Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Kenmerken huishoudens Regio's Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens relatief (%) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Nederland 2021* 7.948,7 100 2.072,4 260,7 87,3
Particuliere huishoudens Amsterdam 2021* 461,2 100 120,2 260,6 11,8
Particuliere huishoudens Bergeijk 2021* 7,9 100 3,5 435,7 272,5
Particuliere huishoudens Heerlen 2021* 45,0 100 4,8 107,4 20,7
Particuliere huishoudens Kerkrade 2021* 22,7 100 2,4 104,6 32,9
Particuliere huishoudens Roosendaal 2021* 35,2 100 7,4 209,3 85,8
Particuliere huishoudens Rotterdam 2021* 322,1 100 47,9 148,8 10,4
Particuliere huishoudens Rozendaal 2021* 0,7 100 0,6 887,2 408,6
Particuliere huishoudens Utrecht (gemeente) 2021* 178,1 100 36,7 206,1 26,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2022.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2021.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Vermogen huishoudens; regio (indeling 2023)'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens relatief
Het percentage huishoudens met het geselecteerde kenmerk. De percentages tellen op tot 100% per regio.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getalen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.