Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Periode-levensverwachting (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2022 81,71
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2030 83,79
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2040 85,36
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2050 86,80
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2060 88,10
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2070 89,27
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2022 62,63
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2030 64,58
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2040 66,07
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2050 67,45
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2060 68,71
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2070 69,85
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2022 43,05
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2030 44,93
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2040 46,36
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2050 47,70
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2060 48,91
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2070 50,02
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2022 24,44
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2030 26,08
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2040 27,35
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2050 28,54
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2060 29,64
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2070 30,64
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2022 9,08
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2030 9,97
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2040 10,66
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2050 11,35
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2060 12,02
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2070 12,66
Mannen 0 jaar 2022 80,19
Mannen 0 jaar 2030 82,18
Mannen 0 jaar 2040 83,68
Mannen 0 jaar 2050 85,07
Mannen 0 jaar 2060 86,36
Mannen 0 jaar 2070 87,55
Mannen 20 jaar 2022 61,14
Mannen 20 jaar 2030 63,01
Mannen 20 jaar 2040 64,41
Mannen 20 jaar 2050 65,74
Mannen 20 jaar 2060 66,98
Mannen 20 jaar 2070 68,13
Mannen 40 jaar 2022 41,66
Mannen 40 jaar 2030 43,43
Mannen 40 jaar 2040 44,78
Mannen 40 jaar 2050 46,05
Mannen 40 jaar 2060 47,24
Mannen 40 jaar 2070 48,35
Mannen 60 jaar 2022 23,18
Mannen 60 jaar 2030 24,74
Mannen 60 jaar 2040 25,93
Mannen 60 jaar 2050 27,07
Mannen 60 jaar 2060 28,13
Mannen 60 jaar 2070 29,14
Mannen 80 jaar 2022 8,33
Mannen 80 jaar 2030 9,22
Mannen 80 jaar 2040 9,87
Mannen 80 jaar 2050 10,52
Mannen 80 jaar 2060 11,15
Mannen 80 jaar 2070 11,76
Vrouwen 0 jaar 2022 83,20
Vrouwen 0 jaar 2030 85,39
Vrouwen 0 jaar 2040 87,04
Vrouwen 0 jaar 2050 88,51
Vrouwen 0 jaar 2060 89,82
Vrouwen 0 jaar 2070 90,98
Vrouwen 20 jaar 2022 64,09
Vrouwen 20 jaar 2030 66,16
Vrouwen 20 jaar 2040 67,73
Vrouwen 20 jaar 2050 69,15
Vrouwen 20 jaar 2060 70,42
Vrouwen 20 jaar 2070 71,55
Vrouwen 40 jaar 2022 44,40
Vrouwen 40 jaar 2030 46,41
Vrouwen 40 jaar 2040 47,95
Vrouwen 40 jaar 2050 49,33
Vrouwen 40 jaar 2060 50,56
Vrouwen 40 jaar 2070 51,67
Vrouwen 60 jaar 2022 25,63
Vrouwen 60 jaar 2030 27,38
Vrouwen 60 jaar 2040 28,74
Vrouwen 60 jaar 2050 29,97
Vrouwen 60 jaar 2060 31,09
Vrouwen 60 jaar 2070 32,10
Vrouwen 80 jaar 2022 9,67
Vrouwen 80 jaar 2030 10,62
Vrouwen 80 jaar 2040 11,36
Vrouwen 80 jaar 2050 12,08
Vrouwen 80 jaar 2060 12,78
Vrouwen 80 jaar 2070 13,45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar van 2022 tot en met 2070.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de periode-levensverwachting.

Toelichting onderwerpen

Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.