Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 150.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 4.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 7.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 23.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 500
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 4.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 28.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 5.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 38.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 36.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Totaal mbo (incl extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 89.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 3.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 7.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 16.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 4.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 9.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 3.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 19.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 23.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 47.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 660
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 3.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 16.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 1.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 16.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 8.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei Totaal Totaal Totaal 2022/'23* 13.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 01 Onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal Totaal 2022/'23* 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal Totaal 2022/'23* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal Totaal 2022/'23* 3.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal Totaal 2022/'23* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 06 Informatica Totaal Totaal 2022/'23* 250
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal Totaal 2022/'23* 2.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal Totaal 2022/'23* 500
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal Totaal 2022/'23* 1.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei 10 Dienstverlening Totaal Totaal 2022/'23* 5.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal mbo Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal Totaal 2022/'23* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, herkomstland en geboorteland (ouders).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2015/'16 tot en met 2021/'22 zijn definitief en over het studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2021/’22 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/'24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).