Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Herkomstland Geboorteland Geboorteland ouders Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal Totaal 2023 17.811.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Personen geboren in Nederland Totaal 2023 15.034.341
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 2.776.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Totaal Totaal 2023 12.978.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Personen geboren in Nederland Totaal 2023 12.978.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Totaal Totaal 2023 1.617.454
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Personen geboren in Nederland Totaal 2023 604.926
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 1.012.528
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Totaal Totaal 2023 360.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Personen geboren in Nederland Totaal 2023 256.452
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 103.829
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Totaal Totaal 2023 425.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Personen geboren in Nederland Totaal 2023 249.716
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 175.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Totaal Totaal 2023 190.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Personen geboren in Nederland Totaal 2023 84.463
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 105.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Totaal Totaal 2023 363.142
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Personen geboren in Nederland Totaal 2023 185.252
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 177.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Totaal Totaal 2023 444.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Personen geboren in Nederland Totaal 2023 228.608
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 215.721
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Totaal Totaal 2023 359.982
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren in Nederland Totaal 2023 136.358
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 223.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Totaal Totaal 2023 282.794
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren in Nederland Totaal 2023 100.598
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 182.196
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Totaal Totaal 2023 789.941
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren in Nederland Totaal 2023 209.814
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2023 580.127
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland en geboorteland ouders.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 mei 2023:
De definitieve cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Bevolking; geslacht, lft, generatie en migr.achtergrond, 1 jan; 1996-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’;
- De afzonderlijke leeftijden lopen nu door tot en met ‘105 jaar of ouder’;
- De vijfjaarsleeftijdsgroepen lopen nu door tot en met ‘100 jaar of ouder’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2024 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.