Leefstijl; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Leefstijl; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Kenmerken van personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Zware drinkers onder drinkers (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Overmatige drinkers onder drinkers (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Glazen alcohol per dag (aantal) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2022/2023 32,4 13,9 13,3 1,5 14,0
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2022/2023 23,1 9,0 9,7 1,3 17,6
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2022/2023 22,5 10,1 8,9 1,3 12,0
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2022/2023 19,1 12,0 9,0 1,3 11,1
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2022/2023 14,7 12,4 10,1 1,4 9,6
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2022/2023 21,6 12,3 8,8 0,8 17,3
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2022/2023 17,3 9,4 7,1 0,7 17,9
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2022/2023 15,0 9,2 6,0 0,7 15,8
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2022/2023 12,6 9,3 5,7 0,7 13,3
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2022/2023 9,4 9,8 7,3 0,8 10,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over leefstijl van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (onderwijs- en inkomensniveau), geboorteland en herkomstland. Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status/geboorteland/herkomstland met elkaar gekruist worden.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzingen per 3 mei 2024.
De cijfers over 2022/2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024/2025 zullen in het 2e kwartaal van 2026 worden verwacht.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.”
Daaronder mapje “Rookstatus” En hieronder de 3 rookvariabelen die al in de tabel staan zetten (rokers, ex-rokers en nooit-rokers). En op dezelfde hoogte als rookstatus nieuwe variabele toevoegen: “Dagelijks rokers onder bevolking” met uitleg eronder “Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ‘ja’ op de vraag: Rookt u elke dag?”
Op dezelfde hoogte als “Rookgedrag, 12 jaar of ouder” nieuwe variabele aanmaken “E-sigaret, 12 jaar of ouder
Rookstatus
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over de consumptie van alcohol worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Drinkers
Zware drinkers onder drinkers
Percentage van de drinkers van 12 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (vrouwen).
Overmatige drinkers onder drinkers
Percentage van de drinkers van 12 jaar of ouder dat meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen) drinkt.
Glazen alcohol per dag
Gemiddeld aantal glazen alcohol per dag per drinker van 12 jaar of ouder.
Lengte en gewicht
De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan alle personen gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.
Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 of groter dan 50 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 of groter dan 50. Vanaf 2018 wordt er geen bovengrens meer gehanteerd, de ondergrens voor de BMI verandert niet.
Mate van overgewicht
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.