Leven lang ontwikkelen; bevolking (15 tot 75 jaar)

Leven lang ontwikkelen; bevolking (15 tot 75 jaar)

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidspositie Leven lang ontwikkelen Perioden Bevolking 15 tot 75 jaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2023 13.326
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang ontwikkelen 2023 4.311
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang ontwikkelen 2023 9.014
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2023 9.219
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang ontwikkelen 2023 2.434
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang ontwikkelen 2023 6.785
Mannen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2023 6.662
Mannen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang ontwikkelen 2023 2.097
Mannen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang ontwikkelen 2023 4.565
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2023 4.611
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang ontwikkelen 2023 1.157
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang ontwikkelen 2023 3.454
Vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2023 6.663
Vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang ontwikkelen 2023 2.214
Vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang ontwikkelen 2023 4.449
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2023 4.608
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang ontwikkelen 2023 1.277
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang ontwikkelen 2023 3.330
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de deelname aan een leven lang ontwikkelen van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en arbeidsmarktpositie (werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking).
Het komt voor dat personen tegelijkertijd een formele als een niet-formele opleiding volgen. Deze personen worden in deze tabel gerekend tot degenen die een formele opleiding volgen. Hierdoor is het aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt in deze tabel wat lager dan het daadwerkelijke aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 1 juni 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode. In deze tabel zien we vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren.
Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden.
Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ieder jaar in februari
Deze tabel is de opvolger van de tabel Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar), 2003-2021. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 75 jaar
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).