Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, herkomst

Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, herkomst

Geslacht Geboorteland (ouders) Voortijdig schoolverlater Perioden Jongeren 18 tot 25 jaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2013 1.448
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2014 1.447
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2015 1.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2016 1.447
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2017 1.464
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 1.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 1.499
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 1.519
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 1.531
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2013 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2014 125
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2015 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2016 112
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2017 102
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2018 111
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2019 111
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2020 106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voortijdig schoolverlaters 2021 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2013 1.273
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2014 1.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2015 1.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2016 1.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2017 1.357
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2018 1.361
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2019 1.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2020 1.407
Totaal mannen en vrouwen Totaal Geen voortijdig schoolverlaters 2021 1.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2013 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2014 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2015 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2016 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2017 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2018 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2019 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2020 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend 2021 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale groep jongeren van 18 tot 25 jaar die het onderwijs voortijdig hebben verlaten. Hierbij gaat het om de Europese 2020 indicator “Early leaving from education and training”. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en herkomstgeboorteland (ouders).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in februari.
Deze tabel is de opvolger van de tabel Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, migratieachtgr., 2003-2020. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jongeren 18 tot 25 jaar