Leven lang ontwikkelen; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Leven lang ontwikkelen; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Geslacht Leeftijd leven lang ontwikkelen Bedrijfskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal personen 2023 9.737
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal B-F Nijverheid en energie 2023 1.345
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2023 2.375
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal G-N Commerciële dienstverlening 2023 4.491
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2023 1.297
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal O-Q Overheid en zorg 2023 3.085
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 3.526
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 441
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 180
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal B Delfstoffenwinning 2023 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal C Industrie 2023 809
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal D Energievoorziening 2023 48
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 42
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal F Bouwnijverheid 2023 431
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal G Handel 2023 1.459
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal H Vervoer en opslag 2023 451
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal I Horeca 2023 465
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal J Informatie en communicatie 2023 436
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal K Financiële dienstverlening 2023 304
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 78
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2023 833
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 463
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 693
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal P Onderwijs 2023 731
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 1.661
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2023 237
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal S Overige dienstverlening 2023 193
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal T Huishoudens 2023 10
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal U Extraterritoriale organisaties 2023 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal SBI-code onbekend 2023 194
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 tot 10 werkzame personen 2023 2.228
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 10 tot 50 werkzame personen 2023 2.208
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 50 tot 250 werkzame personen 2023 1.709
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 250 of meer werkzame personen 2023 3.210
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Werkzame personen: onbekend 2023 382
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen Totaal personen 2023 3.514
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen B-F Nijverheid en energie 2023 310
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen G-I Handel, vervoer en horeca 2023 979
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen G-N Commerciële dienstverlening 2023 1.682
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen M-N Zakelijke dienstverlening 2023 420
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen O-Q Overheid en zorg 2023 1.227
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 1.381
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 153
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 50
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen B Delfstoffenwinning 2023 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen C Industrie 2023 185
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen D Energievoorziening 2023 16
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen F Bouwnijverheid 2023 92
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen G Handel 2023 594
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen H Vervoer en opslag 2023 117
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen I Horeca 2023 268
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen J Informatie en communicatie 2023 144
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen K Financiële dienstverlening 2023 113
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 26
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen M Specialistische zakelijke diensten 2023 271
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 148
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 252
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen P Onderwijs 2023 316
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 659
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen R Cultuur, sport en recreatie 2023 90
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen S Overige dienstverlening 2023 61
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen T Huishoudens 2023 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen U Extraterritoriale organisaties 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen SBI-code onbekend 2023 90
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen 1 tot 10 werkzame personen 2023 655
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen 10 tot 50 werkzame personen 2023 872
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen 50 tot 250 werkzame personen 2023 651
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen 250 of meer werkzame personen 2023 1.158
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang ontwikkelen Werkzame personen: onbekend 2023 159
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs Totaal personen 2023 1.878
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs B-F Nijverheid en energie 2023 116
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs G-I Handel, vervoer en horeca 2023 740
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs G-N Commerciële dienstverlening 2023 1.018
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs M-N Zakelijke dienstverlening 2023 191
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs O-Q Overheid en zorg 2023 565
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 649
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 84
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 28
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs B Delfstoffenwinning 2023 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs C Industrie 2023 71
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs D Energievoorziening 2023 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs F Bouwnijverheid 2023 35
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs G Handel 2023 444
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs H Vervoer en opslag 2023 54
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs I Horeca 2023 242
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs J Informatie en communicatie 2023 51
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs K Financiële dienstverlening 2023 28
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs M Specialistische zakelijke diensten 2023 105
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 86
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 76
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs P Onderwijs 2023 168
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 321
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs R Cultuur, sport en recreatie 2023 60
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs S Overige dienstverlening 2023 22
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs T Huishoudens 2023 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs U Extraterritoriale organisaties 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Volgt formeel onderwijs SBI-code onbekend 2023 68
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de deelname aan een leven lang ontwikkelen van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.
Het komt voor dat personen tegelijkertijd een formele als een niet-formele opleiding volgen. Deze personen worden in deze tabel gerekend tot degenen die een formele opleiding volgen. Hierdoor is het aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt in deze tabel wat lager dan het daadwerkelijke aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 1 juni 2023:
Geen, dit is een nieuw tabel.
Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode. In deze tabel zien we vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren.
Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden.
Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ieder jaar in februari
Deze tabel is de opvolger van de tabel Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken, 2003-2021. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.