ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Software / ICT applicaties ERP-software (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Vrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Verplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Met contract (% van bedrijven) Gebruik van Robotica Robot(s) Gebruikt (% van bedrijven) ICT en het milieu Milieu maatregelen Papierverbruik (% van bedrijven) ICT en het milieu Milieu maatregelen Energieverbruik (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 10 7 76 35 38 12 28 15 27 4 74 45 26 28
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 4 2 79 23 54 10 16 10 24 17 70 44 23 26
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 6 3 89 43 43 11 18 13 18 0 61 35 17 17
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2 1 88 44 36 5 16 8 18 2 76 46 7 8
10 tot 50 werkzame personen G Handel 12 8 79 32 52 13 28 15 27 4 77 48 46 50
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 5 2 78 36 27 7 19 13 19 1 74 43 13 18
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 1 1 51 12 7 4 7 3 10 1 66 32 45 45
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 57 46 81 52 57 33 65 39 53 0 73 51 20 22
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 28 16 78 49 42 18 58 49 52 0 76 44 13 15
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 0 93 60 43 8 36 20 34 0 84 51 9 9
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 16 11 83 49 40 21 44 23 39 3 79 47 13 14
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 7 5 79 38 27 10 22 11 21 2 74 44 15 16
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 4 2 65 30 21 9 39 18 42 2 79 48 10 15
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 8 5 71 28 36 10 21 12 21 3 74 43 41 44
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 12 8 81 45 35 17 35 18 32 3 77 46 14 15
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 59 47 84 53 63 35 69 42 53 1 76 55 21 22
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 27 18 90 41 70 26 56 35 43 11 78 51 24 32
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 24 16 91 30 90 24 54 35 42 36 72 49 20 34
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 30 22 93 50 80 23 54 35 48 2 84 69 33 33
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 15 7 98 56 80 16 52 19 43 4 84 50 4 5
50 tot 250 werkzame personen G Handel 26 17 89 34 76 30 54 37 38 7 77 51 48 57
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 23 16 92 36 60 21 49 30 40 7 81 54 22 46
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 5 2 82 13 42 16 38 20 30 1 83 55 59 60
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 69 57 89 59 74 48 86 66 64 2 82 63 21 22
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 58 48 86 47 58 49 84 75 53 1 86 57 28 31
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 49 27 99 85 91 49 93 56 50 0 80 49 7 7
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 39 28 92 61 71 37 73 47 53 4 82 58 12 15
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 14 10 86 41 45 15 35 21 36 3 78 47 11 13
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 21 13 94 43 53 22 64 27 51 2 81 44 13 17
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 23 15 88 33 68 26 51 33 37 7 78 52 44 55
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 25 17 88 49 56 24 50 32 43 3 79 51 12 14
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 74 59 89 58 79 49 83 65 63 4 80 65 21 25
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 62 50 96 48 80 46 81 54 58 16 85 66 28 37
250 of meer werkzame personen C Industrie 59 46 96 41 95 43 84 66 61 45 81 65 25 47
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 78 91 75 100 41 78 79 71 0 85 86 33 47
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 61 50 99 73 96 34 90 54 56 17 88 75 11 23
250 of meer werkzame personen G Handel 65 52 97 29 92 48 77 53 56 17 85 62 68 74
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 67 54 95 36 80 43 79 56 50 12 90 70 36 63
250 of meer werkzame personen I Horeca 46 39 85 18 71 38 63 42 66 22 90 75 58 64
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 83 68 99 79 80 59 97 77 64 5 90 81 31 31
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 82 74 87 69 70 69 87 91 66 0 91 94 41 41
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 55 35 100 77 100 71 90 61 53 0 81 81 18 27
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 74 57 95 70 85 66 91 76 67 11 87 76 16 17
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 29 23 92 56 63 33 56 34 45 8 83 53 17 19
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 70 57 98 43 68 46 88 40 61 6 85 61 9 16
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 64 51 95 31 87 45 76 53 55 16 87 65 59 70
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 43 33 93 59 70 43 67 47 52 9 84 60 17 18
250 of meer werkzame personen ICT-sector 85 67 95 75 89 65 94 82 67 5 90 75 28 31
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 15 11 79 44 45 16 34 20 31 6 76 47 25 29
10 of meer werkzame personen C Industrie 11 8 83 33 65 15 29 19 30 23 71 47 22 29
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 22 17 90 66 60 18 35 27 33 1 70 50 24 25
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 5 3 90 57 43 7 23 11 22 3 77 47 7 8
10 of meer werkzame personen G Handel 16 10 81 31 56 17 33 20 30 5 77 49 47 51
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 11 7 81 36 36 11 27 18 24 3 76 46 16 26
10 of meer werkzame personen I Horeca 2 1 53 14 10 5 10 5 12 1 67 34 46 46
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 60 49 83 66 60 37 70 45 55 1 75 54 21 22
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 41 29 81 66 49 30 67 60 54 0 80 52 19 21
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 14 7 95 75 56 20 50 29 39 0 83 52 9 9
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 20 14 84 60 45 24 49 28 41 3 80 49 13 14
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 11 7 81 51 34 13 28 15 26 3 76 46 14 16
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 13 9 73 42 31 15 48 22 45 2 80 49 10 15
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 12 8 74 30 42 13 27 16 25 4 74 45 42 46
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 16 11 83 54 40 19 39 22 35 3 78 47 14 15
10 of meer werkzame personen ICT-sector 62 49 85 63 66 38 72 47 55 2 77 57 21 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2021 vacatures voor ICT-specialisten hadden.
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2021 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2021 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
Toegang en gebruik internet
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Het gaat om werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Software / ICT applicaties
ERP-software
Bedrijven met Enterprise Resource Planning (ERP) software. ERP-software integreert systematisch de gegevens van de verschillende bedrijfsonderdelen zoals inkoop, planning, logistiek en productie.
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI gebruikt
Het bedrijf gebruikt tenminste één van de gevraagde AI-technologieën
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Training personeel ICT-veiligheid
Het aanbieden van trainingen (al dan niet verplicht) aan het personeel als methode om het eigen personeel meer bewust te maken van hun verplichtingen ten opzichte van ICT-veiligheidszaken
Vrijwillige training
Vrijwillige training of het aanbieden van intern beschikbare informatie (bijvoorbeeld informatie op het intranet)
Verplichte training
Verplichte trainingen of cursussen of het verplicht bekijken van documenten of instructiefilmpjes
Met contract
Met een contract (bijvoorbeeld een arbeidscontract)
Gebruik van Robotica
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, her-programmeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties. De meeste industriële robots zijn gebaseerd op een robot‐arm en een serie verbindingen en gewrichten, met een effector die de taak uitvoert. Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn. Service robots voor gebruik in industriële geautomatiseerde applicaties tellen niet mee. Software robots (computerprogramma's) en 3D printers vallen buiten de scope van de volgende vragen.
Robot(s) Gebruikt
Er zijn één of meerdere industriële of service robots gebruikt.
ICT en het milieu
De volgende vragen gaan over ICT‐gerelateerde zaken die een positieve invloed op het milieu hebben.
Milieu maatregelen
Bedrijven die een bepaalde maatregel gebruiken om het milieu te beïnvloeden
Papierverbruik
Bedrijf neemt maatregelen om het papierverbruik te beïnvloeden.
Energieverbruik
Bedrijf neemt maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beïnvloeden.
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.