Arbeidsdeelname; leeftijd en herkomst

Arbeidsdeelname; leeftijd en herkomst

Geslacht Leeftijd Geboorteland (ouders) Herkomstland Startkwalificatie Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren in Nederland Totaal Totaal 2022 1e kwartaal 11.189 8.409 8.132 278 3,3 2.779 75,2 72,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren in Nederland Totaal Totaal 2023 1e kwartaal 11.172 8.546 8.269 277 3,2 2.626 76,5 74,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren in Nederland Totaal Met startkwalificatie 2022 1e kwartaal 8.399 6.800 6.610 190 2,8 1.598 81,0 78,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren in Nederland Totaal Met startkwalificatie 2023 1e kwartaal 8.391 6.901 6.708 193 2,8 1.489 82,2 79,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren in Nederland Totaal Zonder startkwalificatie 2022 1e kwartaal 2.789 1.609 1.521 88 5,4 1.180 57,7 54,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren in Nederland Totaal Zonder startkwalificatie 2023 1e kwartaal 2.778 1.643 1.559 84 5,1 1.135 59,1 56,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren buiten Nederland Totaal Totaal 2022 1e kwartaal 1.987 1.359 1.281 78 5,7 628 68,4 64,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren buiten Nederland Totaal Totaal 2023 1e kwartaal 2.135 1.494 1.399 94 6,3 641 70,0 65,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren buiten Nederland Totaal Met startkwalificatie 2022 1e kwartaal 1.289 980 931 49 5,0 309 76,0 72,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren buiten Nederland Totaal Met startkwalificatie 2023 1e kwartaal 1.363 1.040 981 59 5,6 323 76,3 72,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren buiten Nederland Totaal Zonder startkwalificatie 2022 1e kwartaal 606 325 298 27 8,4 280 53,7 49,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geboren buiten Nederland Totaal Zonder startkwalificatie 2023 1e kwartaal 694 410 376 34 8,2 284 59,1 54,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de relatie tussen arbeidsdeelname en het wel of niet hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en geboorteland (ouders) beschikbaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
De kwartaalcijfers over het 1e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 8 maart 2023:
Herkomstland is als een aparte selectie toegevoegd.

Wijzigingen per 21 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 16 augustus 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.