Arbeidsdeelname; herkomst

Arbeidsdeelname; herkomst

Geslacht Startkwalificatie Geboorteland (ouders) Herkomstland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Totaal 2024 1e kwartaal 11.166 8.590 8.295 295 3,4 2.576 76,9 74,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Nederland 2024 1e kwartaal 9.516 7.289 7.073 216 3,0 2.227 76,6 74,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Buiten Nederland 2024 1e kwartaal 1.650 1.301 1.222 79 6,1 349 78,8 74,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2024 1e kwartaal 491 359 342 17 4,6 132 73,2 69,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Buiten Europa 2024 1e kwartaal 1.159 942 879 62 6,6 218 81,2 75,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Indonesië 2024 1e kwartaal 242 182 177 5 3,0 60 75,3 73,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Marokko 2024 1e kwartaal 175 142 129 13 9,4 33 81,4 73,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2024 1e kwartaal 58 51 46 5 9,0 8 86,6 78,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Suriname 2024 1e kwartaal 145 122 112 10 8,0 23 84,4 77,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Turkije 2024 1e kwartaal 209 165 157 8 4,9 43 79,2 75,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... 2024 1e kwartaal 331 279 258 21 7,5 52 84,4 78,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren in Nederland Onbekend herkomstland 2024 1e kwartaal
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Totaal 2024 1e kwartaal 2.209 1.563 1.472 92 5,9 646 70,8 66,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Nederland 2024 1e kwartaal
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Buiten Nederland 2024 1e kwartaal 2.209 1.563 1.472 92 5,9 646 70,8 66,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Europa (exclusief Nederland) 2024 1e kwartaal 765 606 575 31 5,1 159 79,2 75,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Buiten Europa 2024 1e kwartaal 1.444 958 896 61 6,4 487 66,3 62,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Indonesië 2024 1e kwartaal 53 23 22 1 . 30 43,2 41,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Marokko 2024 1e kwartaal 151 88 83 5 5,4 64 58,0 54,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Nederlandse Cariben 2024 1e kwartaal 92 60 55 5 8,8 32 65,2 59,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Suriname 2024 1e kwartaal 157 100 94 5 5,3 57 63,5 60,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Turkije 2024 1e kwartaal 166 111 107 5 4,1 55 67,0 64,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... 2024 1e kwartaal 824 575 535 40 7,0 249 69,8 65,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geboren buiten Nederland Onbekend herkomstland 2024 1e kwartaal
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen en hun herkomst. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en het hebben van een startkwalificatie beschikbaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.