Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Geslacht Leeftijd op 31 december Burgerlijke staat Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (incl. adm. correcties) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 220.853 152.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2021 252.528 145.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2022 403.108 179.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland 2020 31.846 30.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland 2021 25.880 34.989
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland 2022 24.986 43.286
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal buiten Nederland 2020 189.007 121.868
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal buiten Nederland 2021 226.645 110.338
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal buiten Nederland 2022 378.122 136.024
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2020 14.707 5.841
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2021 17.215 6.059
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2022 23.586 6.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2020 22.482 13.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2021 25.605 11.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2022 29.328 12.926
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2020 42.203 26.113
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2021 62.673 21.883
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2022 87.612 21.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) 2020 108.208 75.043
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) 2021 120.145 69.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) 2022 236.029 93.987
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Europa 2020 80.799 46.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Europa 2021 106.500 40.583
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Europa 2022 142.093 42.037
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2020 1.407 1.696
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2021 1.007 1.127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2022 1.567 1.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 93.588 65.959
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 105.730 61.116
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 115.693 68.507
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2020 16.474 13.049
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2021 22.664 11.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS landen in de EU 2022 26.993 14.553
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2020 52.634 33.608
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2021 57.250 32.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2022 62.574 35.269
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) 2020 12.074 5.017
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) 2021 14.202 5.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) 2022 19.458 5.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... 2020 16.922 12.797
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... 2021 18.831 10.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... 2022 22.649 11.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) 2020 33.953 21.438
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) 2021 51.061 17.801
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) 2022 70.021 17.542
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vestiging van personen vanuit het buitenland (immigratie) in Nederland en vertrek van personen vanuit Nederland naar het buitenland (emigratie) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en geboorteland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland; 1995-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De geboortelanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de ‘Europese Unie (exclusief Nederlands)’ kunnen kleine verschillen ontstaan ten opzicht van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Emigratie (incl. adm. correcties)
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregister min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.