Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

Gewicht volle wagen Brandstofsoort Leeftijd voertuig Perioden Km speciale voertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Km speciale voertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Km speciale voertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigen Totaal kilometers (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Km door Nederlandse speciale voertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km)
Totaal Totaal Totaal 2018 460,5 385,1 75,5 668,3 385,1 283,2
Totaal Totaal Totaal 2019 460,0 387,1 72,9 639,8 387,1 252,7
Totaal Totaal Totaal 2020 448,2 380,9 67,3 578,2 380,9 197,3
Totaal Totaal Totaal 2021* 471,5 404,0 67,5 606,3 404,0 202,3
Totaal Totaal Totaal 2022* 485,9 421,3 64,6 614,8 421,3 193,5
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2018 152,6 128,5 24,1 195,0 128,5 66,5
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2019 167,8 143,3 24,5 206,3 143,3 63,0
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2020 177,6 153,5 24,1 208,9 153,5 55,4
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2021* 171,3 149,5 21,9 201,6 149,5 52,1
Totaal Totaal 0 tot 5 jaar 2022* 173,4 153,2 20,2 199,6 153,2 46,4
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2018 120,2 105,2 15,0 141,8 105,2 36,6
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2019 108,0 94,8 13,2 126,1 94,8 31,3
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2020 104,3 92,1 12,2 119,0 92,1 26,9
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2021* 117,6 103,8 13,8 135,8 103,8 31,9
Totaal Totaal 5 tot 10 jaar 2022* 127,9 113,0 14,9 147,3 113,0 34,3
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2018 187,7 151,3 36,4 331,4 151,3 180,2
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2019 184,2 149,0 35,2 307,5 149,0 158,4
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2020 166,3 135,3 30,9 250,4 135,3 115,0
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2021* 182,5 150,7 31,8 268,9 150,7 118,2
Totaal Totaal 10 jaar of ouder 2022* 184,6 155,1 29,6 267,9 155,1 112,9
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2018 144,7 111,7 33,1 285,0 111,7 173,4
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2019 142,4 109,5 32,9 264,1 109,5 154,6
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2020 137,5 106,7 30,8 222,4 106,7 115,7
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2021* 153,1 120,8 32,2 241,4 120,8 120,5
Tot en met 3 500 kg Totaal Totaal 2022* 155,7 124,8 30,9 241,2 124,8 116,4
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2018 30,8 25,4 5,4 41,0 25,4 15,6
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2019 33,8 28,2 5,6 43,6 28,2 15,4
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2020 33,7 28,4 5,3 41,5 28,4 13,1
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2021* 36,8 31,5 5,3 45,3 31,5 13,8
Tot en met 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2022* 38,6 33,3 5,3 46,2 33,3 12,9
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2018 21,0 17,4 3,6 27,5 17,4 10,0
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2019 21,1 17,8 3,2 26,4 17,8 8,5
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2020 21,2 18,1 3,1 25,5 18,1 7,4
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2021* 22,2 19,1 3,0 27,0 19,1 7,8
Tot en met 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2022* 23,8 20,5 3,2 28,6 20,5 8,0
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2018 93,0 68,9 24,1 216,6 68,9 147,7
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2019 87,5 63,5 24,1 194,1 63,5 130,7
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2020 82,6 60,1 22,5 155,4 60,1 95,3
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2021* 94,1 70,2 23,9 169,1 70,2 98,9
Tot en met 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2022* 93,3 70,9 22,4 166,4 70,9 95,5
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2018 315,8 273,4 42,4 383,2 273,4 109,9
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2019 317,5 277,6 40,0 375,6 277,6 98,1
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2020 310,7 274,2 36,5 355,8 274,2 81,6
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2021* 318,4 283,2 35,2 364,9 283,2 81,7
Meer dan 3 500 kg Totaal Totaal 2022* 330,2 296,5 33,7 373,7 296,5 77,2
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2018 121,9 103,2 18,7 154,1 103,2 50,9
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2019 133,9 115,1 18,9 162,6 115,1 47,5
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2020 143,9 125,1 18,9 167,4 125,1 42,3
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2021* 134,5 118,0 16,5 156,3 118,0 38,3
Meer dan 3 500 kg Totaal 0 tot 5 jaar 2022* 134,8 119,9 14,9 153,4 119,9 33,5
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2018 99,2 87,8 11,4 114,4 87,8 26,6
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2019 86,9 77,0 10,0 99,7 77,0 22,8
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2020 83,1 73,9 9,2 93,5 73,9 19,5
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2021* 95,4 84,7 10,7 108,8 84,7 24,1
Meer dan 3 500 kg Totaal 5 tot 10 jaar 2022* 104,1 92,5 11,6 118,7 92,5 26,2
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2018 94,7 82,4 12,3 114,8 82,4 32,4
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2019 96,7 85,6 11,1 113,3 85,6 27,8
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2020 83,7 75,2 8,5 95,0 75,2 19,8
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2021* 88,4 80,5 8,0 99,8 80,5 19,3
Meer dan 3 500 kg Totaal 10 jaar of ouder 2022* 91,3 84,1 7,2 101,5 84,1 17,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van speciale voertuigen verdeeld naar leeftijd van het voertuig, brandstofsoort en gewicht. Voertuigkilometers van Nederlandse speciale voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Km speciale voertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) brandweerwagens
b) mobiele kranen
c) walsen met eigen aandrijving
d) bulldozers op wielen of rupsbanden
e) radio-, televisie- en filmopnamewagens
f) bibliotheekbussen
g) takelwagens
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer, o.a. campers.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Km door Nederlandse speciale voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) brandweerwagens
b) mobiele kranen
c) walsen met eigen aandrijving
d) bulldozers op wielen of rupsbanden
e) radio-, televisie- en filmopnamewagens
f) bibliotheekbussen
g) takelwagens
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer, o.a. campers.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.