Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Geslacht Leeftijd Perioden Regio's Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Nederland 14.878.700 9.278.200 6.843.800 1.135.500 623.200 377.300 298.400 5.600.500 136.100 91.600 219.400 188.200 356.800 277.200 200.100 4.131.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Groningen (PV) 509.600 298.300 209.700 38.700 23.200 14.600 12.000 211.300 4.900 3.200 8.800 6.700 12.400 10.000 7.400 157.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Fryslân (PV) 553.600 336.100 251.700 38.100 21.300 13.400 11.600 217.400 4.900 3.500 8.400 6.300 12.200 10.500 7.600 164.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Drenthe (PV) 424.500 250.900 191.400 26.900 14.800 9.400 8.400 173.600 3.200 2.400 5.800 4.800 9.500 8.300 6.000 133.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Overijssel (PV) 984.900 624.700 468.000 71.400 39.600 24.800 20.900 360.200 9.400 5.700 13.800 11.400 21.000 17.100 12.500 269.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Flevoland (PV) 355.000 235.000 169.600 30.400 16.800 10.000 8.100 119.900 3.200 2.500 5.800 5.000 9.300 6.900 4.800 82.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Gelderland (PV) 1.785.500 1.120.800 841.500 128.400 70.700 44.200 36.000 664.700 15.900 10.700 26.200 21.300 40.500 32.800 24.000 493.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Utrecht (PV) 1.139.000 749.300 547.900 95.500 51.100 30.600 24.200 389.600 10.700 7.200 17.500 14.500 26.300 19.700 14.300 279.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Noord-Holland (PV) 2.465.000 1.556.000 1.117.400 211.200 113.600 65.700 48.000 909.000 23.600 16.100 37.500 32.700 64.000 46.200 32.700 656.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Zuid-Holland (PV) 3.148.800 1.948.100 1.410.400 245.000 140.000 85.700 66.900 1.200.800 28.900 20.400 48.200 43.400 79.600 60.800 42.900 876.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Zeeland (PV) 329.100 197.400 153.400 21.000 11.400 6.700 4.800 131.700 3.200 2.200 4.700 3.600 7.500 6.100 4.700 99.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Noord-Brabant (PV) 2.208.100 1.402.600 1.058.300 165.000 86.400 51.600 41.400 805.500 19.300 12.100 29.500 26.400 50.100 38.700 28.700 600.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021* Limburg (PV) 975.800 558.900 424.400 63.900 34.200 20.400 16.000 416.900 8.900 5.800 13.300 12.100 24.400 20.100 14.500 317.800
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2022.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2021.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022.

Wijzigingen per 20 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. In vergelijking met de voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) is de berekeningswijze van de arbeidsmarktpositie van personen veranderd. Hierdoor kunnen er voor de jaren 2007 t/m 2021 marginale verschillen zijn in vergelijking met eerdere versies van deze tabel. Daarnaast is er voor gekozen om de mogelijkheid tot uitsplitsen naar migratieachtergrond in deze nieuwe tabel niet voort te zetten. Op een later moment zal er een additionele tabel verschijnen waarin arbeidsverleden gekruist kan worden met zowel migratieachtergrond als onderwijsniveau, maar waarin het kenmerk regio niet zal worden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.