Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Totaal Geboren in Nederland 2022/'23* 1.176.560 29.660 1.146.900 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Totaal Geboren buiten Nederland 2022/'23* 100.640 5.770 94.870 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederland Geboren in Nederland 2022/'23* 914.000 20.260 893.740 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederland Geboren buiten Nederland 2022/'23*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2022/'23* 55.340 1.550 53.790 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2022/'23* 33.630 1.760 31.870 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Turkije Geboren in Nederland 2022/'23* 36.980 1.450 35.530 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Turkije Geboren buiten Nederland 2022/'23* 2.630 140 2.490 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Marokko Geboren in Nederland 2022/'23* 51.730 2.170 49.560 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Marokko Geboren buiten Nederland 2022/'23* 1.520 110 1.410 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Suriname Geboren in Nederland 2022/'23* 25.140 1.100 24.040 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Suriname Geboren buiten Nederland 2022/'23* 1.810 110 1.700 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederlandse Cariben Geboren in Nederland 2022/'23* 13.270 680 12.590 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederlandse Cariben Geboren buiten Nederland 2022/'23* 3.980 320 3.660 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Indonesië Geboren in Nederland 2022/'23* 5.450 170 5.280 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Indonesië Geboren buiten Nederland 2022/'23* 530 20 510 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... Geboren in Nederland 2022/'23* 74.660 2.290 72.370 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... Geboren buiten Nederland 2022/'23* 56.540 3.310 53.230 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) en onderwijssoort.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 17 mei 2024:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/’23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2023/’24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Voortijdig schoolverlaters
Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het gaat hierbij dus om de jaarlijkse aanwas. De periode 2016/’17, bijvoorbeeld, beschrijft leerlingen die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en op 1 oktober 2017 het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten. Een leerling beschikt over een startkwalificatie met een havo- of vwo-diploma of met een mbo-2 diploma. Een vmbo-diploma of een mbo-1 diploma volstaat niet als startkwalificatie. Een in Nederland gangbare leeftijdsgrens is 23 jaar bij schoolverlaten. Dat wil zeggen dat personen die bij schoolverlaten 23 jaar of ouder zijn en niet beschikken over een startkwalificatie niet tot de voortijdig schoolverlaters worden gerekend. In deze StatLinetabel is de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd bij de definitie van voortijdig schoolverlaters.
De Europese definitie van voortijdig schoolverlaters gaat uit van het totale volume in plaats van de jaarlijkse aanwas. Bij de Europese doelstelling om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt gekeken naar het totaal aantal niet-onderwijsvolgende personen van 18 tot 25 jaar zonder startkwalificatie.
Niet-voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar onderwijs volgt of dat geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Voortijdig schoolverlaters (percentage)
Percentage leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het totaal aantal leerlingen.