Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 13.368
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 9.752
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 5.449
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.717
Beroeps- en niet beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.586
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 366
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 3.250
Werkzame beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 9.796
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 9.434
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 5.371
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.512
Werkzame beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.551
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 149
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 213
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 5.465
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 5.443
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 5.235
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 204
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 4
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 7
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 15
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.716
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.422
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 114
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.283
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 25
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 131
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 162
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.616
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.569
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 22
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 25
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 1.523
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 10
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 36
Werkloze beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 349
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 111
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 26
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 78
Werkloze beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 7
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 122
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 116
Niet-beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 3.223
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 207
Niet-beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 52
Niet-beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 4e kwartaal 127
Niet-beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 4e kwartaal 28
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 96
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 4e kwartaal 2.920
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 15 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.