ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Vrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Verplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Met contract (% van bedrijven) ICT en het milieu Milieu maatregelen Papierverbruik (% van bedrijven) ICT en het milieu Milieu maatregelen Energieverbruik (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 5 3 62 42 16 8 15 66 40 23 24
2 of meer werkzame personen C Industrie 5 3 66 33 15 9 16 68 43 21 24
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 9 7 71 65 17 10 21 72 48 11 11
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 1 1 70 52 8 3 8 62 36 10 10
2 of meer werkzame personen G Handel 4 2 60 32 13 7 11 67 41 39 40
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 3 2 72 37 12 8 11 67 41 12 14
2 of meer werkzame personen I Horeca 0 0 43 16 4 1 5 46 28 33 33
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 30 25 73 65 38 20 29 69 48 23 23
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 13 10 71 65 32 24 35 70 45 14 14
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 1 65 65 15 8 13 67 39 6 7
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 5 3 72 58 23 10 19 72 43 11 12
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 4 3 63 49 14 7 15 67 39 16 17
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 5 2 50 40 31 14 29 77 46 9 13
2 of meer werkzame personen ICT-sector 36 29 75 63 45 25 34 71 51 23 24
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 3 2 58 35 12 5 11 64 39 22 23
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 1 0 56 30 8 4 9 66 40 21 22
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 1 1 59 37 6 0 14 73 46 3 3
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 0 0 66 37 5 1 6 59 34 11 11
2 tot 10 werkzame personen G Handel 2 1 56 33 9 4 8 65 40 37 38
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 1 0 69 44 7 5 7 64 39 10 10
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 0 0 41 18 3 0 4 43 27 30 30
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 22 18 70 60 29 14 22 67 47 23 24
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 5 4 68 50 21 14 29 66 43 12 12
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 0 0 62 47 11 6 10 65 38 6 7
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 3 1 70 51 19 7 16 70 42 11 12
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 1 1 57 32 9 4 12 64 37 17 18
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 1 44 21 27 13 25 77 45 9 12
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 27 22 72 62 35 18 27 69 49 24 24
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 10 7 76 35 28 15 27 74 45 26 28
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 4 2 79 23 16 10 24 70 44 23 26
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 6 3 89 43 18 13 18 61 35 17 17
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2 1 88 44 16 8 18 76 46 7 8
10 tot 50 werkzame personen G Handel 12 8 79 32 28 15 27 77 48 46 50
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 5 2 78 36 19 13 19 74 43 13 18
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 1 1 51 12 7 3 10 66 32 45 45
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 57 46 81 52 65 39 53 73 51 20 22
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 28 16 78 49 58 49 52 76 44 13 15
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 0 93 60 36 20 34 84 51 9 9
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 16 11 83 49 44 23 39 79 47 13 14
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 7 5 79 38 22 11 21 74 44 15 16
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 4 2 65 30 39 18 42 79 48 10 15
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 59 47 84 53 69 42 53 76 55 21 22
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 27 18 90 41 56 35 43 78 51 24 32
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 24 16 91 30 54 35 42 72 49 20 34
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 30 22 93 50 54 35 48 84 69 33 33
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 15 7 98 56 52 19 43 84 50 4 5
50 tot 250 werkzame personen G Handel 26 17 89 34 54 37 38 77 51 48 57
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 23 16 92 36 49 30 40 81 54 22 46
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 5 2 82 13 38 20 30 83 55 59 60
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 69 57 89 59 86 66 64 82 63 21 22
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 58 48 86 47 84 75 53 86 57 28 31
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 49 27 99 85 93 56 50 80 49 7 7
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 39 28 92 61 73 47 53 82 58 12 15
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 14 10 86 41 35 21 36 78 47 11 13
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 21 13 94 43 64 27 51 81 44 13 17
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 74 59 89 58 83 65 63 80 65 21 25
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 62 50 96 48 81 54 58 85 66 28 37
250 of meer werkzame personen C Industrie 59 46 96 41 84 66 61 81 65 25 47
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 78 91 75 78 79 71 85 86 33 47
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 61 50 99 73 90 54 56 88 75 11 23
250 of meer werkzame personen G Handel 65 52 97 29 77 53 56 85 62 68 74
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 67 54 95 36 79 56 50 90 70 36 63
250 of meer werkzame personen I Horeca 46 39 85 18 63 42 66 90 75 58 64
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 83 68 99 79 97 77 64 90 81 31 31
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 82 74 87 69 87 91 66 91 94 41 41
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 55 35 100 77 90 61 53 81 81 18 27
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 74 57 95 70 91 76 67 87 76 16 17
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 29 23 92 56 56 34 45 83 53 17 19
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 70 57 98 43 88 40 61 85 61 9 16
250 of meer werkzame personen ICT-sector 85 67 95 75 94 82 67 90 75 28 31
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 4 3 62 37 16 8 14 66 40 23 24
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 4 2 65 28 14 8 15 68 42 21 24
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 6 4 70 47 14 7 19 71 46 10 10
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 1 0 70 45 8 3 8 62 36 10 10
2 tot 250 werkzame personen G Handel 4 2 59 33 12 6 11 67 41 39 40
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 3 1 72 38 11 8 11 66 40 11 14
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 0 0 43 15 4 1 5 46 28 32 33
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 29 24 73 57 37 20 29 69 48 23 23
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 11 8 71 48 30 23 34 69 44 13 14
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 1 65 62 15 8 13 67 39 6 7
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 5 3 72 53 23 10 19 72 43 11 12
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 3 2 62 38 13 6 15 67 39 16 17
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 1 49 32 29 14 28 77 45 9 13
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 35 29 75 57 44 25 34 71 51 23 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2021 vacatures voor ICT-specialisten hadden.
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2021 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2021 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
Toegang en gebruik internet
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Het gaat om werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Training personeel ICT-veiligheid
Het aanbieden van trainingen (al dan niet verplicht) aan het personeel als methode om het eigen personeel meer bewust te maken van hun verplichtingen ten opzichte van ICT-veiligheidszaken
Vrijwillige training
Vrijwillige training of het aanbieden van intern beschikbare informatie (bijvoorbeeld informatie op het intranet)
Verplichte training
Verplichte trainingen of cursussen of het verplicht bekijken van documenten of instructiefilmpjes
Met contract
Met een contract (bijvoorbeeld een arbeidscontract)
ICT en het milieu
De volgende vragen gaan over ICT‐gerelateerde zaken die een positieve invloed op het milieu hebben.
Milieu maatregelen
Bedrijven die een bepaalde maatregel gebruiken om het milieu te beïnvloeden
Papierverbruik
Bedrijf neemt maatregelen om het papierverbruik te beïnvloeden.
Energieverbruik
Bedrijf neemt maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beïnvloeden.
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.