Bevolkingsontwikkeling; herkomstland en geboorteland (ouders)

Bevolkingsontwikkeling; herkomstland en geboorteland (ouders)

Herkomstland Geboorteland Geboorteland ouders Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Bevolking op 31 december (aantal)
Totaal Personen geboren in Nederland Totaal 2022 15.039.835 167.088 154.212 24.986 43.286 15.034.341
Totaal Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 2.550.837 416 15.900 378.122 136.024 2.776.950
Nederland Personen geboren in Nederland Totaal 2022 13.013.279 121.588 144.042 16.697 28.538 12.978.154
Nederland Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022
Europa (exclusief Nederland) Personen geboren in Nederland Totaal 2022 601.820 14.218 7.811 2.086 5.539 604.926
Europa (exclusief Nederland) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 875.249 397 4.819 236.029 93.987 1.012.528
Indonesië Personen geboren in Nederland Totaal 2022 257.745 488 1.480 548 871 256.452
Indonesië Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 106.128 0 3.629 2.495 1.154 103.829
Marokko Personen geboren in Nederland Totaal 2022 245.993 4.124 117 693 1.057 249.716
Marokko Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 173.449 0 1.198 4.128 1.033 175.318
Nederlandse Cariben Personen geboren in Nederland Totaal 2022 82.142 2.153 70 709 630 84.463
Nederlandse Cariben Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 102.850 4 663 5.531 2.002 105.717
Suriname Personen geboren in Nederland Totaal 2022 183.687 1.775 210 592 730 185.252
Suriname Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 177.945 0 1.901 2.715 868 177.890
Turkije Personen geboren in Nederland Totaal 2022 225.729 3.014 142 1.340 1.356 228.608
Turkije Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 204.953 1 1.262 15.096 3.056 215.721
Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren in Nederland Totaal 2022 131.667 5.343 102 830 1.472 136.358
Afrika (exclusief Marokko) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 210.168 2 680 19.458 5.292 223.624
Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren in Nederland Totaal 2022 97.808 3.541 122 552 1.228 100.598
Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 171.122 11 468 22.649 11.090 182.196
Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren in Nederland Totaal 2022 199.965 10.844 116 939 1.865 209.814
Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Personen geboren buiten Nederland Totaal 2022 528.973 1 1.280 70.021 17.542 580.127
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling van de inwoners in Nederland naar herkomstland, geboorteland en geboorteland van de ouders.

De bevolkingsontwikkeling is opgesplitst in de volgende onderwerpen:
- Bevolking op 1 januari;
- Levend geboren kinderen;
- Overledenen;
- Immigratie;
- Emigratie inclusief administratieve correcties;
- Saldo administratieve correcties;
- Saldo overige correcties;
- Bevolking op 31 december;
- Bevolkingsgroei.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie; 1996-2021. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De onderwerpen ‘Emigratie exclusief administratieve correcties’ en ‘Migratiesaldo exclusief administratieve correcties’ zijn niet meer beschikbaar in de tabel;
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’ respectievelijk ‘Geboorteland ouders’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het derde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.


Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.


Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uitgeschreven uit de gemeentelijke bevolkingsregisters als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het
buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Bevolking op 31 december
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.