Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

Landen GN Perioden Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid
Totaal landen 25030090 Zwavel van alle soorten (m.u... 2023* 1 2 32 319 mln kg
Totaal landen 25059000 Natuurlijk zand van alle soo... 2023* 95 3.021 182 10.993 mln kg
Totaal landen 25171010 Keistenen en grind, van de s... 2023* 100 2.733 49 1.452 mln kg
Totaal landen 25171020 Steenslag van dolomiet en va... 2023* 23 519 6 22 mln kg
Totaal landen 25171080 Steenslag van de soort gewoo... 2023* 85 5.951 10 337 mln kg
Totaal landen 25172000 Macadam van hoogovenslakken,... 2023* 5 159 0 0 mln kg
Totaal landen 25183000 Stamp- en strijkmassa van do... 2023* . . . .
Totaal landen 25232100 Portlandcement, wit, ook ind... 2023* 44 276 22 101 mln kg
Totaal landen 25232900 Portlandcement, normaal of g... 2023* 138 1.648 29 177 mln kg
Totaal landen 25253000 Afval van mica 2023* . . . . mln kg
Totaal landen 26090000 Tinerts en concentraten daarvan 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 26159000 Niobium-, tantaal- of vanadi... 2023* 2 0 2 0 mln kg
Totaal landen 26169000 Ertsen van edele metalen en ... 2023* 0 0 40 3 mln kg
Totaal landen 26190020 Bij de vervaardiging van ijz... 2023* . . 4 26 mln kg
Totaal landen 26202100 Slib van loodhoudende benzin... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 26219000 Slakken en assen, as van zee... 2023* 5 15 6 27 mln kg
Totaal landen 27040010 Cokes en halfcokes, van stee... 2023* 80 311 797 2.184 mln kg
Totaal landen 27040030 Cokes en halfcokes, van brui... 2023* 14 22 0 0 mln kg
Totaal landen 27040090 Cokes en halfcokes, van turf... 2023* 1 2 7 21 mln kg
Totaal landen 27075000 Mengsels van aromatische koo... 2023* 1.433 1.885 1.202 1.430 mln kg
Totaal landen 27081000 Pek van steenkoolteer of van... 2023* 33 25 0 0 mln kg
Totaal landen 27082000 Pecokes van steenkoolteer of... 2023* 18 64 12 15 mln kg
Totaal landen 27129091 Mengsels van 1-alkenen bevat... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 27139010 Residuen van aardolie of van... 2023* 21 47 . . mln kg
Totaal landen 27139090 Residuen van aardolie of van... 2023* 3 5 6 14 mln kg
Totaal landen 28139090 Zwavelverbindingen van niet-... 2023* 3 0 3 0 mln kg
Totaal landen 28253000 Vanadiumoxiden en vanadiumhy... 2023* 37 2 34 2 mln kg
Totaal landen 28419030 Zinkaten en vanadaten 2023* 6 0 3 0 mln kg
Totaal landen 28419085 Zouten van oxometaalzuren of... 2023* 9 8 9 1 mln kg
Totaal landen 28439010 Amalgamen van edele metalen 2023* 0 1 2 4 1 000 kg
Totaal landen 28441090 Verbindingen van natuurlijk ... 2023* 0 0 0 0 1 000 kg U
Totaal landen 28442051 Mengsels van uranium en plut... 2023* . . . . 1 000 gi f/s
Totaal landen 28442059 Mengsels van uranium en plut... 2023* . . . . 1 000 gi f/s
Totaal landen 28443091 Verbindingen van thorium of ... 2023* . . . . 1 000 kg
Totaal landen 28443099 Zouten van thorium 2023* 0 0 0 0 1 000 kg
Totaal landen 28444030 Verbindingen van kunstmatige... 2023* . . . .
Totaal landen 28444310 Uranium afgeleid van U 233 e... 2023* 0 0 . . 1 000 kg
Totaal landen 29024400 Mengsels van xyleenisomeren 2023* 20 21 2 2 mln kg
Totaal landen 29032900 Chloorderivaten van acyclisc... 2023* 14 6 7 4 mln kg
Totaal landen 29033919 Bromiden broomderivaten van ... 2023* . . . .
Totaal landen 29033980 Jodiden joodderivaten van ac... 2023* . . . .
Totaal landen 29036919 Broomderivaten van acyclisch... 2023* 5 1 15 3 mln kg
Totaal landen 29036980 Joodderivaten van acyclische... 2023* 1 1 1 0 mln kg
Totaal landen 29037790 Halogeenderivaten van acycli... 2023* 0 0 1 0 mln kg
Totaal landen 29037800 Perhalogeenderivaten van acy... 2023* 0 0 4 0 mln kg
Totaal landen 29037911 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Totaal landen 29037919 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Totaal landen 29037921 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Totaal landen 29037929 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Totaal landen 29375000 Prostaglandinen, thromboxane... 2023* 1 0 0 0 1 000 kg
Europa (exclusief Nederland) 25030090 Zwavel van alle soorten (m.u... 2023* 1 2 31 319 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25059000 Natuurlijk zand van alle soo... 2023* 70 2.916 180 10.986 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25171010 Keistenen en grind, van de s... 2023* 100 2.711 49 1.452 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25171020 Steenslag van dolomiet en va... 2023* 23 519 6 22 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25171080 Steenslag van de soort gewoo... 2023* 85 5.948 9 272 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25172000 Macadam van hoogovenslakken,... 2023* 5 159 0 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25183000 Stamp- en strijkmassa van do... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 25232100 Portlandcement, wit, ook ind... 2023* 42 263 22 101 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25232900 Portlandcement, normaal of g... 2023* 138 1.647 29 174 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 25253000 Afval van mica 2023* . . . . mln kg
Europa (exclusief Nederland) 26090000 Tinerts en concentraten daarvan 2023* 0 0 0 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 26159000 Niobium-, tantaal- of vanadi... 2023* 0 0 2 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 26169000 Ertsen van edele metalen en ... 2023* 0 0 21 3 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 26190020 Bij de vervaardiging van ijz... 2023* . . 4 26 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 26202100 Slib van loodhoudende benzin... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 26219000 Slakken en assen, as van zee... 2023* 2 8 5 26 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27040010 Cokes en halfcokes, van stee... 2023* 20 66 778 2.149 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27040030 Cokes en halfcokes, van brui... 2023* 14 22 0 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27040090 Cokes en halfcokes, van turf... 2023* 1 2 7 21 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27075000 Mengsels van aromatische koo... 2023* 1.349 1.790 1.127 1.352 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27081000 Pek van steenkoolteer of van... 2023* 33 25 0 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27082000 Pecokes van steenkoolteer of... 2023* 11 54 7 9 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27129091 Mengsels van 1-alkenen bevat... 2023* . . 0 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27139010 Residuen van aardolie of van... 2023* 21 47 . . mln kg
Europa (exclusief Nederland) 27139090 Residuen van aardolie of van... 2023* 2 5 6 14 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 28139090 Zwavelverbindingen van niet-... 2023* 1 0 3 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 28253000 Vanadiumoxiden en vanadiumhy... 2023* 0 0 34 2 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 28419030 Zinkaten en vanadaten 2023* 4 0 2 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 28419085 Zouten van oxometaalzuren of... 2023* 3 8 4 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 28439010 Amalgamen van edele metalen 2023* 0 1 1 2 1 000 kg
Europa (exclusief Nederland) 28441090 Verbindingen van natuurlijk ... 2023* . . 0 0 1 000 kg U
Europa (exclusief Nederland) 28442051 Mengsels van uranium en plut... 2023* . . . . 1 000 gi f/s
Europa (exclusief Nederland) 28442059 Mengsels van uranium en plut... 2023* . . . . 1 000 gi f/s
Europa (exclusief Nederland) 28443091 Verbindingen van thorium of ... 2023* . . . . 1 000 kg
Europa (exclusief Nederland) 28443099 Zouten van thorium 2023* . . 0 0 1 000 kg
Europa (exclusief Nederland) 28444030 Verbindingen van kunstmatige... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 28444310 Uranium afgeleid van U 233 e... 2023* 0 0 . . 1 000 kg
Europa (exclusief Nederland) 29024400 Mengsels van xyleenisomeren 2023* 11 11 2 2 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 29032900 Chloorderivaten van acyclisc... 2023* 14 6 1 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 29033919 Bromiden broomderivaten van ... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 29033980 Jodiden joodderivaten van ac... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 29036919 Broomderivaten van acyclisch... 2023* 2 0 14 2 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 29036980 Joodderivaten van acyclische... 2023* 1 1 1 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 29037790 Halogeenderivaten van acycli... 2023* 0 0 1 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 29037800 Perhalogeenderivaten van acy... 2023* 0 0 3 0 mln kg
Europa (exclusief Nederland) 29037911 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 29037919 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 29037921 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 29037929 Halogeenderivaten van acycli... 2023* . . . .
Europa (exclusief Nederland) 29375000 Prostaglandinen, thromboxane... 2023* 0 0 0 0 1 000 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 6 juni 2024:
De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 november 2023:
De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Grensoverschrijding goederen; invoer
Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Totale invoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; uitvoer
Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Totale uitvoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; eenheid
De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Eenheid hoeveelheid
Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.