Verkeersprestaties personenauto's; eigendom, brandstof, gewicht, leeftijd

Verkeersprestaties personenauto's; eigendom, brandstof, gewicht, leeftijd

Tenaamstelling Brandstofsoort Gewichtsklasse leeggewicht voertuig leeftijd voertuig Perioden Gemiddelde jaarkilometrage (aantal km)
Totaal Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2018 13.198
Totaal Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2019 13.060
Totaal Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2020 10.660
Totaal Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2021* 11.015
Totaal Benzine Totaal Totaal 2018 10.798
Totaal Benzine Totaal Totaal 2019 10.907
Totaal Benzine Totaal Totaal 2020 9.253
Totaal Benzine Totaal Totaal 2021* 9.650
Totaal Diesel Totaal Totaal 2018 23.635
Totaal Diesel Totaal Totaal 2019 23.129
Totaal Diesel Totaal Totaal 2020 17.931
Totaal Diesel Totaal Totaal 2021* 18.003
Totaal Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2018 17.947
Totaal Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2019 16.721
Totaal Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2020 12.685
Totaal Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2021* 13.654
Particulier Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2018 11.809
Particulier Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2019 11.689
Particulier Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2020 9.743
Particulier Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2021* 10.034
Particulier Benzine Totaal Totaal 2018 10.340
Particulier Benzine Totaal Totaal 2019 10.273
Particulier Benzine Totaal Totaal 2020 8.721
Particulier Benzine Totaal Totaal 2021* 9.027
Particulier Diesel Totaal Totaal 2018 20.566
Particulier Diesel Totaal Totaal 2019 20.263
Particulier Diesel Totaal Totaal 2020 16.323
Particulier Diesel Totaal Totaal 2021* 16.605
Particulier Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2018 15.391
Particulier Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2019 15.027
Particulier Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2020 11.602
Particulier Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2021* 11.939
Bedrijf Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2018 23.246
Bedrijf Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2019 22.556
Bedrijf Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2020 17.282
Bedrijf Alle brandstofsoorten Totaal Totaal 2021* 18.264
Bedrijf Benzine Totaal Totaal 2018 16.946
Bedrijf Benzine Totaal Totaal 2019 18.363
Bedrijf Benzine Totaal Totaal 2020 15.529
Bedrijf Benzine Totaal Totaal 2021* 17.120
Bedrijf Diesel Totaal Totaal 2018 30.552
Bedrijf Diesel Totaal Totaal 2019 30.390
Bedrijf Diesel Totaal Totaal 2020 22.903
Bedrijf Diesel Totaal Totaal 2021* 23.438
Bedrijf Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2018 22.776
Bedrijf Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2019 19.629
Bedrijf Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2020 14.522
Bedrijf Overige brandstofsoorten Totaal Totaal 2021* 16.608
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde jaarkilometrages van personenauto's met Nederlands kenteken naar soort eigendom, brandstofsoort, gewichtsklasse en leeftijdsklasse van het voertuig.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde jaarkilometrage
Het jaarkilometrage is het totale aantal kilometers dat een voertuig in
een bepaald jaar heeft gereden.
Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de
som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door
het aantal voertuigen.