Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Energiedragers Perioden Verbrandingswaarden motorbrandstoffen (GJ/1000 kg)
Motorbenzine 2010 42,0
Motorbenzine 2011 42,0
Motorbenzine 2012 41,9
Motorbenzine 2013 42,0
Motorbenzine 2014 42,1
Motorbenzine 2015 42,1
Motorbenzine 2016 42,2
Motorbenzine 2017 42,2
Motorbenzine 2018 42,2
Motorbenzine 2019 42,3
Motorbenzine 2020 41,9
Motorbenzine 2021 41,9
Motorbenzine 2022** 41,8
Fossiel deel motorbenzine 2010 42,8
Fossiel deel motorbenzine 2011 42,9
Fossiel deel motorbenzine 2012 42,7
Fossiel deel motorbenzine 2013 42,8
Fossiel deel motorbenzine 2014 42,9
Fossiel deel motorbenzine 2015 43,0
Fossiel deel motorbenzine 2016 42,9
Fossiel deel motorbenzine 2017 43,0
Fossiel deel motorbenzine 2018 43,1
Fossiel deel motorbenzine 2019 43,3
Fossiel deel motorbenzine 2020 43,3
Fossiel deel motorbenzine 2021 43,3
Fossiel deel motorbenzine 2022** 43,3
Diesel 2010 43,1
Diesel 2011 43,0
Diesel 2012 43,0
Diesel 2013 43,0
Diesel 2014 42,9
Diesel 2015 43,0
Diesel 2016 43,0
Diesel 2017 43,0
Diesel 2018 43,0
Diesel 2019 42,8
Diesel 2020 42,8
Diesel 2021 42,8
Diesel 2022** 42,9
Fossiel deel autodiesel 2010 43,2
Fossiel deel autodiesel 2011 43,2
Fossiel deel autodiesel 2012 43,2
Fossiel deel autodiesel 2013 43,2
Fossiel deel autodiesel 2014 43,2
Fossiel deel autodiesel 2015 43,2
Fossiel deel autodiesel 2016 43,2
Fossiel deel autodiesel 2017 43,2
Fossiel deel autodiesel 2018 43,4
Fossiel deel autodiesel 2019 43,2
Fossiel deel autodiesel 2020 43,2
Fossiel deel autodiesel 2021 43,2
Fossiel deel autodiesel 2022** 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2010 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2011 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2012 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2013 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2014 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2015 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2016 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2017 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2018 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2019 43,2
Gasolie en lichte stookolie 2020 42,6
Gasolie en lichte stookolie 2021 42,8
Gasolie en lichte stookolie 2022** 42,3
Zware stookolie 2010 41,0
Zware stookolie 2011 41,0
Zware stookolie 2012 41,0
Zware stookolie 2013 41,0
Zware stookolie 2014 41,0
Zware stookolie 2015 41,0
Zware stookolie 2016 41,0
Zware stookolie 2017 41,0
Zware stookolie 2018 41,0
Zware stookolie 2019 41,0
Zware stookolie 2020 41,0
Zware stookolie 2021 41,0
Zware stookolie 2022** 41,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland gebruikte brandstoffen. Dit zijn motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw. Daarnaast de brandstoffen die verbruikt worden om elektriciteit op te wekken.
De chemische samenstelling van benzine en diesel is in de loop der jaren sterk gewijzigd. Door het verbod op lood werden vervangende octaanverhogende additieven gebruikt met een andere verbrandingswaarde.

Door de introductie van verplicht bijgemengde biobrandstoffen is de verbrandingswaarde van motorbrandstoffen voor wegverkeer verder gewijzigd.
In motorbenzine en diesel welke in Nederland aan de pomp verkocht worden is een verplichte hoeveelheid biobrandstoffen bijgemengd.
In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit hernieuwbare energie moet bestaan, de zogenaamde bijmengverplichting.Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per november 2023:
Cijfers 2015-2020 zijn gereviseerd. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per februari 2023:
Geen wijzigingen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen
Verbrandingswaarden van de in Nederland gebruikte brandstoffen. Dit zijn motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw. Daarnaast de brandstoffen die verbruikt worden om elektriciteit op te wekken.