Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2021* 104.473,4 11.015 9.484.581
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 76.388,9 9.762 7.825.005
Totaal Diesel/diesel hybrides 2021* 20.491,5 18.033 1.136.335
Totaal LPG/ LPG hybrides 2021* 1.348,4 12.579 107.199
Totaal Full elektrisch/waterstof 2021* 3.797,6 15.144 250.765
Totaal Plug-in hybrides 2021* 2.251,2 14.516 155.086
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 195,9 19.216 10.193
0 jaar Totaal 2021* 3.177,6 9.736 326.377
0 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 2.305,3 10.403 221.604
0 jaar Diesel/diesel hybrides 2021* 137,7 16.991 8.105
0 jaar LPG/ LPG hybrides 2021* 21,0 9.380 2.239
0 jaar Full elektrisch/waterstof 2021* 360,5 5.873 61.379
0 jaar Plug-in hybrides 2021* 352,7 10.685 33.008
0 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 0,4 10.662 42
1 jaar Totaal 2021* 6.548,0 16.257 402.783
1 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 4.348,9 15.382 282.717
1 jaar Diesel/diesel hybrides 2021* 469,6 27.545 17.048
1 jaar LPG/ LPG hybrides 2021* 37,8 18.413 2.055
1 jaar Full elektrisch/waterstof 2021* 1.322,4 17.172 77.009
1 jaar Plug-in hybrides 2021* 367,4 15.391 23.873
1 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 1,9 23.618 81
2 jaar Totaal 2021* 8.533,3 16.343 522.128
2 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 5.877,0 14.406 407.949
2 jaar Diesel/diesel hybrides 2021* 1.165,8 29.995 38.866
2 jaar LPG/ LPG hybrides 2021* 13,2 20.881 633
2 jaar Full elektrisch/waterstof 2021* 1.320,1 20.228 65.262
2 jaar Plug-in hybrides 2021* 148,4 16.306 9.102
2 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 8,8 27.840 316
3 jaar Totaal 2021* 7.790,3 14.614 533.076
3 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 5.501,1 12.650 434.856
3 jaar Diesel/diesel hybrides 2021* 1.661,0 25.731 64.554
3 jaar LPG/ LPG hybrides 2021* 21,7 19.009 1.141
3 jaar Full elektrisch/waterstof 2021* 492,3 19.188 25.656
3 jaar Plug-in hybrides 2021* 84,8 15.049 5.632
3 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 29,4 23.763 1.237
4 jaar Totaal 2021* 6.577,8 12.976 506.935
4 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 4.601,5 11.184 411.427
4 jaar Diesel/diesel hybrides 2021* 1.736,4 21.410 81.101
4 jaar LPG/ LPG hybrides 2021* 25,1 17.482 1.433
4 jaar Full elektrisch/waterstof 2021* 140,1 16.485 8.499
4 jaar Plug-in hybrides 2021* 40,7 12.791 3.180
4 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 34,1 26.330 1.295
5 jaar Totaal 2021* 5.626,2 12.101 464.954
5 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 3.678,0 10.167 361.745
5 jaar Diesel/diesel hybrides 2021* 1.516,9 19.557 77.562
5 jaar LPG/ LPG hybrides 2021* 20,2 17.667 1.141
5 jaar Full elektrisch/waterstof 2021* 58,7 13.481 4.355
5 jaar Plug-in hybrides 2021* 333,1 17.170 19.401
5 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 19,3 25.850 748
6 jaar of ouder Totaal 2021* 66.220,3 9.842 6.728.328
6 jaar of ouder Benzine/benzine hybride/ethanol 2021* 50.077,2 8.778 5.704.706
6 jaar of ouder Diesel/diesel hybrides 2021* 13.804,2 16.257 849.098
6 jaar of ouder LPG/ LPG hybrides 2021* 1.209,4 12.272 98.557
6 jaar of ouder Full elektrisch/waterstof 2021* 103,5 12.029 8.605
6 jaar of ouder Plug-in hybrides 2021* 924,1 15.177 60.889
6 jaar of ouder CNG/CNG hybrides/LNG 2021* 101,9 15.736 6.473
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2018 tot en met 2020 zijn definitief en die over 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.