Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Regio's Perioden Oppervlakten Water (Gf-Fvw) Buitenwater (ha)
Voorlopig Nederland 2023 593.909
Voorlopig Noord-Nederland (LD) 2023 275.239
Voorlopig Oost-Nederland (LD) 2023 83.254
Voorlopig West-Nederland (LD) 2023 235.417
Voorlopig Zuid-Nederland (LD) 2023 0
Voorlopig Groningen (PV) 2023 54.947
Voorlopig Fryslân (PV) 2023 220.292
Voorlopig Drenthe (PV) 2023 0
Voorlopig Overijssel (PV) 2023 0
Voorlopig Flevoland (PV) 2023 83.254
Voorlopig Gelderland (PV) 2023 0
Voorlopig Utrecht (PV) 2023 0
Voorlopig Noord-Holland (PV) 2023 119.725
Voorlopig Zuid-Holland (PV) 2023 16.246
Voorlopig Zeeland (PV) 2023 99.445
Voorlopig Noord-Brabant (PV) 2023 0
Voorlopig Limburg (PV) 2023 0
Voorlopig Oost-Groningen (CR) 2023 5.546
Voorlopig Delfzijl en omgeving (CR) 2023 8.900
Voorlopig Overig Groningen (CR) 2023 40.502
Voorlopig Noord-Friesland (CR) 2023 173.998
Voorlopig Zuidwest-Friesland (CR) 2023 46.294
Voorlopig Zuidoost-Friesland (CR) 2023 0
Voorlopig Noord-Drenthe (CR) 2023 0
Voorlopig Zuidoost-Drenthe (CR) 2023 0
Voorlopig Zuidwest-Drenthe (CR) 2023 0
Voorlopig Noord-Overijssel (CR) 2023 0
Voorlopig Zuidwest-Overijssel (CR) 2023 0
Voorlopig Twente (CR) 2023 0
Voorlopig Veluwe (CR) 2023 0
Voorlopig Achterhoek (CR) 2023 0
Voorlopig Arnhem/Nijmegen (CR) 2023 0
Voorlopig Zuidwest-Gelderland (CR) 2023 0
Voorlopig Utrecht (CR) 2023 0
Voorlopig Kop van Noord-Holland (CR) 2023 101.719
Voorlopig Alkmaar en omgeving (CR) 2023 2.058
Voorlopig IJmond (CR) 2023 1.973
Voorlopig Agglomeratie Haarlem (CR) 2023 1.476
Voorlopig Zaanstreek (CR) 2023 0
Voorlopig Groot-Amsterdam (CR) 2023 10.399
Voorlopig Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023 2.101
Voorlopig Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023 2.020
Voorlopig Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 2.125
Voorlopig Delft en Westland (CR) 2023 766
Voorlopig Oost-Zuid-Holland (CR) 2023 0
Voorlopig Groot-Rijnmond (CR) 2023 11.335
Voorlopig Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023 0
Voorlopig Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023 12.621
Voorlopig Overig Zeeland (CR) 2023 86.824
Voorlopig West-Noord-Brabant (CR) 2023 0
Voorlopig Midden-Noord-Brabant (CR) 2023 0
Voorlopig Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023 0
Voorlopig Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023 0
Voorlopig Noord-Limburg (CR) 2023 0
Voorlopig Midden-Limburg (CR) 2023 0
Voorlopig Zuid-Limburg (CR) 2023 0
Voorlopig Flevoland (CR) 2023 83.254
Voorlopig Aa en Hunze 2023 0
Voorlopig Aalsmeer 2023 0
Voorlopig Aalten 2023 0
Voorlopig Achtkarspelen 2023 0
Voorlopig Alblasserdam 2023 0
Voorlopig Albrandswaard 2023 0
Voorlopig Alkmaar 2023 0
Voorlopig Almelo 2023 0
Voorlopig Almere 2023 9.873
Voorlopig Alphen aan den Rijn 2023 0
Voorlopig Alphen-Chaam 2023 0
Voorlopig Altena 2023 0
Voorlopig Ameland 2023 21.182
Voorlopig Amersfoort 2023 0
Voorlopig Amstelveen 2023 0
Voorlopig Amsterdam 2023 2.095
Voorlopig Apeldoorn 2023 0
Voorlopig Arnhem 2023 0
Voorlopig Assen 2023 0
Voorlopig Asten 2023 0
Voorlopig Baarle-Nassau 2023 0
Voorlopig Baarn 2023 0
Voorlopig Barendrecht 2023 0
Voorlopig Barneveld 2023 0
Voorlopig Beek (L.) 2023 0
Voorlopig Beekdaelen 2023 0
Voorlopig Beesel 2023 0
Voorlopig Berg en Dal 2023 0
Voorlopig Bergeijk 2023 0
Voorlopig Bergen (L.) 2023 0
Voorlopig Bergen (NH.) 2023 2.058
Voorlopig Bergen op Zoom 2023 0
Voorlopig Berkelland 2023 0
Voorlopig Bernheze 2023 0
Voorlopig Best 2023 0
Voorlopig Beuningen 2023 0
Voorlopig Beverwijk 2023 120
Voorlopig De Bilt 2023 0
Voorlopig Bladel 2023 0
Voorlopig Blaricum 2023 0
Voorlopig Bloemendaal 2023 458
Voorlopig Bodegraven-Reeuwijk 2023 0
Voorlopig Boekel 2023 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die (mede) als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies. Daarnaast zijn er enkele gegevens ten behoeve van de Decentralisatie Uitkering beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', zie paragraaf 3. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2023.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: belastingcapaciteit woningen eigenaren, belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren en belastingcapaciteit niet-woningen gebruikers kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakten
Water (Gf-Fvw)
De oppervlakte binnen- en buitenwater(Gf-Fvw) in hectare, wordt berekend op basis van de meest recente topografische kaartbladen van de Basis Registratie Topografie (BRT) van het Kadaster, volgens de omschrijvingen van de meest recent gepubliceerde statistiek van het Bodemgebruik.
Jaarlijks word de digitale topografische kaart van Nederland opnieuw door het Kadaster geïnventariseerd en gepubliceerd. De inventarisatie wordt afgeleid van luchtfoto’s en is maximaal twee jaar oud.

Naast de oppervlakten binnenwater(Gf-Fvw) en buitenwater(Gf-Fvw) publiceert het CBS ook oppervlakten binnenwater en buitenwater volgens de methodiek van de statistiek van het Bodemgebruik. Berekende oppervlakten binnenwater en buitenwater verschillen tussen beide publicaties. Daar waar de berekening voor het Gemeentefonds uitgaat van de meest recent gepubliceerde topografische kaarten gebruikt de statistiek van het Bodemgebruik een jaaropname, die integraal van Nederland eens in de drie jaar wordt uitgevoerd, en heeft daarmee een oudere grondslag.
In de toepassing voor het Gemeentefonds worden delen van binnenwater tot buitenwater gerekend en andersom.
Buitenwater
Oppervlakte buitenwater in hectaren volgens de regionale indeling op 1 januari van het peiljaar.

De oppervlakte water volgens de omschrijvingen van het buitenwater in de statistiek van het Bodemgebruik aangevuld met het IJsselmeer, met uitzondering van delen gelegen tussen havenhoofden en strekdammen. Uitgezonderd van buitenwater zijn delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde gelegen tussen havenhoofden en strekdammen.