Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Beroep Beroep voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 9.279
Totaal Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 679
Totaal Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.466
Totaal Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.697
Totaal Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.388
Totaal Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 49
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 8.695
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 613
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.208
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.623
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.251
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 42
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 12
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 22
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 5
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 3
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 199
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 40
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 109
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 26
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 24
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 101
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 7
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 49
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 13
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 32
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 152
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 6
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 42
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 28
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 76
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 4e kwartaal 90
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 36
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 4e kwartaal 49
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal werkzame personen met betaald werk dat van beroep is gewisseld. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Daarbij is het beroepsniveau vermeld voor en na wisseling van beroep. Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC). De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
De cijfers over het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.