Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

Leeftijd voertuig Brandstofsoort Perioden Kilometers bestelauto's in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Totaal kilometers (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2018 17.961,2 17.224,8 736,4 17.961,2 17.224,8 736,4 18.249 17.500 748 984.253
Totaal Totaal 2019 18.438,8 17.664,4 774,4 18.438,8 17.664,4 774,4 18.215 17.450 765 1.012.266
Totaal Totaal 2020 17.904,7 17.170,6 734,1 17.904,7 17.170,6 734,1 17.523 16.804 718 1.021.808
Totaal Totaal 2021 18.635,9 17.890,4 745,4 18.635,9 17.890,4 745,4 17.779 17.068 711 1.048.211
Totaal Totaal 2022* 19.142,5 18.376,8 765,7 19.142,5 18.376,8 765,7 17.973 17.254 719 1.065.091
Totaal Benzine 2018 167,5 160,6 6,9 167,5 160,6 6,9 6.079 5.830 249 27.547
Totaal Benzine 2019 185,2 177,5 7,8 185,2 177,5 7,8 6.427 6.157 270 28.819
Totaal Benzine 2020 188,0 180,3 7,7 188,0 180,3 7,7 6.232 5.977 256 30.165
Totaal Benzine 2021 216,0 207,3 8,6 216,0 207,3 8,6 6.531 6.270 261 33.067
Totaal Benzine 2022* 245,9 236,0 9,8 245,9 236,0 9,8 7.041 6.759 282 34.921
Totaal Diesel 2018 17.450,8 16.735,3 715,5 17.450,8 16.735,3 715,5 18.718 17.950 767 932.315
Totaal Diesel 2019 17.867,0 17.116,6 750,4 17.867,0 17.116,6 750,4 18.687 17.902 785 956.104
Totaal Diesel 2020 17.316,2 16.606,2 710,0 17.316,2 16.606,2 710,0 18.019 17.280 739 960.986
Totaal Diesel 2021 17.962,7 17.244,2 718,5 17.962,7 17.244,2 718,5 18.322 17.589 733 980.396
Totaal Diesel 2022* 18.335,0 17.601,6 733,4 18.335,0 17.601,6 733,4 18.535 17.794 741 989.189
Totaal LPG/overige 2018 343,0 328,9 14,1 343,0 328,9 14,1 14.061 13.484 576 24.391
Totaal LPG/overige 2019 386,6 370,4 16,2 386,6 370,4 16,2 14.140 13.546 594 27.343
Totaal LPG/overige 2020 400,4 384,0 16,4 400,4 384,0 16,4 13.062 12.526 536 30.657
Totaal LPG/overige 2021 457,2 438,9 18,3 457,2 438,9 18,3 13.158 12.631 526 34.748
Totaal LPG/overige 2022* 561,6 539,1 22,5 561,6 539,1 22,5 13.703 13.155 548 40.981
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig en brandstofsoort. Voertuigkilometers en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bestelauto's zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.
Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers bestelauto's in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Bestelauto's in gebruik
 
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.