Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 13.291
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 9.573
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.329
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.680
Beroeps- en niet beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.564
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 366
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.352
Werkzame beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 9.663
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 9.279
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.252
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.488
Werkzame beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.539
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 154
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 230
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.364
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.346
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 5.118
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 218
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 10
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 7
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 11
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.701
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.382
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 115
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 2.236
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 31
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 138
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 181
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.598
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.551
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 19
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 34
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 1.498
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 9
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 38
Werkloze beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 350
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 115
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 21
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 89
Werkloze beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 5
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 124
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 111
Niet-beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.279
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 179
Niet-beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 56
Niet-beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 4e kwartaal 104
Niet-beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 4e kwartaal 19
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 88
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 4e kwartaal 3.011
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
De cijfers over het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 16 mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.