Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Herkomstland Geboorteland Geboorteland ouders Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Personen geboren in Nederland Totaal 2024 15.028.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 2.914.939
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Personen geboren in Nederland Totaal 2024 12.941.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Personen geboren in Nederland Totaal 2024 608.406
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 1.068.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Personen geboren in Nederland Totaal 2024 255.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 101.463
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Personen geboren in Nederland Totaal 2024 252.868
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 176.308
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Personen geboren in Nederland Totaal 2024 86.661
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 107.793
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Personen geboren in Nederland Totaal 2024 186.649
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 178.703
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Personen geboren in Nederland Totaal 2024 231.594
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 225.506
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren in Nederland Totaal 2024 141.377
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 236.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren in Nederland Totaal 2024 103.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 192.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren in Nederland Totaal 2024 220.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2024 628.010
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland en geboorteland ouders.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2024:
De definitieve cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het 3e kwartaal van 2025 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2025 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.