Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) Totaal Totaal Totaal 2020/'21* 157.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 01 Onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 3.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2020/'21* 9.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2020/'21* 360
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2020/'21* 26.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2020/'21* 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 06 Informatica Totaal Totaal 2020/'21* 4.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2020/'21* 29.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2020/'21* 5.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2020/'21* 37.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2020/'21* 40.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal Totaal Totaal Totaal 2020/'21* 97.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 3.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2020/'21* 9.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2020/'21* 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2020/'21* 19.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2020/'21* 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2020/'21* 3.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2020/'21* 10.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2020/'21* 3.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2020/'21* 19.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2020/'21* 26.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal Totaal Totaal Totaal 2020/'21* 44.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 390
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2020/'21* 130
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2020/'21* 3.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2020/'21* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2020/'21* 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2020/'21* 15.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2020/'21* 1.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2020/'21* 15.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2020/'21* 8.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei Totaal Totaal Totaal 2020/'21* 14.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 01 Onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2020/'21* 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2020/'21* 3.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2020/'21* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 06 Informatica Totaal Totaal 2020/'21* 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2020/'21* 2.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2020/'21* 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2020/'21* 1.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2020/'21* 5.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2020/'21* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, herkomstland en geboorteland (ouders).

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2015/'16 tot en met 2019/'20 zijn definitief en over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).