Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2022* 114.313,5 11.992 9.532.220
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 83.670,8 10.631 7.870.341
Totaal Diesel/diesel hybrides 2022* 19.690,5 19.247 1.023.045
Totaal LPG/ LPG hybrides 2022* 1.392,1 13.481 103.263
Totaal Full elektrisch/waterstof 2022* 6.136,9 18.142 338.280
Totaal Plug-in hybrides 2022* 3.228,1 17.176 187.940
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 195,1 20.866 9.350
0 jaar Totaal 2022* 3.298,5 10.496 314.267
0 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 2.211,9 10.540 209.861
0 jaar Diesel/diesel hybrides 2022* 92,7 17.035 5.444
0 jaar LPG/ LPG hybrides 2022* 23,1 10.056 2.298
0 jaar Full elektrisch/waterstof 2022* 642,4 8.889 72.270
0 jaar Plug-in hybrides 2022* 328,2 13.461 24.378
0 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 0,2 12.755 16
1 jaar Totaal 2022* 7.036,7 18.637 377.560
1 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 4.393,5 17.586 249.821
1 jaar Diesel/diesel hybrides 2022* 272,8 25.846 10.554
1 jaar LPG/ LPG hybrides 2022* 48,8 20.796 2.347
1 jaar Full elektrisch/waterstof 2022* 1.510,8 21.074 71.693
1 jaar Plug-in hybrides 2022* 809,6 18.791 43.082
1 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 1,2 19.171 63
2 jaar Totaal 2022* 7.754,6 18.116 428.053
2 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 4.996,6 16.795 297.503
2 jaar Diesel/diesel hybrides 2022* 549,3 29.057 18.903
2 jaar LPG/ LPG hybrides 2022* 41,4 20.159 2.055
2 jaar Full elektrisch/waterstof 2022* 1.651,9 20.274 81.479
2 jaar Plug-in hybrides 2022* 513,2 18.311 28.024
2 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 2,2 24.704 89
3 jaar Totaal 2022* 9.396,6 17.309 542.874
3 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 6.470,6 15.215 425.277
3 jaar Diesel/diesel hybrides 2022* 1.224,6 30.590 40.031
3 jaar LPG/ LPG hybrides 2022* 14,9 21.074 705
3 jaar Full elektrisch/waterstof 2022* 1.494,0 22.613 66.067
3 jaar Plug-in hybrides 2022* 183,7 17.562 10.458
3 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 9,0 26.803 336
4 jaar Totaal 2022* 8.046,3 14.620 550.354
4 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 5.801,1 12.779 453.943
4 jaar Diesel/diesel hybrides 2022* 1.559,5 25.440 61.301
4 jaar LPG/ LPG hybrides 2022* 25,2 20.007 1.259
4 jaar Full elektrisch/waterstof 2022* 515,7 20.067 25.698
4 jaar Plug-in hybrides 2022* 112,5 16.251 6.922
4 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 32,4 26.292 1.231
5 jaar Totaal 2022* 6.918,3 13.537 511.071
5 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 5.033,5 11.857 424.526
5 jaar Diesel/diesel hybrides 2022* 1.612,6 22.631 71.257
5 jaar LPG/ LPG hybrides 2022* 29,0 19.089 1.521
5 jaar Full elektrisch/waterstof 2022* 144,0 17.027 8.454
5 jaar Plug-in hybrides 2022* 61,9 15.667 3.953
5 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 37,2 27.371 1.360
6 jaar of ouder Totaal 2022* 71.862,6 10.556 6.808.041
6 jaar of ouder Benzine/benzine hybride/ethanol 2022* 54.763,6 9.427 5.809.411
6 jaar of ouder Diesel/diesel hybrides 2022* 14.379,0 17.631 815.556
6 jaar of ouder LPG/ LPG hybrides 2022* 1.209,7 12.996 93.079
6 jaar of ouder Full elektrisch/waterstof 2022* 178,2 14.120 12.619
6 jaar of ouder Plug-in hybrides 2022* 1.219,2 17.142 71.123
6 jaar of ouder CNG/CNG hybrides/LNG 2022* 112,9 18.047 6.254
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2018 tot en met 2021 zijn definitief en die over 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.