Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2022* 114.313,5 11.992 9.532.220
Totaal Benzine/overige 2022* 93.463,9 11.107 8.415.173
Totaal Diesel 2022* 19.468,5 19.195 1.014.242
Totaal LPG 2022* 1.381,1 13.434 102.805
0 jaar Totaal 2022* 3.298,5 10.496 314.267
0 jaar Benzine/overige 2022* 3.192,7 10.395 307.127
0 jaar Diesel 2022* 82,9 17.096 4.849
0 jaar LPG 2022* 22,9 10.017 2.290
1 jaar Totaal 2022* 7.036,7 18.637 377.560
1 jaar Benzine/overige 2022* 6.752,5 18.456 365.865
1 jaar Diesel 2022* 235,6 25.179 9.358
1 jaar LPG 2022* 48,5 20.766 2.337
2 jaar Totaal 2022* 7.754,6 18.116 428.053
2 jaar Benzine/overige 2022* 7.204,9 17.643 408.375
2 jaar Diesel 2022* 508,5 28.838 17.632
2 jaar LPG 2022* 41,2 20.145 2.046
3 jaar Totaal 2022* 9.396,6 17.309 542.874
3 jaar Benzine/overige 2022* 8.193,5 16.277 503.370
3 jaar Diesel 2022* 1.189,1 30.629 38.821
3 jaar LPG 2022* 14,1 20.662 683
4 jaar Totaal 2022* 8.046,3 14.620 550.354
4 jaar Benzine/overige 2022* 6.482,8 13.268 488.606
4 jaar Diesel 2022* 1.538,6 25.430 60.505
4 jaar LPG 2022* 24,8 19.943 1.243
5 jaar Totaal 2022* 6.918,3 13.537 511.071
5 jaar Benzine/overige 2022* 5.282,0 12.045 438.529
5 jaar Diesel 2022* 1.607,6 22.631 71.033
5 jaar LPG 2022* 28,7 19.036 1.509
6 jaar Totaal 2022* 5.992,0 12.963 462.247
6 jaar Benzine/overige 2022* 4.479,6 11.388 393.350
6 jaar Diesel 2022* 1.489,9 22.001 67.718
6 jaar LPG 2022* 22,5 19.125 1.179
7 jaar Totaal 2022* 6.584,4 13.505 487.540
7 jaar Benzine/overige 2022* 4.589,3 11.651 393.893
7 jaar Diesel 2022* 1.981,3 21.329 92.891
7 jaar LPG 2022* 13,8 18.198 756
8 jaar Totaal 2022* 5.716,7 12.858 444.617
8 jaar Benzine/overige 2022* 3.925,5 10.980 357.526
8 jaar Diesel 2022* 1.765,9 20.616 85.657
8 jaar LPG 2022* 25,3 17.633 1.434
9 jaar Totaal 2022* 5.790,7 12.539 461.827
9 jaar Benzine/overige 2022* 4.111,3 10.922 376.429
9 jaar Diesel 2022* 1.640,8 19.762 83.029
9 jaar LPG 2022* 38,6 16.309 2.369
10 jaar Totaal 2022* 6.203,7 11.903 521.207
10 jaar Benzine/overige 2022* 4.296,7 10.341 415.490
10 jaar Diesel 2022* 1.778,7 18.351 96.926
10 jaar LPG 2022* 128,3 14.598 8.791
11 jaar Totaal 2022* 6.414,2 11.456 559.879
11 jaar Benzine/overige 2022* 4.534,6 10.005 453.244
11 jaar Diesel 2022* 1.771,7 17.879 99.093
11 jaar LPG 2022* 107,9 14.306 7.542
12 jaar Totaal 2022* 5.283,5 10.800 489.193
12 jaar Benzine/overige 2022* 4.251,4 9.922 428.482
12 jaar Diesel 2022* 964,6 17.100 56.408
12 jaar LPG 2022* 67,5 15.687 4.303
13 jaar Totaal 2022* 4.118,5 10.481 392.938
13 jaar Benzine/overige 2022* 3.549,9 9.948 356.862
13 jaar Diesel 2022* 514,7 15.678 32.830
13 jaar LPG 2022* 53,9 16.594 3.246
14 jaar Totaal 2022* 4.193,4 10.202 411.056
14 jaar Benzine/overige 2022* 3.538,3 9.632 367.341
14 jaar Diesel 2022* 553,2 14.745 37.518
14 jaar LPG 2022* 101,9 16.442 6.197
15 jaar Totaal 2022* 3.864,2 10.040 384.892
15 jaar Benzine/overige 2022* 3.315,4 9.561 346.767
15 jaar Diesel 2022* 463,6 14.105 32.871
15 jaar LPG 2022* 85,2 16.208 5.254
16 jaar Totaal 2022* 3.676,2 10.030 366.513
16 jaar Benzine/overige 2022* 3.163,5 9.549 331.277
16 jaar Diesel 2022* 422,7 14.192 29.782
16 jaar LPG 2022* 90,0 16.506 5.454
17 jaar Totaal 2022* 3.006,4 9.654 311.424
17 jaar Benzine/overige 2022* 2.646,2 9.272 285.402
17 jaar Diesel 2022* 281,8 13.155 21.424
17 jaar LPG 2022* 78,4 17.043 4.598
18 jaar Totaal 2022* 2.664,6 9.306 286.345
18 jaar Benzine/overige 2022* 2.400,4 9.015 266.252
18 jaar Diesel 2022* 199,5 12.305 16.211
18 jaar LPG 2022* 64,8 16.682 3.882
19 jaar Totaal 2022* 2.157,0 8.884 242.800
19 jaar Benzine/overige 2022* 1.968,2 8.638 227.866
19 jaar Diesel 2022* 136,3 11.623 11.728
19 jaar LPG 2022* 52,4 16.357 3.206
20 jaar Totaal 2022* 1.734,2 8.556 202.684
20 jaar Benzine/overige 2022* 1.595,5 8.338 191.347
20 jaar Diesel 2022* 93,2 11.010 8.461
20 jaar LPG 2022* 45,5 15.835 2.876
21 jaar Totaal 2022* 1.254,6 8.173 153.518
21 jaar Benzine/overige 2022* 1.153,1 7.967 144.739
21 jaar Diesel 2022* 60,0 9.768 6.147
21 jaar LPG 2022* 41,5 15.773 2.632
22 jaar Totaal 2022* 996,7 7.664 130.059
22 jaar Benzine/overige 2022* 925,6 7.500 123.406
22 jaar Diesel 2022* 43,2 9.044 4.780
22 jaar LPG 2022* 27,9 14.896 1.873
23 jaar Totaal 2022* 667,0 7.237 92.167
23 jaar Benzine/overige 2022* 619,5 7.085 87.436
23 jaar Diesel 2022* 27,5 8.266 3.322
23 jaar LPG 2022* 20,0 14.219 1.409
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2021 zijn definitief en die over 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.