Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Producten (ProdCom) Perioden Verkoopwaarde zelfvervaardigd (mln euro) Verkoopwaarde onderaannemer (mln euro) Hoeveelheid zelfvervaardigd (zie eenheid) Hoeveelheid onderaannemer (zie eenheid) Eenheid verkocht product
10 Voedingsmiddelen 2021** 51.992 864 nvt
10 Voedingsmiddelen 2022* 63.471 1.154 nvt
1011 Vlees, verwerkt en verduurzaamd 2021** 4.593 0 nvt
1011 Vlees, verwerkt en verduurzaamd 2022* 5.456 . nvt
10111190 Kalfs- en rundvlees, vers of... 2021** 1.120 0 254 0 mln. kg
10111190 Kalfs- en rundvlees, vers of... 2022* 1.327 0 261 0 mln. kg
1013 Producten van vlees of van vlees... 2021** 2.853 . nvt
1013 Producten van vlees of van vlees... 2022* 3.399 . nvt
10131120 Hammen en schouders van vark... 2021** 149 0 38 0 mln. kg
10131120 Hammen en schouders van vark... 2022* 179 0 41 0 mln. kg
10131460 Worst, worstenbroodjes, frik... 2021** 452 0 76 0 mln. kg
10131460 Worst, worstenbroodjes, frik... 2022*
10131461 Worst van alle soorten, van ... 2021**
10131461 Worst van alle soorten, van ... 2022* 523 0 76 0 mln. kg
10131535 Bereidingen, snacks en conse... 2021** 395 . 95 . mln. kg
10131535 Bereidingen, snacks en conse... 2022* 552 0 116 0 mln. kg
10311130 Aardappelen, bereid of verdu... 2021** 1.557 0 1.953 0 mln. kg
10311130 Aardappelen, bereid of verdu... 2022* 1.722 0 1.742 0 mln. kg
1041 Oliën en vetten 2021** 3.286 . nvt
1041 Oliën en vetten 2022* 3.395 . nvt
10415700 Geraffineerde palmolie en vl... 2021** 1.010 . 1.003 . mln. kg
10415700 Geraffineerde palmolie en vl... 2022* 776 . 549 . mln. kg
10416050 Plantaardige en microbiële v... 2021** 272 0 224 0 mln. kg
10416050 Plantaardige en microbiële v... 2022* 339 0 191 0 mln. kg
1051 Kaas en andere zuivelproducten 2021** 10.136 86 nvt
1051 Kaas en andere zuivelproducten 2022* 14.001 100 nvt
10711100 Brood en broodjes, inclusief... 2021** 1.413 0 945 0 mln. kg
10711100 Brood en broodjes, inclusief... 2022* 1.550 0 987 0 mln. kg
1082 Cacao, chocolade en suikerwerk 2021** 2.805 103 nvt
1082 Cacao, chocolade en suikerwerk 2022* 2.992 127 nvt
10911035 Rundervoer, geen premelanges 2021** 2.209 . 4.869 31 mln. kg
10911035 Rundervoer, geen premelanges 2022* 2.491 . 4.836 . mln. kg
11 Dranken 2021** 4.568 . nvt
11 Dranken 2022* 5.460 . nvt
11051000 Bier van mout (exclusief alc... 2021** 2.252 . 2.482 . mln. liter
11051000 Bier van mout (exclusief alc... 2022* 2.791 . 2.581 . mln. liter
1393 Tapijten 2021** 1.031 0 nvt
1393 Tapijten 2022* 1.040 . nvt
13931300 Tapijten (kunstgras daaronde... 2021** 914 0 181 0 mln. m2
13931300 Tapijten (kunstgras daaronde... 2022* 905 . 143 . mln. m2
1721 Gegolfd papier en golfkarton en... 2021** 1.910 . nvt
1721 Gegolfd papier en golfkarton en... 2022* 2.477 . nvt
17211300 Dozen van gegolfd papier of... 2021** 960 0 650 0 mln. kg
17211300 Dozen van gegolfd papier of... 2022* 1.238 . 726 . mln. kg
20 Chemische producten 2021** 39.690 2.029 nvt
20 Chemische producten 2022* 48.289 4.308 nvt
2014 Andere organische chemische basi... 2021** 16.432 . nvt
2014 Andere organische chemische basi... 2022* 19.151 . nvt
20141250 Styreen 2021** 3.021 0 2.509 0 mln. kg
20141250 Styreen 2022* 3.082 0 1.932 0 mln. kg
20146375 Methyloxiraan (propyleenoxide) 2021** 1.084 0 827 0 mln. kg
20146375 Methyloxiraan (propyleenoxide) 2022* 1.268 0 740 0 mln. kg
2016 Kunststoffen in primaire vormen 2021** 9.544 819 nvt
2016 Kunststoffen in primaire vormen 2022* 10.539 2.154 nvt
20164040 Polycarbonaten, in primaire... 2021** 1.029 0 371 0 mln. kg
20164040 Polycarbonaten, in primaire... 2022* 1.278 0 362 0 mln. kg
20165130 Polypropyleen, in primaire v... 2021** 996 . 612 . mln. kg
20165130 Polypropyleen, in primaire v... 2022* 1.037 . 570 . mln. kg
20165390 Acrylpolymeren, in primaire... 2021** 526 . 235 . mln. kg
20165390 Acrylpolymeren, in primaire... 2022* 592 . 252 . mln. kg
21 Farmaceutische basisproducten en f... 2021** 4.801 . nvt
21 Farmaceutische basisproducten en f... 2022* 5.111 . nvt
212 Farmaceutische bereidingen 2021** 4.038 282 nvt
212 Farmaceutische bereidingen 2022* 3.940 789 nvt
21201180 Geneesmiddelen met andere an... 2021** 141 0 nvt
21201180 Geneesmiddelen met andere an... 2022* 141 0 nvt
21201380 Geneesmiddelen, niet op basi... 2021** 1.205 . nvt
21201380 Geneesmiddelen, niet op basi... 2022*
21201381 Andere geneesmiddelen bestaa... 2021**
21201381 Andere geneesmiddelen bestaa... 2022* 983 . nvt
25112355 Waterkeringen, sluisdeuren,... 2021** 925 . 527 . mln. kg
25112355 Waterkeringen, sluisdeuren,... 2022* 966 . 1.197 . mln. kg
3012 Plezier- en sportvaartuigen 2021** 2.278 0 nvt
3012 Plezier- en sportvaartuigen 2022* 2.142 . nvt
3101 Kantoor- en winkelmeubelen 2021** 471 . nvt
3101 Kantoor- en winkelmeubelen 2022* 482 . nvt
325 Medische en tandheelkundige instr... 2021** 879 . nvt
325 Medische en tandheelkundige instr... 2022* 1.007 . nvt
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli 2024 verschijnen de nader voorlopige cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Het totaal van aan derden gefactureerde bedragen voor goederen die zijn vervaardigd in Nederland door bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.
De verkoopwaarde is exclusief BTW, kortingen, vracht- en verzekeringskosten, accijnzen en verbruiksbelasting. Er vindt geen correctie plaats voor inflatie.
zelfvervaardigd
Het producerende bedrijf heeft de goederen voor eigen rekening vervaardigd. Grondstoffen of onderdelen voor assemblage zijn geheel voor eigen rekening ingekocht.
onderaannemer
Het producerende bedrijf heeft de goederen vervaardigd als onderaannemer. Grondstoffen of onderdelen zijn (deels) aangeleverd door een derde partij. Het producerende bedrijf heeft niet het (volledige) eigendom over het eindproduct.
Hoeveelheid
De totale hoeveelheid van verkochte goederen die zijn vervaardigd in Nederland door bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.
De eenheid is afhankelijk van het product.
zelfvervaardigd
Het producerende bedrijf heeft de goederen voor eigen rekening vervaardigd. Grondstoffen of onderdelen voor assemblage zijn geheel voor eigen rekening ingekocht.
onderaannemer
Het producerende bedrijf heeft de goederen vervaardigd als onderaannemer. Grondstoffen of onderdelen zijn (deels) aangeleverd door een derde partij. Het producerende bedrijf heeft niet het (volledige) eigendom over het eindproduct.
Eenheid verkocht product
De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.