ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 3 1
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2 1
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 1 1
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 3 1
10 tot 50 werkzame personen G Handel 2 1
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 3 1
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 2 0
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 3 1
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 9 3
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 6 2
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 4 2
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 1 0
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2 0
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2 1
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 3 1
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 3 1
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 4 1
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 5 1
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 4 0
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 4 1
50 tot 250 werkzame personen G Handel 4 1
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 3 0
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 2 1
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 5 3
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 6 1
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 12 1
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 4 1
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 4 1
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2 1
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 3 1
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 4 1
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 4 2
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 9 2
250 of meer werkzame personen C Industrie 9 2
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 7 5
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 8 1
250 of meer werkzame personen G Handel 10 3
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2 2
250 of meer werkzame personen I Horeca 11 5
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 10 3
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 7 2
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 27 8
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 13 5
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 6 1
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 2
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 8 3
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 8 2
250 of meer werkzame personen ICT-sector 6 1
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 3 1
10 of meer werkzame personen C Industrie 3 1
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 2 1
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 3 1
10 of meer werkzame personen G Handel 3 1
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 3 1
10 of meer werkzame personen I Horeca 2 0
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 4 1
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 8 3
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 8 2
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 4 2
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2 0
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 1
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 3 1
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 3 1
10 of meer werkzame personen ICT-sector 3 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2021, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Soorten externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten, zoals DDOS-aanvallen of een ICT-inbraak.
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten gehad naar soort extern incident
Kosten gehad naar soorten ICT-veiligheidsincidenten door aanval van buitenaf.
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang