Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), landen

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), landen

Landen GN Perioden Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid
Totaal landen 01012100 Fokpaarden van zuiver ras 2021** 6 1 55 7 1 000 stuks
Totaal landen 01012910 Slachtpaarden 2021** . . 0 3 1 000 stuks
Totaal landen 01012990 Paarden, levend (m.u.v. fokp... 2021** 6 800 235 127 1 000 stuks
Totaal landen 01013000 Ezels, levend 2021** 0 2 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01019000 Muildieren en muilezels, levend 2021** 1 11 0 7 1 000 stuks
Totaal landen 01022110 Fokvaarzen "vrouwelijke fokr... 2021** 26 16 35 23 1 000 stuks
Totaal landen 01022130 Fokkoeien van zuiver ras (m.... 2021** 19 16 9 8 1 000 stuks
Totaal landen 01022190 Rundvee, fokdieren van zuive... 2021** 27 142 52 109 1 000 stuks
Totaal landen 01022905 Levend rundvee van het onder... 2021** 0 0 . . 1 000 stuks
Totaal landen 01022910 Rundvee, levend, met een gew... 2021** 120 781 17 80 1 000 stuks
Totaal landen 01022921 Rundvee, slachtdieren met ee... 2021** 29 51 2 8 1 000 stuks
Totaal landen 01022929 Rundvee, levend, met een gew... 2021** 16 24 63 255 1 000 stuks
Totaal landen 01022941 Rundvee, slachtdieren met ee... 2021** 52 98 31 43 1 000 stuks
Totaal landen 01022949 Rundvee, levend, met een gew... 2021** 1 13 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01022951 Slachtvaarzen "vrouwelijke s... 2021** . . . . 1 000 stuks
Totaal landen 01022959 Vaarzen "vrouwelijke rundere... 2021** 0 0 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01022961 Slachtkoeien met een gewicht... 2021** 43 46 4 5 1 000 stuks
Totaal landen 01022969 Koeien, levend, met een gewi... 2021** 2 1 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01022991 Rundvee, slachtdieren met ee... 2021** 11 9 9 14 1 000 stuks
Totaal landen 01022999 Rundvee, levend, met een gew... 2021** 2 2 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01023100 Buffels, fokdieren van zuive... 2021** . . 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01023910 Buffels "huisdieren", levend... 2021** . . 0 0 1 000 stuks
Totaal landen 01023990 Buffels, levend (m.u.v. fokd... 2021** 0 0 . . 1 000 stuks
Totaal landen 01029020 Fokrunderen van zuiver ras,l... 2021** 4 3 1 1 1 000 stuks
Totaal landen 01029091 Runderen "huisdieren", leven... 2021** . . . . 1 000 stuks
Totaal landen 01029099 Runderen, levend (m.u.v. fok... 2021** 15 13 29 18 1 000 stuks
Totaal landen 01031000 Fokvarkens van zuiver ras 2021** 19 0 59 1 mln stuks
Totaal landen 01039110 Varkens "huisdieren", levend... 2021** 54 1 361 8 mln stuks
Totaal landen 01039190 Varkens "in het wild levend"... 2021** . . 14 0 mln stuks
Totaal landen 01039211 Zeugen "huisdieren", levend,... 2021** 0 0 24 0 mln stuks
Totaal landen 01039219 Varkens "huisdieren", levend... 2021** 37 0 125 1 mln stuks
Totaal landen 01039290 Varkens "in het wild levend"... 2021** 0 0 0 0 mln stuks
Totaal landen 01041010 Fokschapen van zuiver ras 2021** 0 0 0 0 mln stuks
Totaal landen 01041030 Lammeren "schapen < 1 jaar",... 2021** 2 0 2 0 mln stuks
Totaal landen 01041080 Schapen, levend (m.u.v. fokd... 2021** 5 0 11 0 mln stuks
Totaal landen 01042010 Fokgeiten van zuiver ras 2021** . . 4 0 mln stuks
Totaal landen 01042090 Geiten, levend (m.u.v. fokdi... 2021** 0 0 0 0 mln stuks
Totaal landen 01051111 Vrouwelijke selectie- en ver... 2021** 30 25 27 21 mln stuks
Totaal landen 01051119 Vrouwelijke selectie- en ver... 2021** 84 36 83 55 mln stuks
Totaal landen 01051191 Hanen en kippen "pluimvee" v... 2021** 31 43 30 46 mln stuks
Totaal landen 01051199 Hanen en kippen "pluimvee", ... 2021** 16 76 67 203 mln stuks
Totaal landen 01051200 Kalkoenen "pluimvee", levend... 2021** 1 0 0 0 mln stuks
Totaal landen 01051300 Eenden "pluimvee", levend, m... 2021** . . 5 7 mln stuks
Totaal landen 01051400 Ganzen "pluimvee", levend, m... 2021** . . . . mln stuks
Totaal landen 01051500 Parelhoenders "pluimvee", le... 2021** . . . . mln stuks
Totaal landen 01059400 Hanen en kippen "pluimvee", ... 2021** 524 294 135 51 mln stuks
Totaal landen 01059910 Eenden "pluimvee", levend, m... 2021** 6 2 0 0 mln stuks
Totaal landen 01059920 Ganzen "pluimvee", levend, m... 2021** . . 0 0 mln stuks
Totaal landen 01059930 Kalkoenen "pluimvee", levend... 2021** 10 1 35 4 mln stuks
Totaal landen 01059950 Parelhoenders "pluimvee", le... 2021** . . . . mln stuks
Totaal landen 01061100 Levende primaten 2021** . . 0 0 mln stuks
Totaal landen 01061200 Levende walvissen, dolfijnen... 2021** 0 0 0 0 mln stuks
Totaal landen 01061300 Levende kamelen en andere ka... 2021** 4 0 0 0 mln stuks
Totaal landen 01061410 Tamme konijnen, levend 2021** 0 0 6 1 mln stuks
Totaal landen 01061490 Konijnen en hazen, levend (m... 2021** 1 0 0 0 mln kg
Totaal landen 01061900 Levende zoogdieren (m.u.v. p... 2021** 5 0 33 0 mln kg
Totaal landen 01062000 Levende reptielen "slangen e... 2021** 0 0 3 0 mln stuks
Totaal landen 01063100 Levende roofvogels 2021** 0 0 1 0 mln stuks
Totaal landen 01063200 Levende psittaciformes "pape... 2021** 0 0 2 0 mln stuks
Totaal landen 01063300 Struisvogels en emoes (Droma... 2021** . . . . mln stuks
Totaal landen 01063910 Levende duiven 2021** 0 0 4 0 mln stuks
Totaal landen 01063980 Levende vogels (m.u.v. roofv... 2021** 0 0 1 0 mln kg
Totaal landen 01064100 Levende bijen 2021** 4 5 4 2 mln kg
Totaal landen 01064900 Levende insecten (m.u.v. bijen) 2021** 21 1 40 3 mln kg
Totaal landen 01069000 Levende dieren (m.u.v. zoogd... 2021** 25 1 91 5 mln kg
Totaal landen 02011000 Runderen, hele en halve dier... 2021** 436 130 245 52 mln kg
Totaal landen 02012020 Compensated quarters van run... 2021** 118 37 9 2 mln kg
Totaal landen 02012030 Voorvoeten en voorspannen va... 2021** 5 7 88 26 mln kg
Totaal landen 02012050 Achtervoeten en achterspanne... 2021** 120 31 130 24 mln kg
Totaal landen 02012090 Vlees van runderen, met been... 2021** 97 23 264 54 mln kg
Totaal landen 02013000 Vlees van runderen, uitgebee... 2021** 809 99 1.801 249 mln kg
Totaal landen 02021000 Runderen, hele en halve dier... 2021** 8 2 0 0 mln kg
Totaal landen 02022010 Compensated quarters van run... 2021** 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 02022030 Voorvoeten en voorspannen va... 2021** . . 1 1 mln kg
Totaal landen 02022050 Achtervoeten en achterspanne... 2021** 0 0 3 1 mln kg
Totaal landen 02022090 Vlees van runderen, met been... 2021** 4 1 24 6 mln kg
Totaal landen 02023010 Voorvoeten van runderen, uit... 2021** 0 0 1 0 mln kg
Totaal landen 02023050 Crops, "chucks and blades" e... 2021** 0 0 2 1 mln kg
Totaal landen 02023090 Vlees van runderen, uitgebee... 2021** 263 56 335 60 mln kg
Totaal landen 02031110 Varkens "huisdieren", hele e... 2021** 20 11 121 88 mln kg
Totaal landen 02031190 Varkens "in het wild levend"... 2021** 57 46 44 9 mln kg
Totaal landen 02031211 Hammen en delen daarvan, met... 2021** 23 12 354 197 mln kg
Totaal landen 02031219 Schouders en delen daarvan, ... 2021** 2 1 76 52 mln kg
Totaal landen 02031290 Hammen en schouders, alsmede... 2021** 20 9 43 23 mln kg
Totaal landen 02031911 Voorstukken en delen daarvan... 2021** 2 1 16 7 mln kg
Totaal landen 02031913 Karbonadestrengen en delen d... 2021** 21 8 97 45 mln kg
Totaal landen 02031915 Buiken "buikspek" en delen d... 2021** 80 32 59 21 mln kg
Totaal landen 02031955 Vlees van varkens "huisdiere... 2021** 115 48 360 136 mln kg
Totaal landen 02031959 Vlees van varkens "huisdiere... 2021** 87 40 21 11 mln kg
Totaal landen 02031990 Vlees van varkens "in het wi... 2021** 62 16 11 3 mln kg
Totaal landen 02032110 Varkens "huisdieren", hele e... 2021** 2 1 18 8 mln kg
Totaal landen 02032190 Varkens "in het wild levend"... 2021** 1 1 4 2 mln kg
Totaal landen 02032211 Hammen en delen daarvan, met... 2021** 3 2 62 29 mln kg
Totaal landen 02032219 Schouders en delen daarvan, ... 2021** 6 4 59 28 mln kg
Totaal landen 02032290 Hammen en schouders, alsmede... 2021** 4 2 98 45 mln kg
Totaal landen 02032911 Voorstukken en delen daarvan... 2021** 3 2 74 36 mln kg
Totaal landen 02032913 Karbonadestrengen en delen d... 2021** 16 8 90 27 mln kg
Totaal landen 02032915 Buiken "buikspek" en delen d... 2021** 18 8 356 103 mln kg
Totaal landen 02032955 Vlees van varkens "huisdiere... 2021** 20 8 318 128 mln kg
Totaal landen 02032959 Vlees van varkens "huisdiere... 2021** 18 10 157 74 mln kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen I-IV van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 9 februari 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Grensoverschrijding goederen; invoer
Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Totale invoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; uitvoer
Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Totale uitvoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; eenheid
De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Eenheid hoeveelheid
Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.