Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Geslacht Leeftijd Burgerlijkestaat Herkomstland Geboorteland Geboorteland ouders Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal Totaal 2022 17.590.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Personen geboren in Nederland Totaal 2022 15.039.835
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 2.550.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Totaal Totaal 2022 13.013.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Personen geboren in Nederland Totaal 2022 13.013.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederland Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Nederland Totaal Totaal 2022 4.577.393
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Nederland Personen geboren in Nederland Totaal 2022 2.026.556
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Nederland Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 2.550.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Totaal Totaal 2022 1.477.069
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Personen geboren in Nederland Totaal 2022 601.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederland) Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 875.249
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Europa Totaal Totaal 2022 3.100.324
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Europa Personen geboren in Nederland Totaal 2022 1.424.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten Europa Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 1.675.588
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Totaal Totaal 2022 363.873
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Personen geboren in Nederland Totaal 2022 257.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Indonesië Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 106.128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Totaal Totaal 2022 419.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Personen geboren in Nederland Totaal 2022 245.993
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokko Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 173.449
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Totaal Totaal 2022 184.992
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Personen geboren in Nederland Totaal 2022 82.142
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlandse Cariben Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 102.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Totaal Totaal 2022 361.632
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Personen geboren in Nederland Totaal 2022 183.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Suriname Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 177.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Totaal Totaal 2022 430.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Personen geboren in Nederland Totaal 2022 225.729
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turkije Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 204.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Totaal Totaal 2022 341.835
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren in Nederland Totaal 2022 131.667
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 210.168
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Totaal Totaal 2022 268.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren in Nederland Totaal 2022 97.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 171.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Totaal Totaal 2022 728.938
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren in Nederland Totaal 2022 199.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren buiten-Nederland Totaal 2022 528.973
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland en geboorteland ouders.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 januari 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Bevolking; geslacht, lft, generatie en migr.achtergrond, 1 jan; 1996-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’;
- De afzonderlijke leeftijden lopen nu door tot en met ‘105 jaar of ouder’;
- De vijfjaarsleeftijdsgroepen lopen nu door tot en met ‘100 jaar of ouder’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het 3e kwartaal van 2023 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.