Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Kenmerken huishoudens Regio's Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens relatief (%) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Venlo 2021* 47,7 100 9,1 190,3 67,0
Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 18,2 38 1,9 106,7 13,1
Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 29,5 62 7,1 241,9 112,3
Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 3,4 7 0,3 85,8 7,9
Type: Paar, totaal Venlo 2021* 25,2 53 6,6 262,2 130,3
Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 11,0 23 2,5 230,4 109,0
Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 14,3 30 4,1 286,6 155,0
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,9 2 0,2 259,2 64,2
Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 1,5 3 0,0 5,5 0,0
Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 13,7 29 1,1 77,5 24,4
Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 17,9 38 4,1 229,8 103,7
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 14,7 31 3,9 265,5 152,0
Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 24,7 52 3,0 122,8 62,7
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 3,2 7 2,0 644,3 205,8
Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 19,8 41 4,0 202,2 51,8
Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 16,7 35 4,0 238,0 120,5
Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,4 1 0,0 121,3 28,1
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 1,9 4 0,1 68,3 4,4
Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 14,4 30 3,8 263,7 154,3
Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 3,0 6 0,0 8,6 0,7
Bron: Studiefinanciering Venlo 2021* 0,1 0 . . -1,5
Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 27,8 58 8,7 314,1 182,5
Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 19,9 42 0,4 17,9 2,4
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 10,2 21 0,0 3,5 1,6
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 9,7 20 0,3 33,2 4,3
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Venlo 2021* 10,2 21 0,5 53,4 1,7
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Venlo 2021* 11,6 24 1,2 102,3 22,1
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Venlo 2021* 10,6 22 1,8 168,7 101,1
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Venlo 2021* 9,1 19 2,0 219,6 143,6
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Venlo 2021* 6,1 13 3,5 577,0 252,5
Vermogen: 1e 20%-groep Venlo 2021* 9,9 21 -0,2 -15,9 -0,6
Vermogen: 2e 20%-groep Venlo 2021* 10,2 21 0,1 12,3 9,3
Vermogen: 3e 20%-groep Venlo 2021* 11,5 24 1,0 88,8 85,8
Vermogen: 4e 20%-groep Venlo 2021* 9,8 21 2,3 236,8 230,1
Vermogen: 5e 20%-groep Venlo 2021* 6,3 13 5,8 910,5 517,1
Vermogen: tot -5 000 euro Venlo 2021* 3,1 6 -0,2 -50,6 -19,4
Vermogen: -5 000 tot 0 euro Venlo 2021* 2,7 6 0,0 -1,7 -1,2
Vermogen: 0 tot 1 000 euro Venlo 2021* 2,9 6 0,0 0,4 0,4
Vermogen: 1 000 tot 5 000 euro Venlo 2021* 4,3 9 0,0 2,6 2,3
Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro Venlo 2021* 2,2 5 0,0 7,2 7,1
Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro Venlo 2021* 2,4 5 0,0 14,6 14,5
Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro Venlo 2021* 4,3 9 0,1 33,4 32,3
Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro Venlo 2021* 5,2 11 0,4 74,2 73,8
Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro Venlo 2021* 7,4 16 1,1 147,1 145,2
Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro Venlo 2021* 9,7 20 3,0 309,2 292,8
Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro Venlo 2021* 2,3 5 1,6 666,7 631,3
Vermogen: 1 miljoen euro of meer Venlo 2021* 1,0 2 3,0 2.925,1 1.641,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2022.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2021.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Vermogen huishoudens; regio (indeling 2023)'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens relatief
Het percentage huishoudens met het geselecteerde kenmerk. De percentages tellen op tot 100% per regio.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getalen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.