ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2022

Bedrijfsgrootte Artificial Intelligence AI overwogen Redenen om AI niet te gebruiken Niet nuttig voor onderneming (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling naar afnemer Buitenlandse consumenten (% van omzet via website/app)
10 of meer werkzame personen 1 9
10 tot 20 werkzame personen 1 8
20 tot 50 werkzame personen 1 9
50 tot 100 werkzame personen 1 8
100 tot 250 werkzame personen 1 7
250 tot 500 werkzame personen 2 7
500 of meer werkzame personen 2 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI overwogen
Bedrijf heeft AI overwogen maar niet toegepast.
Redenen om AI niet te gebruiken
Redenen om geen gebruik van AI te maken.
Niet nuttig voor onderneming
Artificiële intelligentie technologieën zijn niet nuttig voor de onderneming
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verdeling naar afnemer
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar afnemer.
Buitenlandse consumenten
Percentage elektronische verkoop via website aan buitenlandse consumenten