Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 1.303.660 28.420 1.275.230 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Totaal Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 1.219.660 24.520 1.195.150 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Totaal Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 84.000 3.910 80.090 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederland Totaal 2020/'21* 953.380 17.100 936.290 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederland Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 953.380 17.100 936.290 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederland Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Europa (exclusief Nederland) Totaal 2020/'21* 79.490 2.160 77.330 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Europa (exclusief Nederland) Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 53.940 1.250 52.690 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Europa (exclusief Nederland) Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 25.550 910 24.630 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Turkije Totaal 2020/'21* 41.670 1.310 40.360 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Turkije Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 39.790 1.210 38.580 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Turkije Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 1.880 100 1.780 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Marokko Totaal 2020/'21* 54.060 1.810 52.250 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Marokko Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 52.540 1.700 50.840 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Marokko Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 1.530 110 1.410 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Suriname Totaal 2020/'21* 29.430 1.000 28.430 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Suriname Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 27.640 900 26.740 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Suriname Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 1.790 110 1.690 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederlandse Cariben Totaal 2020/'21* 16.920 720 16.200 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederlandse Cariben Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 13.190 490 12.700 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Nederlandse Cariben Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 3.730 230 3.490 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Indonesië Totaal 2020/'21* 6.430 150 6.280 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Indonesië Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 5.900 130 5.770 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Indonesië Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 530 20 510 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Buiten-Europa (excl. 5 grote herkomst... Totaal 2020/'21* 122.280 4.170 118.110 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Buiten-Europa (excl. 5 grote herkomst... Persoon geboren in Nederland 2020/'21* 73.280 1.740 71.530 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal onderwijs Buiten-Europa (excl. 5 grote herkomst... Persoon geboren buiten-Nederland 2020/'21* 49.000 2.430 46.570 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) en onderwijssoort.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 1 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/’22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Voortijdig schoolverlaters
Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het gaat hierbij dus om de jaarlijkse aanwas. De periode 2016/’17, bijvoorbeeld, beschrijft leerlingen die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en op 1 oktober 2017 het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten. Een leerling beschikt over een startkwalificatie met een havo- of vwo-diploma of met een mbo-2 diploma. Een vmbo-diploma of een mbo-1 diploma volstaat niet als startkwalificatie. Een in Nederland gangbare leeftijdsgrens is 23 jaar bij schoolverlaten. Dat wil zeggen dat personen die bij schoolverlaten 23 jaar of ouder zijn en niet beschikken over een startkwalificatie niet tot de voortijdig schoolverlaters worden gerekend. In deze StatLinetabel is de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd bij de definitie van voortijdig schoolverlaters.
De Europese definitie van voortijdig schoolverlaters gaat uit van het totale volume in plaats van de jaarlijkse aanwas. Bij de Europese doelstelling om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt gekeken naar het totaal aantal niet-onderwijsvolgende personen van 18 tot 25 jaar zonder startkwalificatie.
Niet-voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar onderwijs volgt of dat geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Voortijdig schoolverlaters (percentage)
Percentage leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het totaal aantal leerlingen.