Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Beroep Beroep voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 9.476
Totaal Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 662
Totaal Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 3.535
Totaal Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 1.721
Totaal Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 3.508
Totaal Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 50
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 8.918
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 605
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 3.300
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 1.639
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 3.374
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 42
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 9
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 27
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 3
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 3
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 190
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 35
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 100
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 26
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 29
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 82
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 5
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 40
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 13
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 24
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 156
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 6
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 37
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 39
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 75
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 87
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 31
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 4
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2024 1e kwartaal 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal werkzame personen met betaald werk dat van beroep is gewisseld. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Daarbij is het beroepsniveau vermeld voor en na wisseling van beroep. Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC). De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.