Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Perioden Gediplomeerden vavo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal vavo 2021/'22* 5.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vmbo-t 2021/'22* 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo havo 2021/'22* 3.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vwo 2021/'22* 1.560
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Totaal vavo 2021/'22* 5.100
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vmbo-t 2021/'22* 600
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo havo 2021/'22* 2.970
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vwo 2021/'22* 1.530
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Totaal vavo 2021/'22* 150
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vmbo-t 2021/'22* 30
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo havo 2021/'22* 80
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vwo 2021/'22* 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over gediplomeerden aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 maart 2023:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.