Rijksmonumenten; regio (indeling 2022)

Rijksmonumenten; regio (indeling 2022)

Soort Rijksmonument Regio's Perioden Rijksmonumenten (aantal)
Rijksmonumenten totaal Venlo 2021 212
Archeologie Venlo 2021 9
Bestuurs-, rechts- en overheidsgebouwen Venlo 2021 4
Boerderijen, molens en bedrijven Venlo 2021 20
Cultuur, gezondheid en wetenschap Venlo 2021 5
Handels-, opslag- en transportgebouwen Venlo 2021 2
Kastelen, landhuizen en parken Venlo 2021 13
Niet bekend/geen Rijksmonument Venlo 2021 0
Religieuze gebouwen Venlo 2021 80
Sport, recreatie, vereniging en horeca Venlo 2021 2
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Venlo 2021 8
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Venlo 2021 21
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Venlo 2021 2
Weg- en waterbouwkundige werken Venlo 2021 7
Woningen en woningbouwcomplexen Venlo 2021 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal rijksmonumenten van nationale betekenis in Nederland op 31 december van het betreffende jaar voor de jaren 1965-2021. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze tabel opgenomen. De cijfers in deze tabel zijn samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022. De cijfers zijn niet alleen onderverdeeld naar soort monument, maar ook naar landsdeel, provincie, gemeente en COROP-gebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1965.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
Dit is een nieuwe tabel. In het StatLine archief zijn tabellen te vinden met de Rijksmonumenten volgens de regionale indelingen van de jaren 2015-2020. In de oudere tabellen is gebruik gemaakt van een indeling naar het soort monument in 11 categorieën, daarin zijn archeologische monumenten niet opgenomen. In deze nieuwe tabel is gebruik gemaakt van een nieuwe indeling naar soort monument in 14 hoofdcategorieën, waaronder nu ook archeologische rijksmonumenten. Van de 14 hoofdcategorieën zijn er actueel 13 in gebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers met de eindstand van 31 december 2022 komen in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar in een nieuwe tabel met de gemeentelijke indeling 2023. Ook de cijfers van eerdere jaren in de tijdreeks 1965-2021 worden dan gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

Toelichting onderwerpen

Rijksmonumenten
Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van algemeen (nationaal) belang zijn, bijvoorbeeld door hun schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Zij zijn door het Rijk aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet.