Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Voertuigtypes Perioden Kilometers in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Totaal kilometers Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km)
Totaal motorvoertuigen 2022* 130.230,4 123.445,3 6.785,1 143.845,3 123.445,3 20.400,1
Personenauto 2022* 102.465,5 97.505,3 4.960,2 114.313,5 97.505,3 16.808,2
Bestelauto 2022* 19.142,5 18.376,8 765,7 19.142,5 18.376,8 765,7
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2022* 2.033,6 1.866,1 167,5 2.307,9 1.866,1 441,8
Trekker voor oplegger 2022* 5.594,9 4.784,7 810,2 6.922,3 4.784,7 2.137,6
Speciaal voertuig 2022* 485,9 421,3 64,6 614,8 421,3 193,5
Bus 2022* 508,1 . . 544,3 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen.
Voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied.
Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie punt 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 en 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 26 oktober 2023:
De cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers Nederlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.