Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Vrachtauto's en trekkers; gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018 7.252,8 6.364,9 887,9 9.231,2 6.364,9 2.866,3 59.486 41.015 18.471 155.183
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019 7.312,2 6.405,5 906,7 9.136,9 6.405,5 2.731,4 57.702 40.453 17.249 158.346
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2020 7.282,8 6.331,5 951,3 8.925,6 6.331,5 2.594,1 57.596 40.857 16.740 154.968
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2021* 7.435,8 6.468,9 966,9 9.238,9 6.468,9 2.770,0 59.469 41.639 17.830 155.357
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2022* 7.628,5 6.650,8 977,7 9.230,2 6.650,8 2.579,4 57.784 41.636 16.148 159.736
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018 5.126,4 4.383,7 742,7 6.781,2 4.383,7 2.397,6 77.005 49.779 27.226 88.063
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019 5.209,4 4.455,5 753,9 6.726,7 4.455,5 2.271,2 74.241 49.174 25.067 90.607
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2020 5.255,5 4.468,2 787,3 6.615,0 4.468,2 2.146,8 74.694 50.453 24.240 88.562
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2021* 5.393,6 4.591,0 802,6 6.890,3 4.591,0 2.299,3 76.597 51.037 25.560 89.955
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2022* 5.594,9 4.784,7 810,2 6.922,3 4.784,7 2.137,6 73.543 50.833 22.710 94.125
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2018 2.126,4 1.981,2 145,2 2.449,9 1.981,2 468,7 36.501 29.517 6.984 67.120
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2019 2.102,7 1.950,0 152,7 2.410,1 1.950,0 460,1 35.580 28.787 6.793 67.739
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2020 2.027,3 1.863,2 164,0 2.310,6 1.863,2 447,3 34.795 28.058 6.736 66.406
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2021* 2.042,2 1.877,9 164,3 2.348,6 1.877,9 470,7 35.910 28.713 7.197 65.402
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2022* 2.033,6 1.866,1 167,5 2.307,9 1.866,1 441,8 35.176 28.442 6.734 65.611
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018 175,7 172,0 3,7 184,0 172,0 12,0 15.520 14.507 1.013 11.858
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2019 167,6 164,3 3,3 174,3 164,3 10,0 15.108 14.240 869 11.537
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2020 149,2 144,0 5,2 158,1 144,0 14,1 14.187 12.925 1.262 11.143
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2021* 147,2 143,9 3,3 153,3 143,9 9,4 14.123 13.260 863 10.855
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2022* 140,5 135,8 4,8 148,3 135,8 12,5 14.058 12.869 1.189 10.552
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018 836,5 793,5 43,0 932,2 793,5 138,7 32.532 27.692 4.840 28.655
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2019 821,0 779,2 41,9 905,3 779,2 126,1 31.771 27.345 4.426 28.494
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2020 762,5 723,3 39,2 830,2 723,3 106,9 29.995 26.134 3.861 27.677
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2021* 764,2 725,0 39,2 837,3 725,0 112,3 31.261 27.067 4.194 26.785
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2022* 764,8 725,0 39,8 830,0 725,0 105,0 30.947 27.031 3.916 26.819
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2018 1.114,2 1.015,7 98,5 1.333,7 1.015,7 318,0 50.126 38.172 11.953 26.607
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2019 1.114,1 1.006,5 107,5 1.330,5 1.006,5 324,0 48.020 36.327 11.693 27.708
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2020 1.115,6 995,9 119,7 1.322,3 995,9 326,4 47.935 36.103 11.832 27.585
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2021* 1.130,8 1.009,0 121,8 1.358,0 1.009,0 349,0 48.915 36.343 12.572 27.762
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2022* 1.128,2 1.005,3 122,9 1.329,6 1.005,3 324,3 47.083 35.600 11.483 28.239
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 en 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.