Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) Totaal Totaal Totaal 2021/'22* 152.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 01 Onderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 4.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2021/'22* 9.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2021/'22* 370
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2021/'22* 25.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2021/'22* 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 06 Informatica Totaal Totaal 2021/'22* 3.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2021/'22* 28.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2021/'22* 5.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2021/'22* 37.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2021/'22* 37.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal Totaal Totaal Totaal 2021/'22* 94.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 3.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2021/'22* 8.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2021/'22* 370
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2021/'22* 18.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2021/'22* 590
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2021/'22* 3.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2021/'22* 10.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2021/'22* 3.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2021/'22* 20.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2021/'22* 25.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal Totaal Totaal Totaal 2021/'22* 43.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 610
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2021/'22* 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2021/'22* 3.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2021/'22* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2021/'22* 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2021/'22* 15.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2021/'22* 1.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2021/'22* 15.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2021/'22* 7.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei Totaal Totaal Totaal 2021/'22* 13.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 01 Onderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2021/'22* 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2021/'22* 3.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2021/'22* 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 06 Informatica Totaal Totaal 2021/'22* 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2021/'22* 2.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2021/'22* 530
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2021/'22* 1.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2021/'22* 4.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2021/'22* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, herkomstland en geboorteland (ouders).

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2015/'16 tot en met 2020/'21 zijn definitief en over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 april 2023:
Bij de definitieve cijfers over 2020/’21 waren enkele gediplomeerden met onbekende herkomst niet meegenomen in de cijfers. Vanwege afronding kan dit in enkele gevallen net een verschil van 10 opleveren. De cijfers zijn hiervoor aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2024 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).