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 5,3 157,3
Overijssel (PV) Overijssel (PV) 2021 december* 475,3 9,9
Overijssel (PV) Overijssel (PV) 2022 december* 489,6 9,8
Overijssel (PV) Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 december* 0,0 280,2
Overijssel (PV) Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 december* 0,0 280,1
Overijssel (PV) Haarlemmermeer 2021 december* 1,0 136,4
Overijssel (PV) Haarlemmermeer 2022 december* 1,2 135,7
IJmond (CR) Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021 december* 97,1 17,4
IJmond (CR) Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022 december* 98,5 17,5
IJmond (CR) Nederland 2021 december* 97,0 17,4
IJmond (CR) Nederland 2022 december* 98,4 17,5
IJmond (CR) Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 0,8 136,8
IJmond (CR) Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 0,8 136,7
IJmond (CR) Overijssel (PV) 2021 december* 0,2 137,7
IJmond (CR) Overijssel (PV) 2022 december* 0,2 141,4
IJmond (CR) Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 december* 0,0 201,0
IJmond (CR) Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 december* 0,0 191,9
IJmond (CR) Haarlemmermeer 2021 december* 5,9 25,4
IJmond (CR) Haarlemmermeer 2022 december* 6,1 25,3
Westerwolde Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021 december* 9,9 33,7
Westerwolde Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022 december* 10,2 35,2
Westerwolde Nederland 2021 december* 9,9 33,7
Westerwolde Nederland 2022 december* 10,2 35,2
Westerwolde Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 0,1 242,3
Westerwolde Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 0,1 234,9
Westerwolde Overijssel (PV) 2021 december* 0,2 93,6
Westerwolde Overijssel (PV) 2022 december* 0,2 93,8
Westerwolde Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 december* 0,0 363,2
Westerwolde Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 december* 0,0 360,9
Westerwolde Haarlemmermeer 2021 december* 0,0 204,6
Westerwolde Haarlemmermeer 2022 december* 0,0 206,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel brengt het aantal banen van werknemers in kaart per woon- en werkregio en de afstand over de weg tussen de kernen (op zwaartepunt bepaald) van de buurt, wijk of gemeente van de woonlocatie en de buurt, wijk of gemeente van de werklocatie. De cijfers hebben betrekking op de hele maand december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De cijfers over december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over december 2023 komen in het eerste kwartaal in 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers
Baan
Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht voor een bedrijf of instelling. Dit kan als werknemer of zelfstandige.
Voor deze tabel gaat het om werknemersbanen, en niet om de banen als zelfstandige. Het gaat om economische eenheden die ingezeten zijn in Nederland. De persoon hoeft geen ingezetene van Nederland te zijn.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Woon-werkafstand
Woon-werkafstand
De woon-werkafstand wordt hier gedefinieerd als de afstand over de weg tussen de kern van de woonregio en de kern van de werkregio, gemiddeld over de banen. De nauwkeurigheid van de berekende woon-werkafstand wordt bepaald door de informatie die bij het CBS bekend is. Vaak wordt de afstand over de weg tussen de centra van de buurt waar men woont en de buurt waar men werkt berekend. Echter, als er bij het CBS geen informatie op buurtniveau bekend is, dan wordt de afstand over de weg tussen de centra van de wijk of gemeente waar men woont en de wijk of gemeente waar men werkt berekend.
Banen bij bedrijven waar de werknemers niet (alleen) op eigen locaties van het bedrijf werken worden geteld bij de gemeenten waar de werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, catering en thuiszorg. Thuiswerkers en ambulant personeel zoals vertegenwoordigers en chauffeurs worden geteld bij de gemeente van waaruit zij aangestuurd worden. Hier wordt de afstand van gemeente naar gemeente weergeven.
Bij banen waar wel enkel op eigen locaties van het bedrijf gewerkt wordt kan worden weergeven per buurt (of anders wijk of gemeente als een dieper regionaal niveau niet beschikbaar is). Hier wordt de afstand van buurt naar buurt weergeven.
Ten gevolge van gemeentelijke herindelingen kan het voorkomen dat werknemers niet van woon- en werkadres veranderen maar dat toch hun woon-werkafstand verandert, omdat de kern van de woon- en/of werkregio verplaatst.
Aan werknemers die in het buitenland wonen of een onbekend woonadres hebben, kan geen woon-werkafstand worden toegekend.