Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Perioden Gediplomeerden vavo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal vavo 2020/'21* 3.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vmbo-t 2020/'21* 650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo havo 2020/'21* 2.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vwo 2020/'21* 800
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Totaal vavo 2020/'21* 3.460
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vmbo-t 2020/'21* 610
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo havo 2020/'21* 2.080
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vwo 2020/'21* 770
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Totaal vavo 2020/'21* 130
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vmbo-t 2020/'21* 40
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo havo 2020/'21* 70
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vwo 2020/'21* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over gediplomeerden aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.