Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 13.232
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 9.544
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.282
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.755
Beroeps- en niet beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.507
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 329
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.359
Werkzame beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 9.573
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 9.211
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.203
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.530
Werkzame beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.479
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 141
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 220
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.329
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.314
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.067
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 245
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 2
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 6
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 10
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.680
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.388
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 115
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.246
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 27
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 119
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 173
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.564
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.510
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 21
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 39
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 1.450
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 16
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 38
Werkloze beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 366
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 117
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 21
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 91
Werkloze beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 6
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 112
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 137
Niet-beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.293
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 215
Niet-beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 58
Niet-beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 135
Niet-beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 23
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 76
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.002
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.