Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 9.737
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2023 752
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2023 3.669
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2023 1.769
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2023 3.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2023 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2023 721
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 011 Docenten 2023 479
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2023 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2023 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2023 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2023 147
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2023 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2023 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0121 Beroepsgroep sportinstructeurs 2023 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2023 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2023 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023 244
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2023 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2023 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2023 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0213 Journalisten 2023 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2023 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2023 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2023 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2023 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0222 Fotografen en interieurontwerpers 2023 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2023 1.081
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2023 237
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2023 237
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2023 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2023 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 033 Verkopers 2023 652
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2023 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2023 306
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0333 Kassamedewerkers 2023 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2023 127
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023 1.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2023 656
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0411 Accountants 2023 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0412 Financieel specialisten en economen 2023 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2023 203
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0414 Beleidsadviseurs 2023 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0415 Specialisten personeels- en loop. 2023 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2023 379
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0421 Boekhouders 2023 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0422 Zakelijke dienstverleners 2023 93
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0423 Directiesecretaresses 2023 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 043 Administratief personeel 2023 835
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0431 Administratief medewerkers 2023 229
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0432 Secretaresses 2023 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0433 Receptionisten en telefonisten 2023 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0434 Boekhoudkundig medewerkers 2023 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2023 224
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 05 Managers 2023 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2023 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0511 Algemeen directeuren 2023 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2023 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0521 Managers zakelijke en administra. 2023 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0522 Managers verkoop en marketing 2023 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2023 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0531 Managers productie 2023 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0532 Managers logistiek 2023 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0533 Managers ICT 2023 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0534 Managers zorginstellingen 2023 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0535 Managers onderwijs 2023 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0536 Managers gespecialiseerde dienst. 2023 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2023 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0541 Managers horeca 2023 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0542 Managers detail- en groothandel 2023 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0543 Managers commerciële en persoonl. 2023 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2023 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0551 Managers z.n.d. 2023 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2023 337
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2023 124
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0611 Overheidsbestuurders 2023 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0612 Overheidsambtenaren 2023 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 062 Juristen 2023 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0621 Juristen 2023 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2023 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0631 Politie-inspecteurs 2023 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0632 Politie en brandweer 2023 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0633 Beveiligingspersoneel 2023 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0634 Militaire beroepen 2023 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2023 1.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2023 319
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0711 Biologen en natuurwetenschappers 2023 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2023 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2023 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0714 Architecten 2023 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2023 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0721 Technici bouwkunde en natuur 2023 134
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0722 Productieleiders industrie en bouw 2023 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0723 Procesoperators 2023 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2023 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2023 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0732 Timmerlieden 2023 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0733 Bouwarbeiders afbouw 2023 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0734 Loodgieters en pijpfitters 2023 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0735 Schilders en metaalspuiters 2023 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 15 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.