Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

Landen GN Perioden Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid
Totaal landen 25010010 Zeewater en moederloog 2023* 4 3 1 1 mln kg
Totaal landen 25010031 Zout bestemd om chemisch te ... 2023* 1 6 240 2.913 mln kg
Totaal landen 25010051 Zout, gedenatureerd, dan wel... 2023* 19 236 6 33 mln kg
Totaal landen 25010091 Zout geschikt voor menselijk... 2023* 26 81 73 238 mln kg
Totaal landen 25010099 Zout en zuiver natriumchlori... 2023* 33 114 58 279 mln kg
Totaal landen 25020000 Ijzerkies, ongeroost 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25030010 Ruwe zwavel en niet-geraffin... 2023* 10 63 15 89 mln kg
Totaal landen 25030090 Zwavel van alle soorten (m.u... 2023* 1 2 32 319 mln kg
Totaal landen 25041000 Natuurlijk grafiet, in poede... 2023* 14 14 19 14 mln kg
Totaal landen 25049000 Natuurlijk grafiet (m.u.v. g... 2023* 1 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25051000 Kiezelzand en kwartszand, oo... 2023* 48 677 48 1.033 mln kg
Totaal landen 25059000 Natuurlijk zand van alle soo... 2023* 95 3.021 182 10.993 mln kg
Totaal landen 25061000 Kwarts (m.u.v. kwartszand) 2023* 28 10 25 13 mln kg
Totaal landen 25062000 Kwartsiet, ook indien enkel ... 2023* 2 6 1 3 mln kg
Totaal landen 25070020 Kaolien 2023* 15 45 3 6 mln kg
Totaal landen 25070080 Kaolienhoudende klei (m.u.v.... 2023* 4 44 1 1 mln kg
Totaal landen 25081000 Bentoniet 2023* 81 329 73 171 mln kg
Totaal landen 25083000 Vuurvaste klei (m.u.v. kaoli... 2023* 4 42 3 10 mln kg
Totaal landen 25084000 Klei (m.u.v. vuurvaste klei,... 2023* 38 417 32 234 mln kg
Totaal landen 25085000 Andalusiet, kyaniet en silli... 2023* 3 5 2 5 mln kg
Totaal landen 25086000 Mulliet 2023* 12 36 10 26 mln kg
Totaal landen 25087000 Chamotte- en dinasaarde 2023* 10 31 10 65 mln kg
Totaal landen 25090000 Krijt 2023* 12 245 4 21 mln kg
Totaal landen 25101000 Natuurlijk calciumfosfaat, n... 2023* 130 513 114 406 mln kg
Totaal landen 25102000 Natuurlijk calciumfosfaat, n... 2023* 2 8 3 11 mln kg
Totaal landen 25111000 Natuurlijk bariumsulfaat "zw... 2023* 37 183 48 163 mln kg
Totaal landen 25112000 Natuurlijk bariumcarbonaat "... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25120000 Diatomeeënaarde "b.v. kiezel... 2023* 8 7 2 1 mln kg
Totaal landen 25131000 Puimsteen 2023* 6 41 2 5 mln kg
Totaal landen 25132000 Amaril, natuurlijk korund, n... 2023* 18 44 17 39 mln kg
Totaal landen 25140000 Leisteen, ook indien enkel k... 2023* 1 2 1 30 mln kg
Totaal landen 25151100 Marmer en travertijn, onbewe... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25151200 Marmer en travertijn, in blo... 2023* 1 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25152000 Ecaussine en andere kalkstee... 2023* 0 2 0 1 mln kg
Totaal landen 25161100 Graniet, onbewerkt of enkel ... 2023* 2 96 1 3 mln kg
Totaal landen 25161200 Graniet, in blokken of plate... 2023* 2 2 0 0 mln kg
Totaal landen 25162000 Zandsteen, onbewerkt of enke... 2023* 5 35 0 3 mln kg
Totaal landen 25169000 Porfier, basalt en andere na... 2023* 36 59 4 7 mln kg
Totaal landen 25171010 Keistenen en grind, van de s... 2023* 100 2.733 49 1.452 mln kg
Totaal landen 25171020 Steenslag van dolomiet en va... 2023* 23 519 6 22 mln kg
Totaal landen 25171080 Steenslag van de soort gewoo... 2023* 85 5.951 10 337 mln kg
Totaal landen 25172000 Macadam van hoogovenslakken,... 2023* 5 159 0 0 mln kg
Totaal landen 25173000 Teermacadam 2023* 0 0 . . mln kg
Totaal landen 25174100 Korrels, scherven, splinters... 2023* 28 285 21 175 mln kg
Totaal landen 25174900 Korrels, scherven, splinters... 2023* 34 557 13 237 mln kg
Totaal landen 25181000 Dolomiet, onbewerkt, ongebra... 2023* 25 592 12 101 mln kg
Totaal landen 25182000 Dolomiet, gebrand of gesinte... 2023* 49 198 1 0 mln kg
Totaal landen 25183000 Stamp- en strijkmassa van do... 2023* . . . .
Totaal landen 25191000 Natuurlijk magnesiumcarbonaa... 2023* 1 1 0 0 mln kg
Totaal landen 25199010 Magnesiumoxide, ook indien z... 2023* 13 12 14 9 mln kg
Totaal landen 25199030 Doodgebrande magnesia "gesin... 2023* 26 66 79 141 mln kg
Totaal landen 25199090 Gesmolten magnesia 2023* 36 108 67 106 mln kg
Totaal landen 25201000 Gips; anhydriet 2023* 21 623 8 189 mln kg
Totaal landen 25202000 Gebrand gips, ook indien gek... 2023* 23 268 5 5 mln kg
Totaal landen 25210000 Kalksteen voor hoogoventoesl... 2023* 37 1.042 2 3 mln kg
Totaal landen 25221000 Ongebluste kalk 2023* 91 708 0 6 mln kg
Totaal landen 25222000 Gebluste kalk 2023* 9 39 5 18 mln kg
Totaal landen 25223000 Hydraulische kalk (m.u.v. ca... 2023* 14 81 4 13 mln kg
Totaal landen 25231000 Cementklinker 2023* 52 510 5 8 mln kg
Totaal landen 25232100 Portlandcement, wit, ook ind... 2023* 44 276 22 101 mln kg
Totaal landen 25232900 Portlandcement, normaal of g... 2023* 138 1.648 29 177 mln kg
Totaal landen 25233000 Aluminiumcement 2023* 16 37 6 14 mln kg
Totaal landen 25239000 Hydraulisch cement, ook indi... 2023* 220 1.083 14 42 mln kg
Totaal landen 25241000 Crocidoliet (m.u.v.werken da... 2023* . . . . mln kg
Totaal landen 25249000 Asbest (m.u.v. crocidoliet e... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25251000 Ruw mica, mica in bladen en ... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25252000 Micapoeder 2023* 4 4 2 4 mln kg
Totaal landen 25253000 Afval van mica 2023* . . . . mln kg
Totaal landen 25261000 Natuurlijk speksteen, ook in... 2023* 9 47 7 43 mln kg
Totaal landen 25262000 Natuurlijk speksteen, fijnge... 2023* 49 141 90 147 mln kg
Totaal landen 25280000 Natuurlijke boraten en conce... 2023* 5 13 7 14 mln kg
Totaal landen 25291000 Veldspaat 2023* 10 95 14 27 mln kg
Totaal landen 25292100 Vloeispaat, bevattende <= 97... 2023* 15 38 25 46 mln kg
Totaal landen 25292200 Vloeispaat, bevattende > 97 ... 2023* 27 78 29 58 mln kg
Totaal landen 25293000 Leuciet; nefelien en nefelie... 2023* 8 52 10 40 mln kg
Totaal landen 25301000 Niet-geëxpandeerd vermiculie... 2023* 5 15 1 1 mln kg
Totaal landen 25302000 Kieseriet, epsomiet "natuurl... 2023* 1 3 1 6 mln kg
Totaal landen 25309000 Arseensulfide, aluniet "alui... 2023* . . . .
Totaal landen 25309030 Celestien en strontianiet 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 25309040 Spodumeen, petaliet, lepidol... 2023* 24 5 24 10 mln kg
Totaal landen 25309050 Bastnaesiet, xenotiem en der... 2023* 0 0 4 0 mln kg
Totaal landen 25309070 Arseensulfide, aluniet, puzz... 2023* 58 231 91 220 mln kg
Totaal landen 26011100 Ijzererts en concentraten da... 2023* 2.247 21.806 1.633 15.147 mln kg
Totaal landen 26011200 Ijzererts en concentraten da... 2023* 498 3.475 589 4.142 mln kg
Totaal landen 26012000 Geroost ijzerkies "pyrietas" 2023* 0 0 . . mln kg
Totaal landen 26020000 Mangaanerts en concentraten ... 2023* 13 48 12 19 mln kg
Totaal landen 26030000 Kopererts en concentraten da... 2023* 70 2 72 5 mln kg
Totaal landen 26040000 Nikkelerts en concentraten d... 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 26050000 Kobalterts en concentraten d... 2023* 0 0 1 0 mln kg
Totaal landen 26060000 Aluminiumerts en concentrate... 2023* 45 98 32 94 mln kg
Totaal landen 26070000 Looderts en concentraten daa... 2023* 187 123 204 108 mln kg
Totaal landen 26080000 Zinkerts en concentraten daa... 2023* 500 441 22 15 mln kg
Totaal landen 26090000 Tinerts en concentraten daarvan 2023* 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 26100000 Chroomerts en concentraten d... 2023* 34 105 36 105 mln kg
Totaal landen 26110000 Wolfraamerts en concentraten... 2023* 0 1 1 1 mln kg
Totaal landen 26121010 Uraniumerts en pekblende en ... 2023* . . . . mln kg
Totaal landen 26121090 Uraniumerts en concentraten ... 2023* 0 0 . . mln kg
Totaal landen 26122010 Monaziet; uranium-thorianiet... 2023* . . . . mln kg
Totaal landen 26122090 Thoriumerts en concentraten ... 2023* 0 0 . . mln kg
Totaal landen 26131000 Molybdeenerts en concentrate... 2023* 591 21 972 35 mln kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 6 juni 2024:
De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 november 2023:
De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Grensoverschrijding goederen; invoer
Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Totale invoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; uitvoer
Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Totale uitvoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; eenheid
De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Eenheid hoeveelheid
Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.