Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Bussen Leeftijd voertuig Perioden Kilometers bussen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bussen Totaal kilometers (x mln km) Nederlandse bussen in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2022* 508,1 544,3 9.224
Totaal Jonger dan 3 jaar 2022* 73,4 79,3 1.161
Totaal 3 tot 5 jaar 2022* 100,7 110,0 1.488
Totaal 5 tot 9 jaar 2022* 169,4 181,6 2.595
Totaal 9 tot 13 jaar 2022* 117,3 121,6 1.936
Totaal 13 jaar of ouder 2022* 47,4 51,7 2.044
Touringcar Totaal 2022* 104,1 141,3 3.868
Touringcar Jonger dan 3 jaar 2022* 17,1 23,2 436
Touringcar 3 tot 5 jaar 2022* 26,4 35,8 576
Touringcar 5 tot 9 jaar 2022* 35,3 47,9 991
Touringcar 9 tot 13 jaar 2022* 12,9 17,5 563
Touringcar 13 jaar of ouder 2022* 12,4 16,8 1.302
Lijndienstbus Totaal 2022* 404,0 403,0 5.356
Lijndienstbus Jonger dan 3 jaar 2022* 56,2 56,1 725
Lijndienstbus 3 tot 5 jaar 2022* 74,3 74,2 912
Lijndienstbus 5 tot 9 jaar 2022* 134,1 133,7 1.604
Lijndienstbus 9 tot 13 jaar 2022* 104,4 104,1 1.373
Lijndienstbus 13 jaar of ouder 2022* 35,0 34,9 742
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bussen verdeeld naar leeftijd van het voertuig en type bus. De tabel bevat cijfers over de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied, het totale aantal kilometers afgelegd door Nederlandse bussen en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bussen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.
Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door het smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 en 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers bussen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse bussen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bussen in gebruik
Alle bussen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- bussen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- bussen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bussen op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bussen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.