Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Brandstofsoort voertuigen Gewicht bedrijfsklaar voertuig Leeftijd voertuig Perioden Kilometers Nederlandse bestelauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal Totaal 2022* 19.142,5 17.973 1.065.091
Totaal Totaal 0 jaar 2022* 807,4 14.194 56.883
Totaal Totaal 1 jaar 2022* 1.919,8 27.549 69.686
Totaal Totaal 2 jaar 2022* 1.674,7 26.247 63.806
Totaal Totaal 3 jaar 2022* 2.016,1 24.493 82.312
Totaal Totaal 4 jaar 2022* 1.918,1 22.419 85.559
Totaal Totaal 5 jaar 2022* 1.656,4 20.706 79.995
Totaal Totaal 6 jaar 2022* 1.460,7 19.588 74.574
Totaal Totaal 7 jaar 2022* 1.118,7 18.841 59.375
Totaal Totaal 8 jaar 2022* 907,8 17.832 50.908
Totaal Totaal 9 jaar 2022* 768,5 16.694 46.034
Totaal Totaal 10 jaar 2022* 735,5 15.776 46.621
Totaal Totaal 11 jaar 2022* 696,6 15.071 46.220
Totaal Totaal 12 jaar 2022* 519,6 14.388 36.115
Totaal Totaal 13 jaar 2022* 442,1 13.602 32.500
Totaal Totaal 14 jaar 2022* 606,1 13.260 45.704
Totaal Totaal 15 jaar 2022* 475,6 12.832 37.067
Totaal Totaal 16 jaar 2022* 297,8 12.226 24.360
Totaal Totaal 17 jaar 2022* 250,8 11.792 21.270
Totaal Totaal 18 jaar 2022* 262,5 10.995 23.871
Totaal Totaal 19 jaar 2022* 156,0 9.669 16.137
Totaal Totaal 20 jaar 2022* 117,3 9.406 12.469
Totaal Totaal 21 jaar of ouder 2022* 334,5 6.237 53.625
Totaal <=1305 kg Totaal 2022* 647,1 10.335 62.613
Totaal <=1305 kg 0 jaar 2022* 5,0 7.266 682
Totaal <=1305 kg 1 jaar 2022* 6,5 13.570 481
Totaal <=1305 kg 2 jaar 2022* 4,2 13.261 318
Totaal <=1305 kg 3 jaar 2022* 12,9 14.704 879
Totaal <=1305 kg 4 jaar 2022* 21,7 15.010 1.449
Totaal <=1305 kg 5 jaar 2022* 18,1 14.669 1.235
Totaal <=1305 kg 6 jaar 2022* 26,9 15.328 1.754
Totaal <=1305 kg 7 jaar 2022* 26,0 15.238 1.709
Totaal <=1305 kg 8 jaar 2022* 19,1 14.002 1.363
Totaal <=1305 kg 9 jaar 2022* 12,7 12.491 1.020
Totaal <=1305 kg 10 jaar 2022* 14,3 12.435 1.150
Totaal <=1305 kg 11 jaar 2022* 21,0 11.999 1.751
Totaal <=1305 kg 12 jaar 2022* 25,3 12.402 2.044
Totaal <=1305 kg 13 jaar 2022* 30,8 12.318 2.504
Totaal <=1305 kg 14 jaar 2022* 60,3 12.350 4.882
Totaal <=1305 kg 15 jaar 2022* 46,4 11.280 4.113
Totaal <=1305 kg 16 jaar 2022* 36,8 10.683 3.444
Totaal <=1305 kg 17 jaar 2022* 32,9 10.009 3.287
Totaal <=1305 kg 18 jaar 2022* 52,6 9.956 5.286
Totaal <=1305 kg 19 jaar 2022* 50,1 9.226 5.431
Totaal <=1305 kg 20 jaar 2022* 36,3 9.104 3.987
Totaal <=1305 kg 21 jaar of ouder 2022* 87,0 6.282 13.844
Totaal 1306 - 1760 kg Totaal 2022* 5.615,1 16.830 333.641
Totaal 1306 - 1760 kg 0 jaar 2022* 228,7 13.370 17.108
Totaal 1306 - 1760 kg 1 jaar 2022* 509,7 25.420 20.050
Totaal 1306 - 1760 kg 2 jaar 2022* 455,8 23.271 19.589
Totaal 1306 - 1760 kg 3 jaar 2022* 552,2 21.585 25.582
Totaal 1306 - 1760 kg 4 jaar 2022* 548,6 19.936 27.518
Totaal 1306 - 1760 kg 5 jaar 2022* 484,7 18.548 26.130
Totaal 1306 - 1760 kg 6 jaar 2022* 455,2 17.622 25.831
Totaal 1306 - 1760 kg 7 jaar 2022* 347,5 17.217 20.182
Totaal 1306 - 1760 kg 8 jaar 2022* 286,3 16.338 17.525
Totaal 1306 - 1760 kg 9 jaar 2022* 255,1 15.614 16.337
Totaal 1306 - 1760 kg 10 jaar 2022* 231,1 14.921 15.489
Totaal 1306 - 1760 kg 11 jaar 2022* 239,6 14.544 16.478
Totaal 1306 - 1760 kg 12 jaar 2022* 184,0 13.837 13.298
Totaal 1306 - 1760 kg 13 jaar 2022* 158,8 13.486 11.779
Totaal 1306 - 1760 kg 14 jaar 2022* 193,5 13.327 14.518
Totaal 1306 - 1760 kg 15 jaar 2022* 143,3 13.186 10.867
Totaal 1306 - 1760 kg 16 jaar 2022* 82,8 12.501 6.622
Totaal 1306 - 1760 kg 17 jaar 2022* 71,7 12.279 5.843
Totaal 1306 - 1760 kg 18 jaar 2022* 71,0 11.517 6.167
Totaal 1306 - 1760 kg 19 jaar 2022* 24,8 9.814 2.525
Totaal 1306 - 1760 kg 20 jaar 2022* 17,9 9.397 1.900
Totaal 1306 - 1760 kg 21 jaar of ouder 2022* 72,7 5.912 12.303
Totaal >= 1761 kg Totaal 2022* 12.880,2 19.258 668.837
Totaal >= 1761 kg 0 jaar 2022* 573,7 14.676 39.093
Totaal >= 1761 kg 1 jaar 2022* 1.403,6 28.554 49.155
Totaal >= 1761 kg 2 jaar 2022* 1.214,6 27.669 43.899
Totaal >= 1761 kg 3 jaar 2022* 1.451,0 25.979 55.851
Totaal >= 1761 kg 4 jaar 2022* 1.347,8 23.815 56.592
Totaal >= 1761 kg 5 jaar 2022* 1.153,6 21.919 52.630
Totaal >= 1761 kg 6 jaar 2022* 978,7 20.827 46.989
Totaal >= 1761 kg 7 jaar 2022* 745,2 19.879 37.484
Totaal >= 1761 kg 8 jaar 2022* 602,4 18.813 32.020
Totaal >= 1761 kg 9 jaar 2022* 500,7 17.459 28.677
Totaal >= 1761 kg 10 jaar 2022* 490,1 16.346 29.982
Totaal >= 1761 kg 11 jaar 2022* 435,9 15.574 27.991
Totaal >= 1761 kg 12 jaar 2022* 310,3 14.937 20.773
Totaal >= 1761 kg 13 jaar 2022* 252,4 13.853 18.217
Totaal >= 1761 kg 14 jaar 2022* 352,3 13.393 26.304
Totaal >= 1761 kg 15 jaar 2022* 285,9 12.946 22.087
Totaal >= 1761 kg 16 jaar 2022* 178,3 12.471 14.294
Totaal >= 1761 kg 17 jaar 2022* 146,2 12.041 12.140
Totaal >= 1761 kg 18 jaar 2022* 138,8 11.178 12.418
Totaal >= 1761 kg 19 jaar 2022* 81,1 9.918 8.181
Totaal >= 1761 kg 20 jaar 2022* 63,1 9.591 6.582
Totaal >= 1761 kg 21 jaar of ouder 2022* 174,8 6.361 27.478
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) en het aantal voertuigen van Nederlandse bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig, gewicht en brandstofsoort.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2021 zijn definitief en die over 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.