Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling beroepsklasse Beroepsklasse voorgaande periode Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal 2024 1e kwartaal 9.476
Totaal 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 711
Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 233
Totaal 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 1.021
Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 1.810
Totaal 05 Managers 2024 1e kwartaal 524
Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 341
Totaal 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 1.283
Totaal 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 536
Totaal 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 162
Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 1.426
Totaal 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 735
Totaal 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 613
Totaal 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 81
Geen wisseling beroep Totaal 2024 1e kwartaal 8.918
Geen wisseling beroep 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 686
Geen wisseling beroep 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 222
Geen wisseling beroep 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 945
Geen wisseling beroep 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 1.715
Geen wisseling beroep 05 Managers 2024 1e kwartaal 499
Geen wisseling beroep 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 326
Geen wisseling beroep 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 1.217
Geen wisseling beroep 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 519
Geen wisseling beroep 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 157
Geen wisseling beroep 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 1.379
Geen wisseling beroep 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 684
Geen wisseling beroep 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 568
Geen wisseling beroep 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse Totaal 2024 1e kwartaal 129
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 8
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 13
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 34
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 05 Managers 2024 1e kwartaal 7
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 2
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 26
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 20
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 8
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 6
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: andere beroepsklasse Totaal 2024 1e kwartaal 342
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 16
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 9
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 62
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 61
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 05 Managers 2024 1e kwartaal 18
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 12
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 40
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 13
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 4
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 27
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 42
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 38
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend Totaal 2024 1e kwartaal 87
Wisseling beroep: onbekend 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 05 Managers 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal werkzame personen met betaald werk dat van beroep is gewisseld. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of van een andere beroepsklasse is. Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC). De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.