Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per betaald uur (euro) Arbeidskosten Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur van de arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Direct loon (%) Structuur van de arbeidskosten Bijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskosten Loon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskosten Loon in natura (%) Structuur van de arbeidskosten Premie WIA (%) Structuur van de arbeidskosten Premie ZVW (%) Structuur van de arbeidskosten Premie WW (%) Structuur van de arbeidskosten Pensioenpremies (%) Structuur van de arbeidskosten Overige premies (%) Structuur van de arbeidskosten Loon bij ziekte (%) Structuur van de arbeidskosten Ontslagvergoedingen (%) Structuur van de arbeidskosten Opleidingskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Overige uitgaven (%) Structuur van de arbeidskosten Subsidies (%)
A-U Alle economische activiteiten 401,4 63,1 38,11 31,04 1.657 100,0 56,9 11,7 8,6 1,1 4,8 4,2 2,0 7,0 0,4 3,5 0,2 1,1 2,3 -3,7
A-F Landbouw en nijverheid 74,3 64,9 38,03 31,08 1.707 100,0 58,6 10,2 8,6 1,2 4,9 4,3 2,1 7,2 0,4 3,8 0,1 0,8 1,5 -3,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 3,5 44,0 23,05 19,76 1.907 100,0 60,1 7,2 12,0 1,1 5,1 4,5 2,7 6,0 0,3 2,5 0,0 0,6 1,9 -4,2
B Delfstoffenwinning 0,9 117,0 66,26 54,68 1.766 100,0 53,0 16,7 5,0 0,6 3,3 2,7 1,4 12,8 0,0 3,2 0,1 0,9 1,7 -1,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50,7 67,0 39,69 32,47 1.689 100,0 58,2 11,8 8,3 1,0 4,9 4,3 2,0 7,3 0,1 4,0 0,1 0,8 1,5 -4,3
B-F Nijverheid en energie 70,7 66,5 39,31 32,00 1.692 100,0 58,5 10,4 8,4 1,2 4,8 4,3 2,0 7,2 0,4 3,9 0,1 0,8 1,5 -3,5
C Industrie 45,2 65,6 39,11 31,87 1.678 100,0 58,5 11,7 8,5 1,0 4,9 4,3 2,1 7,1 0,1 4,1 0,1 0,8 1,5 -4,7
D Energievoorziening 2,3 90,2 50,95 43,38 1.770 100,0 56,6 13,6 5,7 1,1 4,2 4,0 0,8 7,9 0,0 3,0 0,5 1,4 1,5 -0,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2,2 66,8 36,18 31,07 1.848 100,0 55,2 10,1 8,9 0,9 5,2 4,5 1,5 7,8 0,1 4,2 0,4 0,9 1,5 -1,4
F Bouwnijverheid 20,0 65,1 38,39 30,87 1.697 100,0 59,3 6,8 8,7 1,9 4,8 4,3 2,1 7,0 1,0 3,5 0,0 0,8 1,4 -1,6
G-I Handel, vervoer en horeca 76,1 50,7 30,80 24,43 1.645 100,0 58,2 10,8 10,7 1,5 5,2 4,5 2,6 6,0 0,1 3,4 0,1 0,9 2,5 -6,5
G-N Commerciële dienstverlening 191,2 59,9 35,21 28,88 1.702 100,0 58,5 11,3 9,0 1,5 4,7 4,0 2,4 6,7 0,1 2,9 0,1 1,0 2,3 -4,6
G Handel 51,0 52,8 31,50 25,72 1.675 100,0 56,0 11,3 10,3 1,7 4,9 4,3 2,4 5,7 0,1 3,2 0,0 1,0 2,6 -3,6
H Vervoer en opslag 18,7 58,4 33,60 26,79 1.737 100,0 61,2 10,5 9,8 1,0 5,4 4,7 2,4 7,9 0,1 4,1 0,1 1,0 1,9 -10,3
I Horeca 6,3 29,6 21,62 14,69 1.368 100,0 67,3 7,8 16,6 1,3 6,8 5,8 4,0 3,1 0,0 3,0 0,0 0,6 3,0 -19,4
J Informatie en communicatie 20,9 80,4 45,62 38,58 1.762 100,0 59,4 13,6 7,2 2,0 4,3 3,7 2,1 5,2 0,0 2,3 0,0 0,8 2,1 -2,8
K Financiële dienstverlening 23,8 100,4 57,47 48,86 1.746 100,0 56,6 11,9 6,0 1,4 2,9 2,6 1,3 11,8 0,0 2,0 0,1 1,3 3,0 -0,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 4,1 73,0 43,67 36,65 1.673 100,0 57,5 10,0 7,9 1,6 4,3 3,7 2,0 9,3 0,0 2,4 0,0 1,4 2,0 -2,1
M-N Zakelijke dienstverlening 66,3 58,4 33,26 28,02 1.757 100,0 59,4 11,2 8,7 1,4 5,0 4,1 2,9 5,9 0,2 2,9 0,1 0,9 1,9 -4,6
M Specialistische zakelijke diensten 36,1 80,3 46,01 38,75 1.746 100,0 59,4 12,4 7,5 1,7 3,9 3,4 1,8 8,3 0,0 2,4 0,0 1,1 2,0 -3,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 30,3 44,1 25,00 21,07 1.764 100,0 59,3 9,8 10,0 1,1 6,5 4,9 4,1 3,1 0,3 3,5 0,1 0,8 1,8 -5,4
O-Q Overheid en zorg 126,4 68,4 43,91 35,39 1.558 100,0 53,1 13,1 8,0 0,4 4,8 4,3 1,3 7,5 0,9 4,2 0,4 1,4 2,7 -2,2
O-U Niet-commerciële dienstverlening 135,9 67,2 43,15 34,67 1.558 100,0 53,6 12,9 8,1 0,4 4,9 4,3 1,4 7,3 0,9 4,2 0,4 1,4 2,7 -2,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 37,7 79,3 48,19 40,43 1.647 100,0 52,7 11,8 6,1 0,3 4,6 3,8 0,5 9,0 3,0 3,7 0,6 1,3 2,7 -0,2
P Onderwijs 29,2 73,0 47,15 37,62 1.548 100,0 52,3 11,9 8,2 0,4 5,1 4,5 0,6 9,6 0,0 3,6 0,7 1,1 2,6 -0,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 59,4 61,2 40,28 31,93 1.518 100,0 53,7 14,5 9,1 0,5 4,9 4,6 2,2 5,5 0,0 4,9 0,1 1,7 2,6 -4,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 9,5 54,6 35,05 27,28 1.557 100,0 60,7 9,9 9,8 1,0 5,3 4,6 2,6 5,8 0,0 3,3 0,0 1,1 2,7 -6,8
R Cultuur, sport en recreatie 4,1 51,3 35,38 25,62 1.451 100,0 64,1 9,9 10,2 1,0 5,5 4,6 2,8 5,9 0,0 3,1 0,0 1,2 2,9 -11,2
S Overige dienstverlening 5,4 57,4 34,80 28,70 1.649 100,0 58,1 9,8 9,5 0,9 5,2 4,5 2,5 5,7 0,0 3,4 0,0 1,0 2,6 -3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in 2020 in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens zijn beschikbaar over: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
In de vorige versie waren de subsidies van 10% of groter zonder decimaal gepubliceerd bij bedrijfstakken H, I en R, dit is nu aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2024 verschijnen in 2026.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is. Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Structuur van de arbeidskosten
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Direct loon
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare vakantiebonnen, de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut en de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Bijzondere beloningen
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen. Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen begrepen. Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: ontslagvergoedingen
Loon voor niet-gewerkte tijd
Loon dat voor verlofuren, uren van feestdagen, partnerverlof bij bevalling en kort verzuim wordt betaald.
Loon in natura
Tot het loon in natura behoren onder meer maaltijdverstrekkingen met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, kortingen op producten van werkgevers, optieregelingen en waarde privégebruik auto van de zaak.
Premie WIA
De premie die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Deze premie omvat:
(1) een verplichte basispremie voor de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), IVA (Inkomensvoorziening volledig Arbeidsongeschikten) en WGA (Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
(2) een uniforme premie WAO die niet verplicht is
(3) een gedifferentieerde premie WGA die niet verplicht is en die per bedrijf kan verschillen. De kosten van eigenrisicodragers voor de WAO en/of WGA, behoren niet tot de premie WIA, maar zijn bij het loon bij ziekte inbegrepen.
Premie ZVW
De inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Zorgverzekeringswet.
Premie WW
De premie die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Werkloosheidswet. Deze premie bestaat uit een Awf-deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds en een sectorpremie waarvan de hoogte per sector verschilt. Ook de premies die overheidswerkgevers betalen aan het Uitvoeringsfonds overheid (UFO) worden tot de premie WW gerekend. De kosten voor de Ziektewet (ZW) en kinderopvang zijn in de vorm van een opslag bij de sectorpremie en UFO-premie inbegrepen.
Pensioenpremies
Werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers. Bijstortingen die bedoeld zijn om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te verhogen zijn meegerekend.
Overige premies
De premies van werkgevers met betrekking tot aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Restituties zijn in mindering gebracht. Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de overige premies gerekend.
Loon bij ziekte
Loon dat bij ziekte en bij zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt doorbetaald. De kosten van eigenrisicodragers voor de WAO en/of WGA zijn bij het loon bij ziekte inbegrepen.
Ontslagvergoedingen
Bijzondere betalingen (inclusief wachtgelden) aan werknemers bij beëindiging van hun werkkring. Betalingen aan ex-werknemers vanwege functioneel leeftijdsontslag worden ook tot de ontslagvergoedingen gerekend.
Opleidingskosten
Betalingen aan opleidingsinstituten, vergoedingen aan werknemers van studiekosten, premies opleidingsfondsen en materiële opleidingsuitgaven.
Overige uitgaven
Werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers), kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
Subsidies
Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen. Afdrachtverminderingen zijn kortingen op de door de werkgever aan de Belastingdienst af te dragen loonheffingen die op het salaris van werknemers zijn ingehouden. De subsidies zijn in mindering gebracht op de arbeidskosten.