Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Perioden Gediplomeerden vavo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal vavo 2022/'23* 5.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vmbo-t 2022/'23* 570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo havo 2022/'23* 2.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vavo vwo 2022/'23* 1.620
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Totaal vavo 2022/'23* 5.070
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vmbo-t 2022/'23* 550
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo havo 2022/'23* 2.930
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 23 jaar Vavo vwo 2022/'23* 1.600
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Totaal vavo 2022/'23* 100
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vmbo-t 2022/'23* 30
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo havo 2022/'23* 50
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar of ouder Vavo vwo 2022/'23* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over gediplomeerden aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/'24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.