Vavo-studenten; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Vavo-studenten; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Perioden Vavo-studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal vavo 2023/'24* 16.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vmbo-t 2023/'24* 2.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo havo 2023/'24* 9.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vwo 2023/'24* 4.660
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Totaal vavo 2023/'24* 15.530
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vmbo-t 2023/'24* 2.340
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo havo 2023/'24* 8.770
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vwo 2023/'24* 4.420
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Totaal vavo 2023/'24* 670
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vmbo-t 2023/'24* 120
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo havo 2023/'24* 310
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vwo 2023/'24* 240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de studenten aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vavo-studenten
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.