Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Bestedingsaandeel (%)
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Eenpersoonshuishouden 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande man 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande vrouw 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Meerpersoonshuishouden 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Eenoudergezin 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, totaal 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, met kind(eren) 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, zonder kind 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 75 jaar of ouder 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Herkomst: geb. in NL, 1 ouder geboren NL 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Herkomst: geb. in NL, 2 ouders buiten NL 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Herkomst: geboren buiten Nederland 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Inkomen als werknemer 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Overdrachtsinkomen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering werkloosheid 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering pensioen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering sociale voorziening 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering bijstand 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Bron: Studiefinanciering 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Woningbezit: eigen woning 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Woningbezit: huurwoning 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Inkomen tot lage-inkomensgrens 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Inkomen boven lage-inkomensgrens 2020 100,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Particuliere huishoudens 2020 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenpersoonshuishouden 2020 11,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande man 2020 10,9
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020 10,9
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020 10,9
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande vrouw 2020 11,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020 11,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020 12,5
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Meerpersoonshuishouden 2020 13,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenoudergezin 2020 12,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020 12,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.

Gegevens beschikbaar over 2015 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.