Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Brandstofsoort voertuigen Gewicht bedrijfsklaar voertuig Leeftijd voertuig Perioden Kilometers Nederlandse bestelauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal Totaal 2021* 18.831,7 17.966 1.048.211
Totaal Totaal 0 jaar 2021* 1.067,7 16.092 66.347
Totaal Totaal 1 jaar 2021* 1.764,5 28.426 62.075
Totaal Totaal 2 jaar 2021* 2.079,7 25.833 80.507
Totaal Totaal 3 jaar 2021* 2.023,9 24.104 83.965
Totaal Totaal 4 jaar 2021* 1.762,5 22.193 79.419
Totaal Totaal 5 jaar 2021* 1.552,7 20.517 75.678
Totaal Totaal 6 jaar 2021* 1.181,2 19.380 60.947
Totaal Totaal 7 jaar 2021* 967,7 18.442 52.472
Totaal Totaal 8 jaar 2021* 839,6 17.476 48.043
Totaal Totaal 9 jaar 2021* 809,6 16.459 49.189
Totaal Totaal 10 jaar 2021* 772,2 15.709 49.159
Totaal Totaal 11 jaar 2021* 570,5 14.811 38.520
Totaal Totaal 12 jaar 2021* 491,2 14.002 35.082
Totaal Totaal 13 jaar 2021* 686,6 13.681 50.188
Totaal Totaal 14 jaar 2021* 545,2 13.259 41.120
Totaal Totaal 15 jaar 2021* 345,3 12.592 27.419
Totaal Totaal 16 jaar 2021* 295,8 12.157 24.328
Totaal Totaal 17 jaar 2021* 323,6 11.410 28.363
Totaal Totaal 18 jaar 2021* 202,3 10.335 19.576
Totaal Totaal 19 jaar 2021* 150,2 9.807 15.313
Totaal Totaal 20 jaar 2021* 101,2 9.047 11.188
Totaal Totaal 21 jaar of ouder 2021* 298,4 6.052 49.313
Totaal <=1305 kg Totaal 2021* 745,9 10.608 70.311
Totaal <=1305 kg 0 jaar 2021* 4,0 8.327 477
Totaal <=1305 kg 1 jaar 2021* 4,5 14.134 316
Totaal <=1305 kg 2 jaar 2021* 14,5 16.692 867
Totaal <=1305 kg 3 jaar 2021* 22,6 15.741 1.436
Totaal <=1305 kg 4 jaar 2021* 18,6 15.358 1.212
Totaal <=1305 kg 5 jaar 2021* 27,6 15.828 1.745
Totaal <=1305 kg 6 jaar 2021* 26,1 15.400 1.698
Totaal <=1305 kg 7 jaar 2021* 20,4 14.876 1.373
Totaal <=1305 kg 8 jaar 2021* 13,4 12.740 1.049
Totaal <=1305 kg 9 jaar 2021* 15,8 13.139 1.203
Totaal <=1305 kg 10 jaar 2021* 22,7 12.455 1.824
Totaal <=1305 kg 11 jaar 2021* 27,4 12.893 2.127
Totaal <=1305 kg 12 jaar 2021* 32,6 12.536 2.599
Totaal <=1305 kg 13 jaar 2021* 64,5 12.314 5.235
Totaal <=1305 kg 14 jaar 2021* 52,9 11.574 4.569
Totaal <=1305 kg 15 jaar 2021* 43,6 11.190 3.894
Totaal <=1305 kg 16 jaar 2021* 40,9 10.694 3.822
Totaal <=1305 kg 17 jaar 2021* 65,8 10.401 6.331
Totaal <=1305 kg 18 jaar 2021* 66,5 9.838 6.758
Totaal <=1305 kg 19 jaar 2021* 47,0 9.271 5.071
Totaal <=1305 kg 20 jaar 2021* 35,2 8.898 3.954
Totaal <=1305 kg 21 jaar of ouder 2021* 79,3 6.220 12.751
Totaal 1306 - 1760 kg Totaal 2021* 5.562,8 16.994 327.342
Totaal 1306 - 1760 kg 0 jaar 2021* 302,2 15.501 19.498
Totaal 1306 - 1760 kg 1 jaar 2021* 502,4 25.921 19.381
Totaal 1306 - 1760 kg 2 jaar 2021* 583,3 22.989 25.371
Totaal 1306 - 1760 kg 3 jaar 2021* 588,0 21.513 27.334
Totaal 1306 - 1760 kg 4 jaar 2021* 515,2 19.717 26.129
Totaal 1306 - 1760 kg 5 jaar 2021* 478,7 18.269 26.201
Totaal 1306 - 1760 kg 6 jaar 2021* 362,9 17.459 20.787
Totaal 1306 - 1760 kg 7 jaar 2021* 300,6 16.823 17.870
Totaal 1306 - 1760 kg 8 jaar 2021* 273,8 16.303 16.792
Totaal 1306 - 1760 kg 9 jaar 2021* 245,9 15.411 15.953
Totaal 1306 - 1760 kg 10 jaar 2021* 257,8 15.022 17.162
Totaal 1306 - 1760 kg 11 jaar 2021* 196,5 14.126 13.908
Totaal 1306 - 1760 kg 12 jaar 2021* 172,0 13.762 12.501
Totaal 1306 - 1760 kg 13 jaar 2021* 216,3 13.750 15.732
Totaal 1306 - 1760 kg 14 jaar 2021* 163,0 13.521 12.058
Totaal 1306 - 1760 kg 15 jaar 2021* 94,6 12.727 7.431
Totaal 1306 - 1760 kg 16 jaar 2021* 83,2 12.475 6.672
Totaal 1306 - 1760 kg 17 jaar 2021* 86,3 11.867 7.272
Totaal 1306 - 1760 kg 18 jaar 2021* 32,4 10.335 3.133
Totaal 1306 - 1760 kg 19 jaar 2021* 24,0 10.134 2.372
Totaal 1306 - 1760 kg 20 jaar 2021* 18,4 9.170 2.008
Totaal 1306 - 1760 kg 21 jaar of ouder 2021* 65,3 5.542 11.777
Totaal >= 1761 kg Totaal 2021* 12.523,1 19.250 650.558
Totaal >= 1761 kg 0 jaar 2021* 761,5 16.421 46.372
Totaal >= 1761 kg 1 jaar 2021* 1.257,7 29.677 42.378
Totaal >= 1761 kg 2 jaar 2021* 1.482,0 27.309 54.269
Totaal >= 1761 kg 3 jaar 2021* 1.413,2 25.604 55.195
Totaal >= 1761 kg 4 jaar 2021* 1.228,7 23.594 52.078
Totaal >= 1761 kg 5 jaar 2021* 1.046,4 21.923 47.732
Totaal >= 1761 kg 6 jaar 2021* 792,1 20.595 38.462
Totaal >= 1761 kg 7 jaar 2021* 646,7 19.461 33.229
Totaal >= 1761 kg 8 jaar 2021* 552,5 18.293 30.202
Totaal >= 1761 kg 9 jaar 2021* 547,9 17.106 32.033
Totaal >= 1761 kg 10 jaar 2021* 491,7 16.296 30.173
Totaal >= 1761 kg 11 jaar 2021* 346,6 15.416 22.485
Totaal >= 1761 kg 12 jaar 2021* 286,6 14.342 19.982
Totaal >= 1761 kg 13 jaar 2021* 405,8 13.888 29.221
Totaal >= 1761 kg 14 jaar 2021* 329,3 13.444 24.493
Totaal >= 1761 kg 15 jaar 2021* 207,1 12.869 16.094
Totaal >= 1761 kg 16 jaar 2021* 171,7 12.408 13.834
Totaal >= 1761 kg 17 jaar 2021* 171,5 11.617 14.760
Totaal >= 1761 kg 18 jaar 2021* 103,4 10.681 9.685
Totaal >= 1761 kg 19 jaar 2021* 79,1 10.054 7.870
Totaal >= 1761 kg 20 jaar 2021* 47,6 9.112 5.226
Totaal >= 1761 kg 21 jaar of ouder 2021* 153,9 6.208 24.785
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) en het aantal voertuigen van Nederlandse bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig, gewicht en brandstofsoort.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2020 zijn definitief en die over 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.