Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Regio's Perioden Oppervlakten Water (Gf-Fvw) Buitenwater (ha)
Voorlopig Nederland 2024 595.392
Voorlopig Noord-Nederland (LD) 2024 276.558
Voorlopig Oost-Nederland (LD) 2024 83.533
Voorlopig West-Nederland (LD) 2024 235.300
Voorlopig Zuid-Nederland (LD) 2024 0
Voorlopig Groningen (PV) 2024 55.268
Voorlopig Fryslân (PV) 2024 221.290
Voorlopig Drenthe (PV) 2024 0
Voorlopig Overijssel (PV) 2024 0
Voorlopig Flevoland (PV) 2024 83.533
Voorlopig Gelderland (PV) 2024 0
Voorlopig Utrecht (PV) 2024 0
Voorlopig Noord-Holland (PV) 2024 119.831
Voorlopig Zuid-Holland (PV) 2024 16.141
Voorlopig Zeeland (PV) 2024 99.327
Voorlopig Noord-Brabant (PV) 2024 0
Voorlopig Limburg (PV) 2024 0
Voorlopig Oost-Groningen (CR) 2024 5.545
Voorlopig Delfzijl en omgeving (CR) 2024 8.887
Voorlopig Overig Groningen (CR) 2024 40.836
Voorlopig Noord-Friesland (CR) 2024 175.004
Voorlopig Zuidwest-Friesland (CR) 2024 46.287
Voorlopig Zuidoost-Friesland (CR) 2024 0
Voorlopig Noord-Drenthe (CR) 2024 0
Voorlopig Zuidoost-Drenthe (CR) 2024 0
Voorlopig Zuidwest-Drenthe (CR) 2024 0
Voorlopig Noord-Overijssel (CR) 2024 0
Voorlopig Zuidwest-Overijssel (CR) 2024 0
Voorlopig Twente (CR) 2024 0
Voorlopig Veluwe (CR) 2024 0
Voorlopig Achterhoek (CR) 2024 0
Voorlopig Arnhem/Nijmegen (CR) 2024 0
Voorlopig Zuidwest-Gelderland (CR) 2024 0
Voorlopig Utrecht (CR) 2024 0
Voorlopig Kop van Noord-Holland (CR) 2024 101.811
Voorlopig Alkmaar en omgeving (CR) 2024 2.093
Voorlopig IJmond (CR) 2024 1.978
Voorlopig Agglomeratie Haarlem (CR) 2024 1.476
Voorlopig Zaanstreek (CR) 2024 0
Voorlopig Groot-Amsterdam (CR) 2024 10.374
Voorlopig Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024 2.100
Voorlopig Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024 2.018
Voorlopig Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024 2.100
Voorlopig Delft en Westland (CR) 2024 755
Voorlopig Oost-Zuid-Holland (CR) 2024 0
Voorlopig Groot-Rijnmond (CR) 2024 11.269
Voorlopig Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024 0
Voorlopig Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024 12.611
Voorlopig Overig Zeeland (CR) 2024 86.717
Voorlopig West-Noord-Brabant (CR) 2024 0
Voorlopig Midden-Noord-Brabant (CR) 2024 0
Voorlopig Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024 0
Voorlopig Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024 0
Voorlopig Noord-Limburg (CR) 2024 0
Voorlopig Midden-Limburg (CR) 2024 0
Voorlopig Zuid-Limburg (CR) 2024 0
Voorlopig Flevoland (CR) 2024 83.533
Voorlopig Aa en Hunze 2024 0
Voorlopig Aalsmeer 2024 0
Voorlopig Aalten 2024 0
Voorlopig Achtkarspelen 2024 0
Voorlopig Alblasserdam 2024 0
Voorlopig Albrandswaard 2024 0
Voorlopig Alkmaar 2024 0
Voorlopig Almelo 2024 0
Voorlopig Almere 2024 9.873
Voorlopig Alphen aan den Rijn 2024 0
Voorlopig Alphen-Chaam 2024 0
Voorlopig Altena 2024 0
Voorlopig Ameland 2024 21.343
Voorlopig Amersfoort 2024 0
Voorlopig Amstelveen 2024 0
Voorlopig Amsterdam 2024 2.069
Voorlopig Apeldoorn 2024 0
Voorlopig Arnhem 2024 0
Voorlopig Assen 2024 0
Voorlopig Asten 2024 0
Voorlopig Baarle-Nassau 2024 0
Voorlopig Baarn 2024 0
Voorlopig Barendrecht 2024 0
Voorlopig Barneveld 2024 0
Voorlopig Beek (L.) 2024 0
Voorlopig Beekdaelen 2024 0
Voorlopig Beesel 2024 0
Voorlopig Berg en Dal 2024 0
Voorlopig Bergeijk 2024 0
Voorlopig Bergen (L.) 2024 0
Voorlopig Bergen (NH.) 2024 2.093
Voorlopig Bergen op Zoom 2024 0
Voorlopig Berkelland 2024 0
Voorlopig Bernheze 2024 0
Voorlopig Best 2024 0
Voorlopig Beuningen 2024 0
Voorlopig Beverwijk 2024 120
Voorlopig De Bilt 2024 0
Voorlopig Bladel 2024 0
Voorlopig Blaricum 2024 0
Voorlopig Bloemendaal 2024 458
Voorlopig Bodegraven-Reeuwijk 2024 0
Voorlopig Boekel 2024 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die (mede) als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies. Daarnaast zijn er enkele gegevens ten behoeve van de Decentralisatie Uitkering beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', zie paragraaf 3. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2023.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: Belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en Amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per maart 2024
Voorlopige cijfers 2024
- Woning: totaal
- Woning met functie: logies
- Niet-woning met functie: logies
- Oeverlengte op kleiveen- en veengebied
Voorlopige cijfers 2023
- Oeverlengte op kleiveen- en veengebied


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakten
Water (Gf-Fvw)
De oppervlakte binnen- en buitenwater(Gf-Fvw) in hectare, wordt berekend op basis van de meest recente topografische kaartbladen van de Basis Registratie Topografie (BRT) van het Kadaster, volgens de omschrijvingen van de meest recent gepubliceerde statistiek van het Bodemgebruik.
Jaarlijks word de digitale topografische kaart van Nederland opnieuw door het Kadaster geïnventariseerd en gepubliceerd. De inventarisatie wordt afgeleid van luchtfoto’s en is maximaal twee jaar oud.

Naast de oppervlakten binnenwater(Gf-Fvw) en buitenwater(Gf-Fvw) publiceert het CBS ook oppervlakten binnenwater en buitenwater volgens de methodiek van de statistiek van het Bodemgebruik. Berekende oppervlakten binnenwater en buitenwater verschillen tussen beide publicaties. Daar waar de berekening voor het Gemeentefonds uitgaat van de meest recent gepubliceerde topografische kaarten gebruikt de statistiek van het Bodemgebruik een jaaropname, die integraal van Nederland eens in de drie jaar wordt uitgevoerd, en heeft daarmee een oudere grondslag.
In de toepassing voor het Gemeentefonds worden delen van binnenwater tot buitenwater gerekend en andersom.
Buitenwater
Oppervlakte buitenwater in hectaren volgens de regionale indeling op 1 januari van het peiljaar.

De oppervlakte water volgens de omschrijvingen van het buitenwater in de statistiek van het Bodemgebruik aangevuld met het IJsselmeer, met uitzondering van delen gelegen tussen havenhoofden en strekdammen. Uitgezonderd van buitenwater zijn delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde gelegen tussen havenhoofden en strekdammen.